Moment 2. Cattleyakursen, plantan

18/1 -09

Plantan
Denna gång skall vi diskutera växten och odlingsbetingelser i allmänhet. Man delar in Cattleyorna i två grupper, enbladiga som har ett läderartat blad i toppen av en avlång bulb och tvåbladiga som har två eller tre mer rundade blad i toppen på bulben.
De styva bladen och välutvecklade bulberna är en anpassning för att plantan skall klara av perioder av torka som de utsätts för i större eller mindre omfattning i naturen var år. Generellt kan sägas att enbladiga har färre (ca 1-4 st) men större (>10 cm) blommor, medan de tvåbladiga har fler (ca 5-10 st) och mindre (<10 cm) blommor. Utseendet hos bulberna varierar en del, framförallt hos de tvåbladiga sorterna och även storleken varierar en del (se bild). Det finns småvuxna arter som C. aclandiae där bulben blir ca 10 cm och storvuxna som C. bowringiana där bulberna kan bli upp till 60 cm långa.

Växtsättet är sympodialt, vilket innebär att den nya tillväxten , bulben (med blad och blomskida) växer ut ur från rhizomet, därifrån utgår även rötterna. När rötterna växer ut (ca 3-5 mm i diameter) så är de gröna på spetsen (ca 1 cm), där är de mycket ömtåliga, längre bak är de vita av en porös vit vävnad som kallas velamen. Velamen har som uppgift att suga åt sig vatten och även denna vävnad är ganska spröd, till skillnad från den sega egentliga roten (ca 2 mm i diameter) som finns i mitten.

Vad det gäller blommorna så kallas de yttre kronbladen Sepaler (ett uppåt, ett snett ner åt vänster och ett snett ner mot höger), innanför sitter de tre inre kronbladen varav de två ofta breda blombladen (ett snett upp åt vänster och ett snett upp mot höger) kallas Petaler. Det tredje av de inre blombladen pekar nedåt, det är mest iögonenfallande och kallas läpp eller Labellum. Inne i läppen sitter könspelaren, Columna, vilken innehåller pollenklubbor och märket där befruktningen sker vid pollination.

Omplantering
Vid omplantering är det viktigt att inte bryta av de gröna rotspetsarna för då slutar den nya roten att växa. Det är inte bara den främsta bulben som sätter nya rötter, de äldre rötterna sätter nya birötter. Den bästa tiden att plantera om är när plantan sätter nya rötter och detta sker i allmänhet på våren i samband med att plantan sätter nya skott. Vissa arter som C. mossiae sätter ofta rötter på sommren och en andra omgång på hösten och kan omplanteras vid båda tillfällena. Plantera om Cattleyan när rötterna precis har börjat tränga fram, om de hunnit växa ut några cm så är risken stor att de skadas vid omplanteringen. Rhizomet skall ligga på substratytan, varvid rötterna växer ner i substratet och skottet uppåt. Om plantan sitter ostadigt kan det vara nödvändigt att fixera plantan i krukan, med tråd eller/och blompinne, annars är risken stor att plantan står och ?vickar? och de utväxande rötterna kommer att brytas sönder.

Därtill är det ofta nödvändigt att binda upp skottet eftersom det kan få för sig att växa åt sidan och plantan blir väldigt skrymmande. När man binder upp skott så skall man börja då skottet är ca5-10 cm och man måste vara mycket försiktig eftersom den är spröd, tvinga endast med milt våld en liten bit och styr successivt upp skottet lite grann per vecka (se bild).

Genom att studera tidigare års tillväxt skall man se till att det finns rum för 2 till 3 års tillväxt, men använd inte för stor kruka eftersom en stor krukvolym motverkar uttorkning. Cattleyor tycker om vatten, speciellt när de tillväxer, men de tycker ännu mer om luft och det är nödvändigt att de torkar till (ej snustorrt) mellan vattningarna. En torr planta är lätt och om krukan är genomskinlig så ser man att rötternas färg har skiftat till vitt (velamen är vit när den är torr). Vid omplantering strävar jag efter att föra över plantan till en större krukstorlek med en minimal störning av rötterna. Jag odlar i plastkrukor och börjar med att vattna plantan eftersom rötterna lossnar lättare när de är våta. Därefter ?masserar jag krukan vilket hjälper rötterna att lossna. Sedan lyfter jag över plantan till den nya krukan och ser till att tillväxtriktningen har tillgång till det nya utrymmet.

