Råd / Vattning /

Skriv början av artikeln om vattenkvalitét

Nyckelord: vattenkvalitét

Inlägg med vattenkvalitét som nyckelord.

Idag var jag och hämtade ut min EC-mätare som jag köpt via ebay från Hong Kong, efter tips från Olga. Jag testade stickan i kranvatten som fått rinna en stund och sedan i vattnet som fått gå igenom Dafi-kannan med tillhörande filter.

Jag förstår fortfarande inte alla nuffror till fullo, men jag kan i vart fall se att det är skillnad på värdena! Kranvattnet hamnade vid upprepad mätning runt 471 us/cm och kannans vatten hamnde runt 255 us/cm. Nu väntar jag bara på att pH-stickan ska anlända också

Nyckelord: EC, vattenkvalitet

2/12 -13

Så bra Men hva slags enhet er us/cm? har bare ikke erfaring med den.

2/12 -13

Olika måttenheter som är ett mått på saltinnehållet i vatten

EC (uS/cm)
1000=
EC (mS/cm)
1=
mg/L (eller ppm)
670

2/12 -13

Olga, jag vet faktiskt inte, jag hittade inget i instruktionsbladet som följde med, och när jag googlat på EC har andra enheter kommit upp utom denna, t.ex. R eller J.

Tack oled! Så om jag förstår det hela rätt skulle 500 us/cm motsvara ca 320 mg/L? Alltså...320 mg natrium? Men det måste väl kanske vara delat på 10?? Kommunen hade mätt upp 23 mg/L för natrium...

2/12 -13

Edit; hittade denna på SLU´s hemsida;
1 mS/m = 10 µS/cm - då stämmer kranvattenvärdet relativt väl med kommunens egen mätning, och kannan renar alltså hyftsat bra i detta avseende, om jag ska tolka på en höft

2/12 -13

uS = mikro Siemens (1S/m SI enhet).
1000uS = 1milliS och 100cm = 1m är bara en omräkningsfaktor du sett på SLU dvs 1000/100=10.
Dina mätvärden 471 resp 255 ger 316 resp 171mg/L total dissolved solids (TDS) vilket är vid antagande att alla salterna som är lösta är NaCl, vilket i verkliga livet är en approximation. Det ditt vattenverk angett är uppmätt Na och säkert en mängd flera salter Ca, Mg etc i sin analys.
Dafikannan fungerar genom jonbytarmassa som plockar upp Ca, Mg, tungmetaller etc och släpper ut Na som finns i jonbytarmassan. Det är inte optimalt för längre tider med ett natriumanrikat vatten till våra orkidéer och det är anledningen till att de som måste behandla sitt vatten oftast investerar i en revers osmos anläggning istället som inte har de problemen.

2/12 -13

Natrium är direkt skadligt för dina orkidéer. Det är inte ens säkert att att använda det en kortare tid. Jag känner 2 st som höll på att förlora sina orkidésamlingar för att näringsblandningen före utspädning med vatten innehöll 1% natriumsalt. Vattnet är "bättre" innan du kör det genom Dafikannan än efter. Samla regnvatten eller köp ett RO-filter om du vill nå framgång med ditt odlande. Ett RO-filter kostar inte mer än några få plantor som dör.

2/12 -13

Gällande kommunalt dricksvattenvatten kan man lita på att det uppfyller kraven gällande ett livsmedel, men det är inte det samma som att TDS är konstant i alla lägen, dock inom vissa gränsvärden. Dessa gränsvärdet är satta ut i från ett "animaliskt" perspektiv och tar inga hänsyn till vår hobby orkidé. Raset i Bolmentunneln är ett exempel på hur man fick byta källa vilket säkrade 2 saker, ett fortsatt fullvärdigt dricksvatten och en jävla massa döda orkidé. Ett bra dricksvatten är alltså inte det samman som att det är ett bra vatten till våra orkidé. Bor man i storstäder eller vid industri skall man också se upp med regnvatten. Vill man alltså vara säker på vad man håller på med är det RO som gäller. Med RO tillför man näring och kan då ha full kontroll på TDS, pH, ledningstal mm. Det finns mycket hokuspokus på marknaden men inget av det jag har råkat på fungerar för orkidéodling. Där jag bor har jag hyfsat koll på kranvattnet, och rätt OK för det jag håller på med men kommer att skaffa RO i en snar framtid. Vad jag vill säga är att produktion av kommunalt dricksvatten finns mycket teknik som strular från tid till annan, inget som har betydelse för livsmedlet dricksvatten men garantera inte att sammansättningen i alla lägen är lämpligt för orkidé. Jag känner att jag skriver lite runt kring och lite otydligt men med det jobbet jag har kan jag inte skriva tydligare.

2/12 -13

Lite till i ett annan perspektiv. I reningsverk ser man en förhöjning av läkemedel i slammet. I södra sveringe läggs merparten av detta slam ut på åker. Det är fram för allt fosfor man vill komma åt. Problemet med läkemed är att de bryts ned till andra derivat och ingen vet i dag hur och vad de kommer att påverka och på vilket sätt Dessa derivat hamnar i havet och i grundvatten, och tror jag kommer att ställa nya krav på reningsteknik.Gällande odling av orkidé kommer attså fler parameter som skall hållas koll på. I tex Norge har man utfört mätningar på förekomsten av antidepresiva mediciner och kan härleda koncentration direkt till antalet sånda tabletter. Men kanske bra för orkidé om de ser lite vissna ut

3/12 -13

Hm, nu ska vi se om jag kan följa resonemangen...
dick, jag trodde konduktiviteten primärt hängde samman med salthalten (natrium), och att en minskning via kannan var synonymt med lägre natriumhalt? Men om jag hänger med så menar du att det är natrium + annat, som mg och ca, osv..? Men är det "möjligt" att få en såpass mycket lägre konduktivitet men ändå en påtagligt högre natriumhalt?

bolebo, jag har förtstått att natrium är en stor bov i orkidédramat, menar du att vattnet är "bättre" innan kannan för att natriumhalten skulle vara lägre innan filtreringen?

oled, jag förstod även på min "kommunala-vatten-kontakt" att vattenkvaliteten under vintern oftast ändras, via "sämre" pH och natriumhalter bland annat...

3/12 -13

Annika: Hm..orkar inte läsa vad jag själv har skrivet men jag avser inte ändring av innehåll i dricksvatten specifikt på vintern utan menar att man alltid prioritera leverans av dricksvatten även om tekniken strular för tex avhärdning vilket ger att tex kalkhalden då stiger. Man kan allså inte räkna med att dricksvattensammansättningen är konstant alltid vilket i sig är OK som dricksvatten men inte för att vattna våra orkidé

3/12 -13

Dafikannan har jag tidigare försökt att hitta exakt sammansättning på jonbytarmassan men det är inget jag hittar, men en israelisk undersökning av Dkannans verkningsgrad visar på Na tillskott efter "reningen" så utgår ifrån att det är den typiska natrium polystyren sulfonat man använder sig av för att mjukgöra dvs Ca och Mg fastnar och Na avges. Inga mängder Na som ansågs farliga för dricksvatten förekommer i den undersökningen.
Olika joner Na, Ca, Mg har olika god ledningsförmåga när de är lösta i vatten och Na har lägre ledningsförmåga än både Ca och Mg, något mindre än hälften och det är anledningen att du mäter lägre efter att vattnet gått igenom jonbytet.
Inom kemin är salter kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner (Na+, Ca2+,) och negativt laddade anjoner (Cl-), tex koksalt NaCl, kalciumklorid CaCl2 är båda salter. När man då använder salthalt istället för vilken typ av joner vid tex vattenanalys, så är det lätt att associera till havssalt, bordssalt vilka är NaCl och det gemene man förknippar med salt.
Hoppas det ovan förklarade något

3/12 -13

Annika: Just precis men därmed inte sagt att vattnet är tjänligt som vatten för orkidéer. Nedfall tillsammans med regn med vindriktning från närliggande hav kan ge otjänligt regnvatten.

