Återanvändning av texter och bilder från OrkidéPrat

Vissa texter och bilder i OrkidéPrat får användas fritt av privatpersoner och företag. Följande villkor, vilka följer Creatice Commons Erkännande respektive Creatice Commons Erkännande-Ickekommersiell gäller för respektive typ av text och bild:

- Alla Artiklar i OrkidéPrat är fria att använda. Artiklar märks upp med följande ikon:

- Bilder som märkts upp med "Helt fri bild" är fria att använda.

- Bilder som märkts upp med "Fri bild, ej för kommersiell användning" är fria att använda för privatperoner i icke-kommersiellt syfte.

- Alla andra texter och bilder ägs av den person som publicerat texten/bilden och om du vill använda materialet så behöver du kontakta personen för att få tillstånd.

Användning av fritt material får bara ske om följande uppfylls:

1. Erkännande - För artiklar måste du ange att artikeln kommer från OrkidePrat.se, gärna med länk tillbaka till artikeln när. För bilder måste du ange att bilden kommer från medlemmen på OrkidéPrat. Ex: "Bild av Björn på OrkidePrat.se", helst med medlemmens namn länkat till medlemmens sida här på OrkidePrat.se.

2. Ange licensinfo - Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till den här webbsidan.

Om du har frågor, kontakta Björn på bjorn@neovita.com.

Av Björn Johansson (publ. 8/7 2010, uppd. 9/7 2010)