I fallet Greenmix lyfter jag över klumpen med substrat och ersätter det som faller bort. I fallet Seramis så återanvänder jag allt och fyller på med nytt för att fylla den större krukvolymen. Döda rötter avlägsnas, såväl som nedbrutet planteringsmaterial om man använder bark. Jag använder låga och breda krukor som tillåter plantan att tillväxa horisontellt samtidigt som krukvolymen hålls ner. Det är även viktigt att det är många hål i krukans botten, för dränering och luftning. De flesta krukor som jag använder har jag köpt av Röllke http://www.roellke-orchideen.de/ eller köpt på BAHR i Tyskland (en storaffärskedja inom trädgård mm i Tyskland), de sistnämnda krukorna är av märket av Ebert design. Det går även att odla i korg, vilket är att rekommendera för C. dowiana som är mycket känslig mot övervattning vilket orsakar svartröta. Denna art måste ha mycket god luftväxling och hållas tämligen torr under vintern.

Oorganiska planteringsmaterial bryts inte ner av växten och microorganismer, därför avges inga näringsämnen. Om man använder oorganiska planteringsmaterial är gödning nödvändig och du har därmed full kontroll på hur mycket näringsämnen som tillsätts. Eftersom de här materialen innehåller bitar som kan läcka ut genom krukans dräneringshål så använder jag ett tunt nylonnät i botten av krukan. Fördelen med de oorganiska materialen är att de inte skiftar egenskaper under några års tid, därmed undviker man att odlingsmaterialet inne i krukan blir ?sumpigt? och luftfritt vilket leder till att rötter skadas.

Greenmix, är ett oorganiskt material som till största delen består stenull och perlit (se bild). Materialen är luftiga men håller även en hel del vatten. Perliten kan få för sig att flyta om man badar plantorna, men vattnar man igenom är det inga problem. Odlingsmaterialet väger väldigt lite så det känns tydligt när det är dags att vattna.
Seramis, har egenskaper ungefär som vulkansten. Seramis kan beskrivas som ett lerkrossmaterial där kornen är ca 0,5 cm (se bild). Materialet håller en hel del vatten men den korniga strukturen släpper in en hel del luft. Vid omplantering faller materialet av rotklumpen så att man lätt kan kontrollera rotklumpen. En nackdel med materialet är att det lätt spolas ur krukan om man vattnar för kraftigt.
Epiweb, är ett synnerligen fluffigt material som jag saknar erfarenhet av. Men köper jag en C. dowiana i framtiden så är det nog det materialet jag kommer att använda för denna.

Organiska planteringsmaterial innehåller näringsämnen som frisläpps vid nedbrytning och därför är gödning mindre viktig. Med dessa material måste man vara mer observant om nedbrytningen gör materialet ?sumpigt?, i så fall måste plantan omedelbart planteras om.

Barkmix, går utmärkt att använda men den skall vara av det grövre slaget så att den släpper in luft. Det går även att blanda in annat material som träkol och vitmossa. I fallet vitmossa så bör man hålla nere mängden av detta starkt vattenhållande material.
Trädormbunkasrötter, använde jag för många år sedan. Materialet består som av svarta spagettitunna pinnar som gav ett luftigt material som gick bra att odla i. Om det går att få tag på sådant material i dag vet jag inte.

Vattning
Vad det gäller vatten till Cattleyor så skall mjukt vatten användas, det vill säga med ett lågt innehåll av Calcium. Sådant vatten har ca 5-6 ºdH (Hårdhetsgrader) och skall inte ha värden upp mot 12 ºdH. Här runt Jönköping har vi mjukt vatten eftersom Vättern används som vattentäkt. De som bor i kalklandskapen (Skåne, V & Ö Götland, Öland och Gotland) skall vara extra observanta, normalt kan man ringa till tekniska kontoret i sin kommun och fråga om dricksvattnets hårdhet.

Jag vattnar genom att med duschstrilen och mild stråle spola igenom rotklumpen i cirka en minut, därefter får plantan rinna av ordentligt innan den ställs tillbaka på sitt fat.

Vad det gäller gödning så använder jag POKON N=kväve P=fosfor K=kalium 20, 20, 20 (lika stor andel av vardera närsalt, i detta fall en tesked kristaller till 10 L vatten), men jag har även använt andra sorter med gott resultat. Jag göder med den koncentration som rekommenderas på förpackningen under tillväxt, vid varannan eller var tredje vattning. Under vila får de en liten skvätt gödning varannan månad. De som odlar i organiskt material bör inte göda alls under vilan. Jag göder genom att efter vattningen hälla på några deciliter gödningsvatten på substratet och låta droppa klart. Generellt är det bättre att vara försiktig med gödningen och hellre göda för lite än för mycket, eftersom för mycket gödning bränner sönder plantans rötter.

mvh
Mikael

Nyckelord: plantan, Moment 2. Cattleyakursen

18/1 -09

Cattleya warnerii med två skott, ett uppbundet och ett som är för litet för att bindas upp.