4/12 -13

oled, jag tror jag är med på hur du menar, att kranvattnet inte alltid är precis detsamma.

dick, där får jag hålla med, jag har läst på förpackningen och läst på hos olika återförsäljare men det är lite diffust vad som renas och/eller hur... Det jag däremot sett är att det finns filterpatroner "Mg" med en "specialkomponerad filtermassa" berikad med magnesium, så det finns två olika filter.

bolebo, då är frågan om ens regnvattnet är tjänligt ur orkidésynpunkt, med närheten till havet

4/12 -13

Jag vet inte var du bor men det är vanligast att det är längs västkusten som det kan bli för höga salthalter vid stark västlig vind. Vid ostkusten är problemet mycket mindre men eftersom du har enkonduktivitetsmätare kan du hålla koll på kvaliteten.
Här i Älmhult är EC <40 mikroS/cm hos regnvattnet om det är samlat från ett tak med betongpannor och det regnvatten som jag samlar från växthuset har ca 10 - 15 mikroS/cm. Från värmepumparna är EC = 0.
Helt klart är det säkrast med ett RO-filter i ditt fall så du får kontroll på vattenkvaliteten och sedan tillsätter du växtnäring så du får ett lämpligt vatten.

Ge ditt svar

Nu fick jag svar från kommunen och fick då vatten på min kvarn för att faktiskt förstå vad de där krumelurerna står för...

Jag vet inte vad man ska kolla på mer specifikt för orkidéer men här är lite exempel;

pH 7,4
nitrit 0,09 mg/L
natrium 23 mg/L
kalcium 52 mg/L
magnesium 9 mg/L
totalhårdhet 9,4
totalhårdhet (Ca) 67 mg/L

Någon som kan hjälpa mig tolka detta bättre?

Nyckelord: vattenkvalitet

11/11 -13

Snabbtolkning: ett medelhårt och svagt alkaliskt vatten, de orkidéer som vill ha regnvatten normalt i naturen önskar lägre hårdhet och pH runt 6,5

11/11 -13

Det förefaller som om Natriumhalten är hög. Många orkidéer är känsliga för Natrium. Ska försöka kolla om detta är en farligt hög nivå för orkidéer. Kanske Oled ser detta och kan reda ut det.

11/11 -13

Tack för snabba tolkningar, mina stackare har gått från pH 5.5 till detta på 7.4, dvs. från en "extrem" till en annan...

Med så höga natriumhalter räcker det kanske inte att spola igenom krukorna ordentligt då och då (vilket är svårt med Paphar)?

Citerar svaret jag fick;
"På vintern brukar vi bara ha grundvatten hårdheten kan då gå upp till 12-14 dH, kalcium upp mot 90 mg/l."

11/11 -13

Undra om någon kan ge ett entydigt svar på frågan. Samspelet mellan andra salter och % natrium spelar stor roll. Alltså tror jag att man kan ha relativ högt värde på natrium (vilket i sig 2,3% är) om man har ett lägre värde på kalium, Allmänd kännt är att Kalium och natrium påminner kemiskt om varandra och kan därför delvis ersätta varandra om ni förstår vad jag menar.

11/11 -13

Annika, pH på 5,5 er ikke ekstrem. De fleste vekster foretrekker pH mellom 5,5 og 6,5. De fleste orkideer liker det surt som f.eks pH mellom 5 og 5,5. Jeg justerer min vann alltid til rundt 5,5. Regnvann pleier å ligger rundt 5,6 (kan variere fra sted til sted) så det er ca det skal man prøve å gi til planter generelt. Andre faktorer som påvirker pH er medie, gjødsel og planten selv som har egenskapen å regulere pH i rhizosphæren (ca 2-3 mm rundt røttene). Gjødsel med ammonium han en forsurrende effekt. Men, generelt sagt, synes jeg at dette vannet er for alkalinsk og for høy EC med for mye natrium. Jeg ser store forskjeller siden jeg sluttet med krannvann. Bruker bare regnvann og RO vann. Det finnes jo enkle og billige RO filtre for de som ikke kan samle regn så det anbefales på det sterkeste. En annen ting jeg ville ha anbefalt deg, Annika er å skaffe deg på ebay digitale EC og pH målere (koster rundt 15-20 USD) og i samtidig husk å kjøpe deg deg kalibreringsstoffer (ca 2 USD) til pH måleren og food grade citric acid (for å justere ned pH). Synes det er veldig enkelt og tar lite tid, men det har mye å si for plantene.

11/11 -13

oled, tror jag är med på vad du menar, jag skrev inte kaliumvärdet, det är bara 2 mg/L. Hur kan man reducera natriumhalten?

Olga, orkidéerna klarade det pHt bättre än jag Men nu är det uppe i 7,4 - så tipset om "food grade citric acid" var bra (Vad heter det på svenska tro? Är det vanlig citronsyra?). Hade tänk skaffa något för att testa vattnet i kranen, på så vis kunde jag också få ett referensvärde för om kannan jag beställt har önskvärd effekt eller inte... !
Såg idag att de bladfällande Dend. (exv. suzukii och pierardii) kroknat i flera blad, men det kan ju som sagt vara en effekt av lägre temperatur under flytten med kanske..?

11/11 -13

Som oftest vil høy pH bidra til at det oppstår mangelsykdommer i lengden for i slike høye pH er det flere elementer som blir utilgjengelige for planten:
http://www.verdegaalbrothers.com/soil%20...
citric acid er cytronsyre og billig kan den kjøpes her (i tillegg til mye annet bra):
http://firstrays.com/cart/index.php?route=common/home
Du kan ikke fjerne ting fra vannet ditt uten å filtrere den gjennom en RO system. Min suzukii som jeg kjøpte fra samme leverandør som deg er ca 33 cm og fortsatt vokser med fine, dybtgrønne blader. Pierardii har 5 nye pseudobulber a ca 60 cm og fortsatt vokser Vann og næring har veldig, veldig mye å si. En av mine pensumbøker i planteernæring til universitetet er 750 sider tykk og planteernæring er en separat fagområde. Hvis du vil få fine planter med fine blader, store pseudobulber, store og fine blomster så må du passe på vannet og næringen. Det må selvfølgelig være på plass nok lys og riktig temperatur.

11/11 -13

Olga, vet du om det är någon skillnad på den citronsyran och den man kan köpa i mataffärer?
Hittade inga billiga konduktivitetsmätare på ebay (20-dollars klassen), funkar det lika bra med lapptest för akvarier med rätt parametrar? Vad står EC för..?

11/11 -13

Håller med RO är nog svaret på din fråga Annika

12/11 -13

Mjo, jag börjar se varför RO är vettigt i sammanhanget och varför alternativen är få...
Men med RO-system inkopplat kommer det bara droppar eller?

12/11 -13

Jag håller med om att en RO-anläggning är vad du behöver. Det hjälper knappast att tillföra mer kemikalier om mängden olika redan är för hög. Är saltmängden redan hög av Natrium och kalium + andra salter så finns det mycket litet utrymme för att tillsätta de för växterna nödvändiga näringsämnena. Då skadar näringen dina orkidéer ytterligare.
Precis som Olga skriver så finns det mycket att säga om Vatten, Näring, Ljus, Luft och Ventilation.
Finns det inte möjlighet att samla regnvatten eller bära hem det från ett vattendrag så köp ett RO-filter samt en Konduktivitetsmätare så du kan hålla koll på vattnets ledningstal.

