Råd / Vattning / Näring · Näring / Näring

Näring

25/6 -10

+ 16/2 -14

När det gäller gödning finns det skillnader i hur mycket olika orkidéarter behöver. Liksom för vatten, gäller här att jordlevande tål mer gödning än epifytiska. Exempelvis Pleione-släktet kräver mycket gödning för att trivas och blomma och verkar tåla nästan hur mycket gödning som helst.

Det finns många olika typer av gödning att köpa, men kvalitén på dessa är oftast ungefär lika bra. På gödningen finns det ofta angivet N-P-K förhållandet, till exempel 5-5-5. Dessa bokstäver är de kemiska beteckningarna på kväve, fosfor och kalium. Allmänt kan man säga att kväve är bra för tillväxten och fosfor för blomning. Vissa odlare använder sig av två typer av gödning, en med högt kvävetal under tillväxtperioden och sedan en med högt fosfortal för att plantorna skall mogna av och sätta rikligt med knoppar. Men det går också bra att konstant använda en balanserad gödning, med ganska lika mängd kväve och fosfor alltid (exempelvis 5-5-5).

Olga har gjort en stor uppställning av näringsämnen och deras betydelse för växter. Dessutom innehåller artikeln bilder på många olika symptom av näringsbrist. (DOCX-fil att öppna i Word.)

Det är alltid bäst att ge flytande gödning lite och ofta. Exempelvis en milliliter gödning av ett vanligt märke (till exempel Blomstra) per liter vatten vid varje vattning. Ungefär var fjärde vattning bör dock ske med en rejäl dos vatten utan gödning för att skölja ur komposten. Gödning speciellt avsedd för orkidéer bör dock doseras som anges på förpackningen.

Man kan också blanda fast gödning i pulverform direkt i komposten. Detta pulver kommer sedan att långsamt lösas upp och således förse rötterna med näring under en ganska lång tid. Man skall dock akta sig för att överdosera, speciellt epifytiska orkidéer, då kan koncentrationen nämligen bli alltför hög i början. Benmjöl är den typ av fast gödning som oftast används till orkidéer. Detta är en bra och naturlig produkt som innehåller mycket lite kväve, men lagom halter av fosfor och kalium. Man bör alltså komplettera med flytande gödning då och då.

Man kan ofta se på sina plantor om de får tillräckligt med gödning. Om en planta får bruna bladspetsar kan detta tyda på att den får för mycket gödning. Får en planta för lite gödning märks det i att bladen blir bleka, speciellt vid basen, och att blomningen blir dålig eller uteblir helt.

Ju bättre växten trivs desto mer gödning kan den ta upp och tvärtom. Därför bör man inte chockhöja sin näringsdos, utan öka den successivt. Trivs växten och blommar bra behöver du inte ändra på något utan bara fortsätta som vanligt och njuta av resultatet.

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.