18/1 -09

Cattleya warscewiczii planterad i Seramis, med aktiva rötter och två skott på gång.

18/1 -09

Cattleya (Laelia) purpurata planterad i Greenmix, med vilande blomskida.

18/1 -09

Tack Mikael för ännu ett inspirerande kapitel!!!
Jag blev riktigt sugen på att börja plantera om, men får väl behärska mig ett par månader eller så
EN sak, ska jag särskilt tänka på vid omplanteringen - och det är att ha plantorna högre upp i krukan - rhizomet hos mina ligger UNDER ytan av substratet.

Vilka av Röllkes krukor är det du köpt? Funderar på att be honom ta med till Sofiero.

18/1 -09

Micael, TACK ! !!!
Ikväll teori i omplantering av Cattleya, på Tisadg praktik i det samma
I OP-butiken har jag köpt av Inza två st Blc, som jag räknar med ska komma på Tisdag.
Båda anländer utan krukor, så nu tror jag en av dem ska planteras i GreenMix och den andra i vulkansten.
Mikael, jag måste få säga att du har lyckats formulera och förklara plantan och omplanteringen, så det var lätt att förstå

19/1 -09

Mikael - tycker du att det är några arter, som trivs bäst att odlas i GM resp seramis??

19/1 -09

Tack, Mikael, för den systematiska, den grundliga upplysningen och rådgivningen! Du är en bra pedagog, utan tvekan! Jag har inga cattleyor, men det blir kanske någon, så småningom. Det som är extra roligt är att dina instruktioner kan förklara och lära en om skötseln av andra orkidéer. Du stimulerar till ?ett tankesätt? som är en extra tillgång för oss som inte har odlat orkidéer så länge- Tack!
/Lina

19/1 -09

Någonstans i bakhuvudet vill jag minnas att trädormbunksrötter inte längre säljs pga utrotningshot, men jag är långt ifrån säker... Men för ett tag sedan köpte jag en sådan där "mosspinne" man kan köpa i blomsteraffärer för att låta växter klänga på. Jag plockade av "böset", vad det nu består av... någon sorts långa fibrer är det i alla fall. Sedan gjorde jag som ett litet fågelbo, som jag slutligen planterade en Stanhopea i. Den verkar trivas alldeles utmärkt, en massa nya rötter som söker sig ut i det luftiga fibermaterilaet. Det jag ville ha sagt med denna omständliga presentation var att man kanske kan använda detta material i stället för trädormbunksrötter.

19/1 -09

Var kan man få tag på seramis?

19/1 -09

Underbart Mikael!!!
Detta kunde inte göras bättre, och jag önskar att så utförlig info och berättande hade kommit i min väg långt tidigare. Men bättre sent än aldrig som man brukar säga och jag är övertygad om att din info mottages tacksamt av envar som deltar i kursen.
Jag säger grattis och lycka till i fortsättningen. Med det arbete du lägger ner borde rendera i en plats i främre leden av orkidéodling.
Tack än en gång, jag ser verkligen fram emot fortsättningen och instämmer i ovanstående att du är en given pedagog i sammanhanget!

19/1 -09

Tusen tack igen! Det där med uppbindningen av skott har jag undrat över länge, och nu äntligen vet jag!
Bulberna och ögonen är ofta täckta av ett tunnt skal, eller skinn. Jag brukar pilla bort det- Är det ok?

19/1 -09

Tusen tack Mikael, jag har läst med stort intresse.
Vad använder du för att binda upp skott? Det måste väl vara något som inte riskerar att skära in i skottet. Mina Cattleyor, några hybrider och ett par rena arter, har massor med luftrötter. De torkar ut fort och jag vänder krukan så att rötterna kommer under vattenkranen. Jag ser ju inte hur de ser ut men när de känns blanka och glatta, antar jag att de fått tillräckligt med vatten. Ni som har många plantor, hur sköter ni alla luftrötter?
Så att om en velam lossnat från roten, så klarar roten inte av att tillgodogöra sig vatten?

Mvh
Birgitta

19/1 -09

Mikael Gustafsson du är bara så bra Tack

19/1 -09

Hej Birgitta, jag har börjat använda `Soft-Tie´uppbindning. Det är
Det är i ett gummiliknande material som är mjukt, samtidigt som det är lätt att binda upp med.

19/1 -09

Det har jag aldrig hört talas om. Var hittar man sådant?