12/11 -13

Vet inte alls vad jag ska kolla efter i ett R/O-system...för mig låter 190 liter mycket, men är det alltså i droppform det kommer på loppet av ett dygn? Man kan inte koppla på det och duscha med det, t.ex.?
Ni som vet vad man ska kolla efter, är denna ok?
http://www.osmose-billiger.de/Umkehrosmo...

12/11 -13

Lite OT kanske, men skulle katten (och eller jag) kunna dricka RO-vattnet? Han har njursvikt och då ska man undvika för höga nivåer av exv. salt, fosfor och kalium (eller om det var kalcium)...

12/11 -13

Vare sig du eller katten kan dricka rent RO-vatten. Ni får efter ett tag farlig saltobalans i cellerna. Ej heller växterna klarar det. Du måste tillsätta lämplig mängd gödningsmedel annars dör växterna av näringsbrist.

Hittade det här gamla inlägget från 2009 om RO vatten!
http://www.neovita.com/orkideer/no.cgi?g...

12/11 -13

Tack bolebo! R/O renade alltså såpass...när man läser på om de olika filtren tycker jag inte att det står så mycket egentligen!

Bra länk Nenne, den hade jag inte sett i mina efterforskningar... Om man ändå kunde samla upp lite regnvatten på balkongen på något sätt?! Ställer jag ut en hink blåser den bara omkull.

12/11 -13

Annika, det kommer ikke bare dråper men fin stråle ut av RO systemet. jeg har også en på 190 liter i tillegg til regnvann. jeg vil ikke drikke ren vann med 0 EC (electric conductivity) for rent vann er veldig reaktiv så du vil få en saltubalanse i kroppen. den er grei å bruke for planter for du kan ha bedre kontrol over det du tilfører vannet når det kommer til sammensetning og mengder. Til og med kan du blande litt krannvann i RO vannet ditt og en EC på 10-30 er ok for mellomvanningene (når du ikke tilsetter næring). men når du skal tilsette næring så kan du komme opp på en EC på 200 ppm (parts per million). Jo mer salter er i vannet desto bedre leder den strømm = høyre EC. Høyre EC betyr at det er mer salter i vannet.
Citronsyre for mat i butikken er fin å bruke. Den på siden jeg sendte deg var billig og mye for pengene. En slik boks er nok for mange år for det skal veldig lite til for å senke ned pH i en liter vann så du må nesten bruke å tilsette noen få krystaller av ganger og røre godt og vente til det løser seg og måle igjenn pH. Jeg lager en 13 liter trykksprøte av gangen som jeg kan bruke 2 ganger på alle mine 300 orkideer. Her ser du at digital EC og pH meter er ikke så dyrt:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=digital+ec+meter&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR10.TRC2.A0.Xdigital+pH+meter&_nkw=digital+ph+meter&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=calibration+kit&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR4.TRC0.A0.XpH+calibration&_nkw=ph+calibration+solution&_sacat=0
Vannlige pH strips (lakmus papir) er altfor unøyaktig.
Det er lett å bruke og man trenger ikke spesialutdannelse for å forstå basics i dette. det er bare å spørre hvis du lurer på noe

13/11 -13

Jaha, EC blir ett mått på hurpass väl vattnet leder ström (konduktivitet?), vilket säger något om salthalten?
Hur skulle det vara om man kokade vatten för att få ner salthalten och la i citronsyra för att få ner pH då? Jag bor förmodligen bara 1-1,5 år, så jag försöker hålla det enkelt - men går det inte får jag skaffa RO.

Tack för länkarna, jag hade sett några av dem men inte förstått att det var rätt, när jag inte visste vad alla krumelurer stod för
Jag ska se om jag hittar en bra för EC och en bra för pH då! Och pulvret är en kalibreringshjälp..?

13/11 -13

Tyvärr gör kokningen ingenting för att förändra de fysikaliska egenskaperna på vattnet. Om du inte låter vatten avdunsta & kondenseras, då blir salterna kvar i kastrullen & det absolut helt rena vattnet hamnar där det nu kondenseras. Men det är en dyr & tidsödande process.

13/11 -13

Har aldri gjort en sammenlikning før og etter koking av vann, men alikevel så blir du ikke kvitt saltene tenker jeg. hvis du har en kjele med vann og salt og koker det da vil vannet fordampe og saltet bli igjenn så jeg tror nok ikke her er store forskjeller.
De fleste EC og pH målerene er egentlig akkurat de samme fant jeg ut så alle er like hvis de kommer fra Hong kong eller UK. Mine er fra Hong Kong. Pulveret trenger du for å lage kalibreringsvæske. Når du får pH måleren så får du med instruks hva du skal gjøre. Du blander disse pulverene i det forholdet det står på pakken og du dypper pH målerens ende i den og justerer med en liten dings slik at den viser det det står på kalibreringsvæsken. Dette må gjøres av og til for nøyaktighet.

13/11 -13

Ju längre tid man kokar vatten dess högre blir saltkoncetrationen (och annat "skräp")

13/11 -13

Olga, jag har nu beställt en EC och en pH mätare + kalibreringspulver Tyvärr är även dessa från Hong Kong och levereras i värsta fall först i mitten av december...

oled, jag fick för mig att det var precis tvärtom, men kanske var det så att vattnet avdunstade vid närmare eftertanke och saltet är det som är kvar, ja :P

Annika, Gotland och orkidéer verkar inte vara någon lyckad kombination! Känner väldigt mycket med dig!

13/11 -13

+ 14/11 -13

Mitt RO droppar mest (fast ganska tätt mellan dropparna) men jag låter mycket gå ut till skräpvatten och så har jag ett stort extrafilter för akvariernas skull jag tar alltså fram mycket renare än du kommer behöva, sen beror det på vattentrycket också ju högre tryck man har desto bättre.

14/11 -13

Tack Nenne, jag hade varit lite naiv och tänkt att kalkälskande sorter skulle trivas fint, och de andra har jag förträngt lite :P
Jag har i möjligaste mån försökt hålla orkidéodlandet enkelt (ja, jag inser att många som har RO tycker det är enkelt ) men nu måste jag lära mig mer, och då är det fantastiskt att OP finns, med hjälpsamma medlemmar och mycket kunskap!

Awa86, det låter som något man använder på en kran som inte används mycket i dagligt bruk då, eller så får man koppla av och på..?

14/11 -13

Annika: Det är det där som är det luriga med orkidéodlandet (och alla andra beroenden , det börjar så enkelt! Men sedan upptäcker man någon grej man måste anpassa för att en viss planta/sort ska trivas och så en till... dosen ökar hela tiden !

14/11 -13

Her på OP fikk jeg anbefalt denne RO filteret:
http://www.drakfisken.se/osmos/1202-aqua...
Jeg er fornøyd med den og den gir en fin stråle. det går an å koble den av og på. Den er lett og liten.

14/11 -13

Min RO står på badkarskanten vi brukar inte bada så mycket utan duschar mest, men är inga problem o flytta den bara att skruva bort från kranen väger inte så mycket även med vatten i systemet. Har inte igång RO systemet så mycket det räcker med ca: 30 liter i veckan för mig pluss 25 liter när jag gör vattenbyten (små akvarium) en gång i månaden sen tar det inte så lång tid att få fram vattnet trots att mitt mest droppar så ROt används 2 -3 ggr i veckan i nåra timmar.
Drakfisken som Olga länkar till har flera bra RO och delar till dem så man behöver inte göra nån specialorder när det är dags att byta filter (de hade dessutom billigast av de svenska nätbutikerna när jag köpte mitt för ett antal år sedan). Sen kan man få tag i billigare utomlands o så men föredrar sj att handla från svenska företag.

