Råd / Vattning / · Näring /

Skriv början av artikeln om gödsla

Nyckelord: gödsla

Inlägg med gödsla som nyckelord.

Hur mycket eller rättare hur lite skall man gödsla mossa? Jag minns diffust att det är lite men inte hur lite och inte heller näringsinnehållet.
Förmodligen inget kalcium.
Använder man peleterad hönsgödsel blir det få korn.

Nyckelord: gödsla, vitmossa

Jag fann svaret genom Lasse i Uppsala, som odlat i 20 år i mossa. Han skriver:
Jag tror att unga plantor kan vara extra känsliga för anrikning av salter i komposten. Själv brukar jag ha ännu lägre näringskoncentration, ca 60 ppm, till nyligen urflaskade plantor i mossa. Jag påstår inte att det skulle vara optimalt, men rötterna tar i a f inte skada då.

Ge ditt svar