19/1 -09

Jag har köpt det på Willab i Båstad.
Jag är inte helt säker, men ev kan Granngården sälja det.
Birgitta,om du vill kan jag skicka en bit till dig, så du kan testa det innan du köper.
Skicka din adress i pm i så fall

19/1 -09

Hej,
Mia, krukorna kallas Ampelschale och finns i olika storlekar, Röllke tog med sådana till mig i Sofiero 2008. Vad det gäller GM eller Seramis så grundar sig valet ofta på experimentlusta, men som i fallet C. intermedia så valde jag Seramis eftersom denna art ofta växer på klippor eller till och med på marken där underlaget är vittrad sandsten (=grusigt och genomsläppligt).

Gunsan, härligt med experimentlustan att du vågar testa 2 olika material så man får fler erfarenheter och finner något som passar. Bra idé med `Soft-Tie´uppbindning!

aa, vad glad jag blir när du skriver stimulerar till ?ett tankesätt? för det är den kanske värdefullaste delen av orkideodling. Naturligtvis är direkta kunskaper och odlingstipps oumbärliga, men sedan kommer "tankesättet" när man finner sina knep för att efterlikna naturen och nå fram till välmående plantor och framförallt härlig blomning.

Plopp, jo du har nog rätt om att trädrmbunkarnas rötter numera inte utvinns, bra det. I övrigt vet jag inte vad det är för fibrer du fått tag på, kanske cocosfibrer. Funkar det så är det bra, det är bara fantasin som begränsar, vad det gäller cocosfibrer så är det nog en och annan professionell odlare som använder sådant. När Jeanette planterade om sin Paph. bellatulum från KJ orchids så vill jag minnas att det var cocosfibrer i den blandningen.

Mattias, jag köper Seramis i Tyskland, där säljs det i blomsterhandeln och trädgårdsbutiker. Jag lärde mig om materialet när vi bodde i Tyskland för några år sedan.

Amatör och christina, tack vad glad jag blir!

Monica, är blad/bladskidor bara torra så kan de plockas bort, det kan vara en fördel eftersom ohyra kan gömma sig därunder (allt intorkat går dock inte att ta bort), men var försiktig och vänta till dagen efter om du är det minsta stressad, att bryta av ett skott eller en knopp är ju en tragedi!

Nyfiken, jo rötterna blir glatta och blanka när de är fuktiga, ibland kan man styra ner rötter i krukan med lite pill, försiktig! Om velamen skadas tex en rot knäcks några cm in från spetsen så lever hela roten vidare, man ser brottet som en mörk rand, men roten fungerar och växer vidare, det är just spetsen som är väldigt känslig.

mvh
Mikael

20/1 -09

Mikael jag såg i dag att jag har en knopp på min L. purpurata! Hur lång tid brukar det ta innan den slår ut.

20/1 -09

inza, Grattis, vad roligt! Jag antar att du ser stängeln igenom blomskidan. Min L. purpurata stängel växte från 1 cm till att blommorna slog ut på 2,5 månader, det bör dock tilläggas att detta var på senvåren till sommaren då det är varmt och ljust, det är därför sannolikt att det tar ett par veckor längre tid nu, men det beror ju även på hur mycket extraljus du använder.
mvh
Mikael

20/1 -09

Den har ordentligt med ljus så det är inget problem. Visst vill den ha lite svalt? Luftfuktigheten varierar från 60% och upp.

21/1 -09

inza, jo att den har det lite svalare på vintern är bra, då känner plantan årsvariationerna. Men som en följd av lägre temperatur så går celldelningen/stängelns tillväxt lite mer långsamt.
mvh
Mikael

22/1 -09

Hej Mikael,

Härliga och informativa inlägg! Jag tänkte passa på att fråga om ett fenomen som jag stötte på i somras (maj-juni). Jag upptäckte då att en av mina hybrider, närmare bestämt en Laeliocattleya Pomme d'Or 'Fredensborg' blommade långt ner i bladvecket. Blomstängeln hade helt enkelt inte utvecklat sig helt (se bild). Vad beror detta på? Är det brist på vatten eller kanske brist på adekvat näring? Är det något speciellt man ska tänka på när blomningen börjar komma igång?

23/1 -09

Mervic, kan det vara så att stängeln fastnat i blomskidan och gjort en rejäl böj innan den lyckas bryta sig ur skidan?
Detta händer ibland, sannolikt pga låg fuktighet, den extra böjen gör så att stängeln som sticker ur skidan blir kortare än normalt. Det bästa är att lysa med en ficklampa så att man i motljus får genomsikt genom blomskidan, då kan man se om en stängel kröker sig. Om så öppna upp skidan, ett sätt är att klippa av toppen av skidan och sedan fläka upp skidan så att knoppen friläggs, detta ingrepp påverkar inte plantan eller blommorna negativ. Flamma dock saxen/kniven så att inte virus riskerar att spridas.
mvh
Mikael

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.