15/11 -13

Nej det är inte farligt att Dricka varken destilerar eller RO vatten, usa,s millitär änvänder det dagligen RO filter säljs för att rena havsvatten till driksvatten mm WWW.renton.se som ex.. däremot har mäniskor och djur inte vattenet som enda salt/mineral källa vilket orkider har så plantorna behöver tilsatser om man ger dom RO vatten, om vi dricker det behöver vi inte det,, däremot så är det snarare nyttigt att dricka RO vatten, allt som sägs att celler kan explodera mm av RO vatten är skrönor från folk som inte vet ett dugg om vad dom säger,,

15/11 -13

Intressant att jag inte vet ett dugg om vatten…………...

15/11 -13

Inte för att vara elak bolebo men ta reda på fakta om saken läs på lite titta gärna på www.renton.se eller andra ställen som säljer vatten filter, du får inte saltbrist i cellerna av att dricka RO vatten, fakta talar för sig själv.. men du får gärna länka till bevis på att så är fallet Med vänlig hälsning Michael

15/11 -13

15/11 -13

www.svensktvatten.se/.../2011-10-07_Vart-att-veta-om-vatten.pdf

15/11 -13

www.svensktvatten.se/.../2011-10-07_Vart-att-veta-om-vatten.pdf

15/11 -13

lite fakta om salt intaget rdi för en vuxen man är 2800mg det aktuella vattenet inehåller 23mg/pl alltså för att den försumbara mängden salt ska kunna påvärka saltbalansen i kroppen ska vi då dricka 100l vatten om dagen rekomenderat vatten intag är 2l dygn, sedan kan tillägas att RO vatten är fortfarande vanligt vatten efter det gått genom filteret det är inte förändrat på molekylnivå eller dyligt och kan således inte påvärka cellernas upptag av salt eller dyligt,, vore vattenet på något vis förändrat vore det inte vatten längre så det är fortfarande H2O men utan salter och kemikalier metaler mm

15/11 -13

Efter dessa raljerande rader så kommer lite vetenskaplig fakta från WHO:
http://whqlibdoc.who.int/publications/20...

15/11 -13

Tack Dick. Ordning och reda ska det vara.

15/11 -13

http://www.who.int/water_sanitation_heal... lite mera lättlästa fakta av nyare model, men ingen av åvanstående länkar säger att det är farligt

15/11 -13

Även om den inte är lättläst så slås dessa saker fast:
Sufficient evidence is now available to confirm the health consequences from drinking
water deficient in calcium or magnesium. Many studies show that higher water magnesium is
related to decreased risks for CVD and especially for sudden death from CVD. This relationship
has been independently described in epidemiological studies with different study designs,
performed in different areas, different populations, and at different times. The consistent
epidemiological observations are supported by the data from autopsy, clinical, and animal studies.
Biological plausibility for a protective effect of magnesium is substantial, but the specificity is
less evident due to the multifactorial aetiology of CVD. In addition to an increased risk of sudden
death, it has been suggested that intake of water low in magnesium may be associated with a
higher risk of motor neuronal disease, pregnancy disorders (so-called preeclampsia), sudden death
in infants, and some types of cancer. Recent studies suggest that the intake of soft water, i.e. water
low in calcium, is associated with a higher risk of fracture in children, certain neurodegenerative
diseases, pre-term birth and low weight at birth and some types of cancer. Furthermore, the
possible role of water calcium in the development of CVD cannot be excluded.
CVD=Cardiovascular disease

15/11 -13

Nu har jag inte läst länkarna så säger inget om man riskerar hällsoproblem eller inte i längden men mineralrikt vatten smakar bättre, RO vatten är riktigt äkligt att dricka har testat ett glas för skojs skull.
Sen tror jag inte det är helt nyttigt med överdriven mängd mineraler heller, jag har vita fläckar på tänderna från vårt vatten (fått bekräftat att det är därför) fläckarna är nästan borta nu när vi har ett bättre kalkfilter.

Ge ditt svar

Hej!
Sedan jag flyttat från Härnösand till Uppsala så har jag haft svårt att få min bläckfiskorkidé och min Vanda att blomma:. Kan det bero på vattnet?
I alla fall sedan några veckor så har jag börjat filtrera kranvattnet genom vitmossa och vips kom en ny rot ut på Vandan. (den doppar jag några minuter minst var 3:e dag)
Men roten kanske skulle kommit ändå.

Nyckelord: vattenkvalitet

11/8 -13

Vet inte vattenvärden där du bor men får du kommunalt vatten ska det finnas på internet och har för mig att Uppsala har relativt hårt vatten men bäst om du kollar själv.

11/8 -13

11/8 -13

Kan jo være mange faktorer. Vanda skal helst dusjes/dyppes i vann hver dag og helst i regnvann eller RO vann med litt næring. Og for å indusere blomstring i mange orkideer så er det nødvendig med en foskjell mellom natt- og dagtemperatur. Og vandaene skal ha godt med lys.

11/8 -13

Där jag bor har alltså vattnet en hårdhet på 8 lite högt vad jag förstår. (tack Dick) Eventuellt kan jag få tillgång till avjoniserat vatten annars får jag fortsätta att filtrera genom vitmossa.
Jag har placerat Vandan i en glascylinder med våt vitmossa i botten så luftfuktigheten kring rötterna är alltid hög.Och den står i ett ljust fönster.
När jag bodde i Härnösand (flyttade därifrån för 2 år sedan) blommade Vandan 2 ggr/år. Jag kollade precis att Härnösand vatten har hårdheten 4-5.

Ge ditt svar

Hej,

är det någon som har vattnat sina orkideer med vatten från en kondenstorktumlare? Kan det vara ett alternativ till att köpa en osmosanläggning?

Jag har mätt vattenvärden av vattnet från senaste "torkningen" och det verkade okej. Men vattnet doftar gott, så frågan är ju om det inte finns rester av tvättmedel i det som är skadliga för orkideerna....

Nyckelord: vattenkvalitet, vatten, osmos

23/9 -12

Vintertid använder jag kondensvattnet - men då använder jag inget sköljmedel till tvätten. Jag silar genom kaffefilter och har till duschning samt använder till vattning.

23/9 -12

jag har just börjat pröva på ovannämnda så blir spännande att se om det gör skillnad.Använder inget sköljmedel.
Ja, det vattnet jag använder blir oxå och dofta svagt men har tänkt att det kan vara bra mot krypinvasioner.Vi har haft bra kranvatten här i våra trakter,Raseborg,Finland, men det har blivit mycket sämre ,så nu hoppas jag på detta alternativ.
Med stor familj blir det mycket tvätt så det känns bra att ta kondensvattnet till vara.
Det där med kaffefilterfiltrering ska jag "lägga bakom örat"

23/9 -12

Till vattning kan det vara bra att blanda i 1/10-1/5 kranvatten i kondensvattnet.

24/9 -12

Hej,

tack, det låter mycket intressant. Då ska jag utse någon mer okänslig kandidat här hemma att vattna med filtrerat kondensvatten. Jag använder flytande tvättmedel, tror ni det kan bli ett problem?

Anledning till att jag började intressera mig för det här med osmos och kondensvatten är att jag har skaffat några plantor dendrobium cutbertsonii. De små liven är så himla känsliga för salter osv, men att köpa en hel omosanläggning känns lite överarbetad för tillfället.

Vilka sorter vattnar ni med kondensvattnet?

25/9 -12

När det bara är ett fåtal som ska ha vattnet kanske det går lika bra med regnvatten? Det är ju det bästa sägs det och ska man lyckas med d. cutbertsonii så behövs detta. En beg osmos anläggning behöver inte vara dyr, jag köpte min för 500:- Alla mina blommor mår bra av detta. Ett verkligt kap.

25/9 -12

Regnvattnet är naturligtvis det bästa som finns, fast det är nog svårt att få till det mitt i staden. Tänker på alla föroreningar som finns i luften...

25/9 -12

Normalt sett, så vattnar jag mest med regnvatten och inför sommarens torrperioder och kalla vintermånader, så sparar jag upp sådant i ett antal dunkar.
Men de båda senaste vintrarna har regnvattneförrådet ändå tagit slut och jag har då använt kondensvatten blandat med lite kranvatten. Vårt kranvatten är alldeles för hårt och kalkrikt för orkidéerna.
Vintertid får vi ganska mkt kondensvatten och lite använder jag till duschflaskan.

26/9 -12

Har funderat på att pröva tvätta kläderna med tvättnötter istället för med tvättmedel, då skulle kondensvattnet bli ännu renare, eller vad tror ni?

26/9 -12

Jag använde tvättnötter i flera år och dom innehåller ju inga farliga ämnen alls.. Har faktiskt funderat på att börja med dom igen..

26/9 -12

en dum fråga bara: vad är tvättnötter och var får man tag på sådana?

26/9 -12

Här är en länk med beskrivning. Det finns fler firmor som säljer dom - någon med hela nötter och andra endast skalhalvorna.

26/9 -12

Finns INGA dumma frågor (det var från förskoleläraren i mig )
Jag tror att hälsokost affärerna har sådana, själv har jag sett hos Emmaus-Svalorna, har ni sådana butiker i Sverige...
Tack för länken

26/9 -12

Carmelita: så skönt att du säger så;-) Och Mia, tack för länken!
Jag tror jag måste beställa hem ett gäng tvättnötter och prova! Den här diskussionen öppnar ju helt nya världar för mig. Tänk att orkidéintresset bär med sig så mycket gott, som att använda det som finns i naturen för att tillgodose våra behov av rena kläder och annat som en modern människa anser sig behöva. Jag är förundrad och glad!!!

Ge ditt svar

Hej på er.

Någon som har koll på vilket PH-värde som anses vara "bra" när det gäller vattnet vi vattnar med?
Hårt eller mjukt?

Jag har just gjort en koll av vårt brunnsvatten och har varenda siffra så jag blir lite nyfiken. Jag=kontrollfreak.

Mitt PH är 8, Hårdhet tyska grader är 5,4 och kalcium är 25 mg/l. Någon som har någon bedömning?

Nyckelord: vatten, vattenkvalitét, pH

1/8 -06

Det låter ju faktistk som att det är ganska hårt. Optimalt borde PH vara runt 6-7 och hårdheten så låg som möjligt. Färdigblandad MSU näring med vatten har bara 8 mg kalcium/ l så det är lite högt det också. Men whatever liksom, om dina orkisar blommar och växer bra är det ju inget att oroa sig över men om de har mycket torra bruna bladspetsar kan man fundera på att torvfiltrera det t ex.

1/8 -06

Hej Jessica,
Mitt kranvatten har pH på ca 7,5 och regnvattnet från taket pH 5,5. Kranvattnet har här tillsatt små mängder av kalcium annars skulle pH vara lägre. Övriga värden har jag inte tagit reda på. Jag vattnar oftast med regnvatten och göder med ett mått (5 ml?) Blomstra i en 5 liters vattenkanna vid varje vattning. Nu har det varit torrt i regnvattentunnorna några veckor och ibland också på vintern kan det vara ont om regnvatten, då vattnar jag med kranvatten.

Blomstra har redan tillsatt kalcium om än inte lika mycket som MSU.
Har någon pH-reducerat kranvatten med vanlig vinäger?

1/8 -06

Tack för alla svar. Det som gör mig fundersam är......
... Jag har alltid trott att jag har perfekt vatten, eller i alla fall bra vatten för mina växter eftersom jag inte har kommunalt vatten och jag vet att vi har surjordar runt omkring brunnen. Nu när provet togs visade det sig att det inte var surt utan 8 PH, men därimot är det mjukt/medelmjukt enligt den "tyska" skalan. Hur funkar det? Högt PH betyder alltså INTE automatiskt hårt? Och det där med kalcium. Kommer det från naturen eller tror ni att matrialet i fårt filter kan vara boven? Och är det verkligen så mycket 25 mg/l?
Anyway... det är inte så mycket att göra åt, men jag är nyfiken.
Jag vattnar bara med regnvatten på sommaren och så länge det finns i tunnan, men vintern....
Jag har bra blommning och tillväxt med det mesta utan Phap. Växer men blommar ej. PH?
Tack!

Du skriver filter. Vad är det för ett vattenfilter? Är dina mätvärden före eller efter filtret? Visst kan saltfilter vara ett orkidéproblem.
I trångsmål kan man smälta snö.
Allt kommer från Naturen. Se hur omsorgfullt växter väljer växtplats i naturlig konkurens.

1/8 -06

Tror inte man skall föruutsätta att brunnsvatten är ok utan jag förselår att du lämnar in ett prov för analys. pH eller DH är nog inte de viktigaste faktorerna när det gäller orchidéodling. Salthalten i vattnet är nog den viktigaste faktorn men det är det ingen som nänmt den i denna tråd. Salthalten mäts enklast som vattnets ledningsförmåga och anges då i micro Siemens. Billiga mätare för runt 1000 kr finns i akvarieaffärer. Regnvatten i Malmö ligger mellan 20--150 microS. Efter att jag tiilssatt gödning brukar jag försöka hålla mig under 350 microS. Kranvattnet i Malmö ligger på ca 350 microS. Regnvatten över 100 brukar jag hälla ut. Som Tor påpekar så kan användningen av vattenfilter vara förödande vid odling an orkiéer. Det gäller sådana filter där salt används vid reningen (som jonbytare). Detta ger en oacceptabel ökning av saltmängden. Saltmängden kan också mätas i ppm (parts per million). Jag har också mätt oaccptebla höga nitrat/nitrit mängder i brunnsvatten. Beror på gödning av mark. DH vet jag inte mycket om med antar att det är direkt kopplat till mängden kalcium i vattnet.

I jonbytarfilter byts kalcium mot natrium; vill jag minnas.
Under de senaste åren har konduktiviteten eller ledningsförmågan legat vid c:a 38 mS/m eller 380 µS/cm i södra Malmös kranvatten. pH vid c:a 8,1. Kalcium c:a 34 mg/l .
Oacceptabelt höga nitrat/nitrithalter i brunnsvatten gäller sannolikt vanligt dricksvatten.

1/8 -06

ThomasD, jag har gjort en utförlig analys och har en massa värden framför mig. Därav min nyfunna nyfikenhet på just detta...
Följande värden är EFTER filtret. Alltså det jag har i kranen.
- Konduktivitet 27.1 mS/m
- PH 8
- Hårdhet, tyska grader 5.4 dH
- Kalcium, Ca 25 mg/l

Min slutsats är att det är ovanligt LITE salt, vilket är bra?
Medelmjukt vatten, vilket är hyffsat?
Lite väl högt PH?

Filtret vi har är ett sådant vi fyller med sand av något slag. Jag kan lätt ta vatten innan filtret, men det hade samma PH enligt egna mätningar. Min regnvatten ligger på 7 vilken jag tycker är högt. Skall in till stan och handla mer pålitlig mätare idag.

1/8 -06

Jag har fått för mig att surhet/alkalisk har med hårdheten på vattnet och att ett vatten över 7 Ph är hårt under 6 Ph blir det surt, därav ättika i vattnet? Är jag helt ute och cyklar? I alla fall en mycket intressant tråd, Jessica.

1/8 -06

Jessica, imponerad. 27,1 anger dock att det verkar finnas en del salter men ok. Kanske lit väl högt pH men det borde väl vara lätt att korrigera med ex lite citronsyra eller torv men tveksam om det behövs. Hur är det med tungmetaller? Inget jag är bra på men jag vet att orchidéer hatar kopparjoner.

1/8 -06

Spindeln. Tror du cyklar lite men jag är inte expert/kemist.
ph och hårdhet är olika saker. Du kan exempelvis ha neutralt vatten som både är mjukt och hårt. Märks t.ex på hur mycket tvålen löddrar när man tvättar sig. Def av 1 tysk hårdhetsgrad = dH° = 10 mg kalciumoxid per liter vatten . På eng DH degree hardness. Riktigt börjar det snurra i mitt huvud när man diskuterar vattnets buffertförmåga. Kemi är krångligt!

Vätejonsexponenten med ombytt tecken kallar man pH. Neutralt är 7,0
Lackmuspapper indikerar färgomslag mellan pH-gränserna 6,0 (röd) och 8,0 (blå) med violett mitt emellan.

1/8 -06

Vilka värden ska man ha, vilka är mest neutrala till de flesta orkisar? Jag har nog blandat ihop surt och alkaliskt med hårt och mjukt då.

1/8 -06

För att brilljera lite mer med siffror.
Koppar <0,02 mg/l
Järn 0,28 mg/l

Jag har även kollat mitt vatten med mer avancerad utrustning från akvarieaffären och det slutade på:
Ur kranen 7,5
Innan filter 6,5
Regnvatten 5,5

Nästan så jag misstänker att jag är lite nördig.

Du har bra vatten. Jag hade gjort som du gör. Regnvatten och Blomstra eller MSU till 50 till 100 ppm N, dvs mg/l kväve. I dessa två ingår kalcium, de är speciellt gjorda för regnvatten. De utan kalcium är för vanligt annat vatten eftersom de nästan alltid innehåller tillräckligt med Ca. Börja med låg dos kontinuerligt, dvs varje gång du vattnar. Många orkidéer föredrar pH c:a 6.
Det andra är mer finlir. Ett annat bra sätt är att prova och se, men det tar tid...

2/8 -06

Ja, det kanske är fin lir. Nu har jag ju Ro-vatten och MSU-näring med tillsats av magnesium och kalcium så behöver nog inte bekymra mig så mycket om pH värden, det bör var pH 6-7 men det vore intressant att kolla. pH6 är lite surt och pH8 är något alkalist meda Ph 12 är mycket alkaliskt. Mängden kalcium och magnesum bestämmer vattnets hårdhet.vad jag förstår bör det ligga på pH6 för orkisar men jag tor det kan bero lite på vilka orkideer man vattnar, några vill ha lite mera kalcium än andra. Vattnar man med MSU näring kanske värdet på kalcium kan bli högre på sommaren då man vattnar mera och lägre (för växten) då man vattnar mindre på vintern.

Kolla vattnets pH med lackmuspapper eller universalindikator, som du kan köpa på något apotek i stan.
Vattens hårdhet av kalcium och magnesium mäts i tyska hårdhetsgrader dHº, som Thomas definierade ovan: att 1 tysk hårdhetsgrad = 1 dH° = 10 mg kalciumoxid per liter vatten.
Tom Ericsson, SLU, Uppsala, varierar inte dos under året och han har mycket stor professionell erfarenhet av att odla björk- och granplantor och ett hundratal egna orkidéer. Han menar att växterna naturligt bara omsätter mer vatten när det är sol och varmt.

2/8 -06

Måste säga att jag är minst sagt road av alla enheter ni kör med. Snacka om soppa ..

pH ur kranen kommer ALLTID att vara basiskt. Kranvatten skall ligga runt pH 7,5
Anledningen är att ett surt vatten skulle förstöra vattenledningarna.
Konduktivitet är inte alls det samma som salthalt i vatten, det är ledningsförmåga i vätska som mäts och det kan jag fixa utan att använda ett salt.
Hårdhet är ett mått på tvåvärd katjoner alltså INTE bara magnesium och calcium utan också t.ex. mangan och tvåvärda järnjoner m.m. , 0-5dH klassas som mjukt och jag skulle inte oroa mig så mycket för det då.
Om man nu är rädd för att ge sina växter calcium och magnesium (vilket man inte skall vara) så föreslår jag att skaffa en sodastreamer, kolsyra vattnet och tillsätt kaliumhydroxid.
magnesium och calcium fälls ut enligt
HCO3-(aq) + OH-(aq) --->CO3 2-(aq) + H2O
Ca2+(aq) + CO3 2-(aq) ----> CaCO3(s)
Mg2+(aq) + 2 OH-(aq) ---->Mg(OH)2(s)

De fasta ämnena hittas som en bottenfällning efter någon timme, (troligtvis är det så lite att det knappast märks) men för den petige kan det vara viktigt.

/Oskar

2/8 -06

Oskar. Trevligt att ha en expert med oss men jag vill ändå gå till försvar/ställa frågor.
1) Vem har sagt att pH i H2O ur kranen inte är basiskt? Däremot borde väl brunsvatten kunna vara surt?
2) Ledningsförmågan är väl det bästa och enklaste sättet att mäta salthalten på. Har du en avvikande synpunkt, alternativ metod? Jag trodde konduktivitet var vattnets ledningsförmåga eller inversen av resistiviteten. Vad är fel i detta? Har vi påstått att konduktivitet är ekvivalent med salthalt? Det var i så fall nog bara slarvigt skrivet
3) Definitionen av dH är den jag fått lära mig. Har den definierats om eller hjar jag lärt mig fel?
4) Sodastreamer känner jag inte till men låter häftigt. Skulle den ersätta torv?

Jag håller med ThomasD om att vi som har egen brunn definitivt inte självklart har basiskt vatten. Vårt vatten tillexempel är åt det sura hållet. Min gubbe vill kalka vår vattenkälla men får inte för mej. Så mitt straff blir gröna avlagringar i tvättstället m.m.

2/8 -06

1. När det gäller pH på kranvatten är det mest för att ingen skall köpa en pH-meter för att se vilket pH kranvattnet har.

2. När det gäller konduktiviteten har jag sagt det förut. Att tro att konduktiviteten är ett mått på salthalt är inte hela sanningen, konduktiviteten baseras även på andra faktorer såsom temperatur, och pH. Men även organiska molekyler kan påverka utan att för denskull vara ett salt.
Jag kommer ihåg när det formligen expolderade av massa inlägg om konduktivitet på orkidesällskapets forum, om jag kommer ihåg rätt så var det därför att gunnar lövendal hade hittat en tabell om ledningsförmågan i regnvatten på olika växtplatser (i en tysk tidning från 70-talet).
Mitt råd är dosera rätt istället, vill man ha exakta mått så är det bäst att hålla sig till en mindre variabel källa än konduktivitet.

Om jag vore petig skulle jag ta "MilliQ vatten" och sedan dosera i en viss mängd gödning i, enklat är att göra det med en mätkolv som brukar vara exakta, men det går ju att skaffa en automatpipett så har man avvikelser på max 1Nanoliter. Sedan ställa pH till det önskade. Då får man alltid exakt samma mängd gödning med exakt samma pH i vattnet, barje gång
Bästa enheten att räkna spädningen mg/L. Då vet man exakt hur mycket av varje salt i näringen som sedan finns vattnet du använder.

3. Man är oftast lite slarviga när man talar om hårdhet, detta eftersom det är mest Ca2+ och Mg2+ som man kan hitta i kommunalt vatten. Har någon testat att mäta hårdheten på vattnet ni skall vattna med. Alltså efter att ni haft i gödningen?

4. Om man nu inte vill leka med torv så skulle det nog fungera utmärkt med att kolsyra vattnet, Det man behöver är karbonatjoner som kan binda upp calciumet. Vill man slippa att få i Natrium i vattnet så kan man ju göra detta, annars är natriumkarbonat ett ganska enkelt sätt.

/Oskar

2/8 -06

Oscar,
1) Lackmusspapper är billigare och kanske pålitligare än en billig pH meter. Kan användas för regnvatten, brunnsvatten etc. I Malmö har regnvattnet varit ganska surt ibland men då brukar också ledningstalet vara högt. Jag mäter inte längre pH.
2) Knappast svar på min fråga. Håller inte med dig. Tyska och Österrikiska orkidéodlare jag känner skulle nog inte heller hålla med dig. Dom tycker att mätning av ledningstalet är en bra mätmetod, enkel och billig. Både Karge och Glanz mäter ledningstalet relbundet både innan och efter att dom tillsatt gödning. Koncentrationen på olika gödningar varierar enl min erfarenhet. Din metod funkar säkert ockå.
3) Är det ett svar på min fråga? Du har säker rätt.
4) Har du testat en streamer? Låter nästan som en motorcyckel!
Tack för dina synpunkter:)

2/8 -06

Oj vad det blev mycket siffor inom parantes......... jag tror jag hoppar av diskussionen här och nöjer mig med Tor's påstående "Ditt vatten är bra." Man skall sluta när man ligger på topp!

2/8 -06

Thomas,

Mäter du inte pH i vattnet du använder? Du borde göra det eftersom både H+ och OH- bidrar med en potential till konduktiviteten.

Jag tror säkert att det finns odlare som inte håller med mig.
När det gäller variationen på konc. så slår det lika mycket på konduktiviteten. Dessutom bör nog alla hålla sig till samma gödning om man skall jämföra konduktivitet eftersom olika sorters joner bidrar med olika potential. Gödningar med olika innehåll kan alltså ge betydligt olika mängder i mg/l av samma jon även om vattnet har samma konduktivitet.

dH mäter hårdhet som är mängden tvåvärda joner. Är man orolig för att man har mycket Calcium så är det bäst att kolla mängden i mg/L där får man ett rakt svar.

Jag har inte testat en streamer, och inte testat torv heller.

För mera info om Calcium i växter rekomenderar jag artikeln "Calcium in plants"
http://aob.oxfordjournals.org/cgi/reprin...

Tack för mothuggen, det ger en lite annat att tänka på än bara fågelvirus...

2/8 -06

Hej på er!

Efter att ha följt denna och tidigare trådar om vatten så måste jag säga "vilka problem det måste vara att odla orkidéer". Tänk er en som precis fått upp ögonen för dessa skönheter och läser en sådan här tråd, phuu han slutar nog innan han börjat.

Är det så känsligt med vatten kvalitéen?
Går det inte lika bra med vanligt kranvatten?

Mitt svar är: JO visst gör de det!!!!!!
Har aldrig mixtrat med vattnet och det har fungerat bra under alla år, spolar visserligen igenom krukorna ofta men "Thats it".

Många köper dyra utrustningar och apparater som ska rena vattnet, men blir växterna gladare för det? NEJ bara handlarna som säljer dessa produkter.

MVH
Tommy

3/8 -06

Tommy, håller inte med.
Har nu under tre år testat kranvatten och återgått till regnvatten. På vissa plantor märks ingen större skillnad men exempelvis för paphar och deras rotsystem märks en stor skillnad hos mig. Sedan beror det nog också på var man bor. Tror inte Mia på Öland bör köra med kranvatten.

Hoppas inte man blir skrämd av denna tråd. Låt mig kort sammanfatta vad jag ser som viktigt:
- Vattenkvalitén är viktig när man odlar orkidéer, i alla fall för de flesta arter (min egen erfarenhet)
- pH runt 7 är bra för de flesta orkidéer
- Ledningstal över ca 500 bör man helst undvika efter det att man tillsatt gödning. (Ledningstalet på regnvatten från mitt tak ca 50 och kranvattnet ca 380) Vissa arter/rotsystem klarar dock betydligt mer gödning.
- Har man brunn så bör man testa vattnet. Kan man göra själv eller be det lokala reningsverket
- Även kvalitén på regnvattnet kan variera (åtminstone inne i Malmö och från gamla tak, undvik kopparrännor etc)
- Filter bör man vara försiktig med. Jonbytarfilter med salt skall undvikas om man odlar orkidéer
- Har man lite extra intresse finns det enkla, billiga och pålitliga mätinstrument/indikatorer att köpa som ledningsmätare av ledningstalet och lackmusspapper för mätning av pH.
- Har man för mycket kalk i vattnet kan detta åtgärdas med torvrening på ett eller annat sätt (hink på hink, badkar etc)
- Vissa odlare får bra resultat även med kranvattnet men detta kan variera från ort till ort.

3/8 -06

Hjälp Thomas - håller jag nupå att kopparförgifta mina plantor??

Jag trodde att det behövdes varmvatten, för att lösa ut kopparen.
Eftersom vi har plåttak på vedboden och plåtrännor på garaget, så har jag slutat använda vattnet ur de båda tunnorna där. I stället plockade jag bort silarna på ett par av våra stuprännor på huset (vattnet leds annars ner i marken) och via ett par bunkar rinner vattnet över i spannar.
Det är bara att på huset har jag visserligen tegeltak (sanda-) men sen är stuprännorna av koppar. På ett ställe rinner också vattnet över ett litet koppartak.

Det känns lite som pest eller kolera - kanske återstår det för den äkta mannen att sätta rännor på det lilla förrådet - det har i alla fall tegeltak?

3/8 -06

Halleluja! Känner inte att det finns så mycket att tillägga men säger bara ÄNTLIGEN en riktig diskussion på detta forum. Tack Jessica och alla ni andra för denna födelsedagspresent!

3/8 -06

Jag håller med tommy.

3/8 -06

Thomas,

Jonbytarfilter med salt? just detta"med salt" förstår jag inte riktigt vad du menar
Jag har bara bra saker att säga om jonbytare, de är väldigt effektiva och går att regenerera. Vi använder dem för att fixa vattnet på labbet.

3/8 -06

Mia, Ta det lugnt. Det med koppar har jag fått lära mig, hur allvarligt det är vet jag inte. Men antar att eftersom kopparn är gammal och du lyckas så bra så är allt säkert ok. men det kan ju vara bra att vara medveten om faran. Var rädd om den äkta mannen!

Tidigare hade jag samma syn som Tommy men efter att ha sett vilken skillnad det gör för mina paphar om jag använder regnvatten eller kranvatten (Malmö) så har jag ändrat ståndpunkt.

Oskar. Det är väl samma typ som man har i diskmaskiner där man tillsätter salt. Jag använde en jonbytare med salt för att göra vattnet mjukare och en jonbytare med specialmassa för att ta bort nitrat när vi körde ett vattenreningsprojekt i Tyskland. Jonbytarprocesserna fungerade.
Jag har lärt mig att vattnet från dessa filter/jonbytare med salt skulle ha en förödande inverkan på orkidéer. Har du en annan teori?

3/8 -06

Ja, visst går det att använda kranvatten för att vattna orkideer, jag tycker att jag alltid tyckt det smakat gott, men de senaste månaderna tycker jag att det luktat lite klor från det. Usch vad äckligt, och det är faktiskt giftigt.

3/8 -06

Hej på er!

Det kan ju vara så att jag har tur och har ett bra vatten som plantorna trivs med. Men jag tror endå att vattnet du får från kranen i de flesta fall funkar alldeles utmärkt.

/Tommy

Ställ frågan om vatten till de som lever på sina plantor lokalt; gartnerier och plantskolor.
Det är inte bara kalk som tillsätts vattnet för att göra det mindre korrosivt på vattenledningssystemet. Klor tillsätt också ibland för hygienen.

3/8 -06

Just det, äckligt. Kalk och klor avlagringar, praktiskt men inte snyggt, ser ut som torkat P-SS.

3/8 -06

Thomas:

Har ingen annan teori om jonbytare med salt eftersom jag inte visste vad det var, blev bara nyfiken... De flesta jonbytaraggregaten jag sett kör med en polymermassa som binder in joner. Fördelen är att man kan regenerera dessa genom att fälla ut alla joner.

Jag har alltid använt vatten från kranen också, så jag håller nog med Tommy, men vi har egen brunn så det vattnet kanske är bra för orkideérna.

3/8 -06

Ninalina, ja det är säker jätte bra vatten i er brunn, det luktar säkert inte klor, och är säkert jättegott. Kommunalt vatten har tillsatt klor för att vattnet är orent, som renas bla med ett giftig ämne. Det är skillnad på vatten och vatten.

Spindeln, vadå giftigt ämne? Nu måste du förklara vad för giftigt ämne som är tillsatt i kommunalt vatten.

3/8 -06

+ 4/8 -06

Oskar: När jag cyklade hem började jag fundera på om jag inte använt ordet jonbytare på fel sätt och kom fram till att jag kanske gjort det. Skulle räckt med avhärdningsfilter med salt eller liknande. Men jag har sett att även andra använder beteckningen jonbytare. Man ersätter ju Ca och Mg joner med Na joner. Det är Na jonerna som anses som skadliga för orkidéer.

Ninalina: Jag försöker bara förmedla gammal kunskap från andra orkidéodlare blandat med lite egen erfarenhet. Phalenopsis t ex klarar nog mycket i vattenväg medan andra arter som vissa paphar kan ha väldigt känsliga rötter. I vissa fall bara en lång/tjock rot (ex malipoense) och blir den roten sjuk så blir man riktigt ledsen. Kranvatten kan också variera en hel del. Det gammla Malmövattnet med mycket kalk i vill jag påstå inte var optimalt. Men det viktiga är att det fungerar för dig men vem vet, kanske skulle dom må ännu bättre om dom också fick lite regnvatten. (Jag blandar)

ThomasD, paphar har aldrig varit min starka sida. Vissa mår bra och blommar medan andra är små, taniga och allmänt ynkliga. Däremot så har jag en malipoensehybrid som funkar. Vem vet det kanske är vattnet. Vissa Paphar vill ju ha kalk om jag inte är alldeles ute och cyklar. I övrigt tycker jag nog att mina orkisar verkar må bra. Visst kanske de mår ännu bättre om dom får regnvatten, men det förutsätter ju att det kommer nåt regn också.

3/8 -06

Ninalina: Regn är en förutsättning, testa en indiansk regndans.

3/8 -06

Klor är giftigt, det sägs i större mängder men ändock giftigt. Allt gift från vattnet lagras i kroppen. Men du kanske kan tillsätta en viss mängd kalk till de taniga Papharna, de kanske behöver det Ninalina.

En fantastiskt bra diskussion! Uppsalavattnet är som bekant mycket kalkrikt. Klor innehåller den också. Det var en blomförsäljare i Gävle som rekommenderade att jag ska koka orkidévattnet för att bli av med en del onödigt i det. Som kompensation skulle jag gödsla lite oftare, men mindre än den rekommenderade dosen. Jag trodde att det fungerade bra då jag vattnade så, men orkidéerna stagnerade. Sedan övertygade Jimmy mig om att det inte går att koka bort vattnets hårdhet. Jag gick över till en mängd osmosvatten plus en mängd gödselvatten – beroende av plantornas storlek. Jag tror att jag hade hittat en rätt ballans, eftersom plantorna kom igång. Nu är osmosvattnet slut. Orchidéhuset i Stockholm är stängt för semester, så inget extra vatten kan jag komma åt. Jag är hänvisad till Uppsalavattnet – det vi har… Nu gäller det kanske att gödsla mycket mindre eller att torvbehandla vattnet för att känna sig på den säkra sidan.

Vad annat försvinner ur vattnet då man torvbehandlar det?

Hälsningar / Lina

4/8 -06

Tänkte man borde avrunda denna diskussion så jag kollade vad den ursprungliga frågan från Jessica "Någon som har koll på vilket PH-värde som anses vara "bra" när det gäller vattnet vi vattnar med? " Ett svar jag hittade på nätet:

"Generally, the pH of water for orchid growing can range from 4.0 to 7.5, with optimum between 5.5 and 6.5, although growers have used water with pH as high as 9.0, which is very alkaline, without too much problem. A pH of 7.0 is neutral; anything below 7.0 is acidic, anything above it is alkaline.
Optimum pH increases the availability of beneficial fertilizer elements and reduces adsorption of harmful elements. Extremes of pH (below 4.0, above 7.5) can inactivate many nutrients. One reason orchids tend to withstand extremes of pH better than many houseplants is because orchids have evolved in nutrient-poor environments. Thus, even when fertilizer becomes unavailable at extreme pH, orchids survive.
Rainwater pH is generally fine for orchids.

Vatten är ett farligt gift
som omger Visby Stift
av Falstaff Fakir
(Axel Wallengren)

ThomasD!

Jag dansar och dansar, men när f..n kommer regnet!
Spindeln: En bra poäng, vi har en stoooor kalkhög hemma på gården, så kanske jag skulle försöka att få tummen ur och strida till verket.

7/8 -06

Då kanske du slipper alger på ditt dricksglas. Var försiktig bara.

7/8 -06

VAR ÄR REGNEN? Kan inte ni i Södra Sverige dela med er
Jag dansar och dansar - men jag vet inte om det är fel dans
Vet någon vilken dans som är bäst? Någon i södra Sverige verkar ha hittat rätt men dansade kanske lite väl intensivt?
Vi har fått 17 mm på hela juli och alla kallväxare tycker det är pest. VÄRME; VÄRME och ingen luftfuktighet.
DETTA ÄR ÖKEN - kanske får satsa på kaktusar istället

Blåbären torkar i skogen, svamp får man väl drömma om och vi har brandrisk 5E (extrem)
Min vattenspridare får jobba häcken av sig inför försäljningen av huset, svårsålt med brunbränd och förtorkad trädgård.
Längtar till en riktig höst med mycket regn!

7/8 -06

Ninalina, Rätt dans? Om ja informera Carina, hon verkar lite osäker. Dumt om det är dansen för torrare väder. Ha tålamod!

7/8 -06

Ninalina, nemo saltat sobrius (Latin: ingen dansar nykter)! Det kanske är där felet ligger...?

Plopp, den var bra!

Kanske man ska ta sej en stänkare då och gå ut å ta en svängom i det gula gräset.

7/8 -06

Thomas enligt prognosen så kommer du att vara i gasen i veckan.....
Tyvärr så är det nog ingen idé att jag berusar mig och går ut och dansar - regnen verkar har flytt på en sydligare bana.

8/8 -06

Carina
Som student skulle jag säga: "Skadar ju aldrig att testa"

Ge ditt svar