Råd / Släkten, arter och hybrider / Cattleya /

Skriv början av artikeln om Cattleya daffodil

Nyckelord: Cattleya daffodil

Inlägg med Cattleya daffodil som nyckelord.

29/11 -09

Cattleya daffodil

Har inhandlat en Cattleya daffodil, men jag hittar inga odlingsråd om den, inte ens hos IOSPE som brukar ha dom flesta arterna. Någon som känner till något om denna?

Nyckelord: Cattleya daffodil

29/11 -09

Att Du inte hittar den hos ISOPE kan bero på att det är en hybrid, och det finns
två hybrider med detta namn:
Lc Daffodil (Lc Mercia x Laelia Jongheana) Reg 1/1/1907 av Armstrong/Brown
och en som verkar vara en nyare hybrid:
Ryn (Rhyncanthe) Daffodil (Rhyncholaelia glauca x Guarianthe aurantiaca)
Reg: 1/1/1949 av Fennell
Jag gissar att den Du har är den sistnämda.
Du kan sköta den som alla andra mer ljuskrävande cattleyahybrider, den vill inte
stå med blöta fötter, så använd kompost som är mycket luftig (grov bark) och var
försiktig med vattningen när den inte är i tillväxt.
Den är inte så kinkig med temperaturen, så allt mellan 15-27 grader duger.

29/11 -09

Köpte du den på Orchidéehusets halva priset-utförsäljning ? Jag såg att de hade den. Själv trillade jag dit på en Cattleya bowringiana var. coerulea och en Laeliocattleya Love Knot (C walkeriana x Laelia sincorana). Livsfarligt att kolla på sådana här erbjudanden

29/11 -09

leatherneck, tack för infot. Det existerar alltså ingen C daffodil, och definitivt inte som art. Det var snopet. Nu kan man ju undra vad det är jag har fått ... Peter G?

Lars, det stämmer, har shoppat hos Orchidéhuset, det gick inte att låta bli. Får väl betrakta dem som en tidig julklapp från mig till mig, he he. Tog också en Laeliocattleya Love Knot och en Laelia purpurata var carnea. Är i valet och kvalet om jag ska plantera om dom eller inte, barken är väldigt finfördelad, eller om man ska vänta. Hur tänker du göra?

29/11 -09

Mi, Du har fått en planta som ger vackra blommor även om det inte är
en ren art.
Är det blombara plantor, och de har en finfördelad kompost som håller
vatten länge, bör Du plantera om i grövre bark som är luftigare. Det viktigaste
jag lärt mig om Cattleyor och dess hybrider, så är det att rötterna är känsliga
för röta om de står blöta för länge.
Laelia purpurata har jag en, och den gillar defenitivt inte blött kring rötterna för
länge, viktigt är också att hålla rizom och bulber alldeles i ytan på komposten
annars riskerar Du att de nya späda skotten ruttnar.

30/11 -09

leatherneck, det var bra info, tackar. Det får nog bli omplantering. Har planterat om Cattleyor i Epiweb förut, kan Laelior trivas i det också, någon som testat?

Peter Göttfert, nu är jag nyfiken på vad jag har fått, vad kan det vara?

30/11 -09

Jag gillar inte Epiweb, mest för att det inte är ett naturligt växtmaterial, det bryts heller
inte ner i naturen, det är med andra ord inte särskilt naurvänligt. PET-plast framställs
ju dessutom med råolja och naturgas.

30/11 -09

Jag gillar däremot EpiWeb just därför att det inte bryts ner, vilket innebär att jag inte behöver plantera om förrän plantan vuxit ur krukan och då dessutom kan återanvända EpiWeb substratet igen obegränsat många gånger. EpiWeb väger heller inte mycket vilket betyder mindre kostnad och mer miljövänligt vid frakt frakt än t.ex. pinjébarken (som förresten ofta egentligen är terpentintallbark) som skickas från södra europa hit upp till våra butiker. EpiWeb är tillverkat av 70% återvunnet material och då man faktiskt inte behöver byta ut substratet var 6 månad till vartannat år (och dessutom kan återanvända det varje gång) tror jag att miljöbelastningen säkert mer eller mindre går på ett ut i slutändan... för läskedrycksindustrin lär nog inte sluta använda PET någon gång snart, så materialet finns ju redan att återvinna menar jag.

Jag har förövrigt inte odlat någon Cattleya/Laelia i det, men har en hel del annat i EpiWeb som stortrivs, men då främst i skåp. Men Mi, det är väl bara att testa!

30/11 -09

Valkyrie har många tanker som jag inte har tänkt ! !!

30/11 -09

Har också känt mig något avvaktande till EpiWeb med tanke på att det inte är naturligt som letherneck påpekar. Men som valkyrie66 påpekar så tror jag också att den ändå vinner i längden rent miljömässigt. Man sliter mindre på naturens egna resurser (behöver inte byta substrat) och utnyttjar det onda (plaster) som ändå finns, och försöker göra något bra av det.

Encyclior verkar vara stormförtjusta i materialet. Har en Encyclia cochleata i vanligt substrat och en i EpiWeb. Den som är i EpiWeb växer mycket bättre och har fått otrolig mängd med rötter på nya skott jämfört med rötter på nya skott i vanligt substrat. Det är dock ett helt ovetenskapligt test, bara en observation.

30/11 -09

... fast jag är fortfarande nyfiken på vad det är för planta jag fått ...

30/11 -09

Från kretsloppssynpunkt har biomassabaserade material närmast idealiska förutsättningar
eftersom råvaran är förnyelsebar. Man kan genom upphettning av barken få en yta som håller
i åratal utan att brytas ner, jämför med vanligt träkol som inte bryts ner på 60-70 år.

Epiweb använder s.k. återvunna PET-flaskor, där man använder 1,2-etandiol fär tillverkningen.
I hela världen användes år 2000 ca 12,2 miljoner ton 1,2-etandiol, 19% används till PET-förpackningar.
I Sverige förekommer ingen tillverkning av polyester, vilket betyder att allt är importerat/fraktat
hit, från främst USA.
Den största miljöaspekten för PET är energikonsumtionen vid tillverkning. I vissa fall kan monomer frigöras vilket är skadligt för människan. För att tillverka 1 kg PET krävs cirka 40 MJ energi
Övrig miljöpåverkan är:
Utsläpp av svaveldioxider vid framtagning av plastråvara vilket leder till försurning.
Tillverkningen kan ge utsläpp av flyktiga organisk kolväten. Detta kan orsaka bildning av marknära
ozon, vilket kan leda till skador i andningsorgan och på grödor.
Utsläpp av kväveoxider vid tillverkning och förbränning vilket bidrar till försurning, övergödning samt
bildandet av marknära ozon.
Utsläpp av nitrösa gaser vid förbränning som bidrar till försurning och övergödning.
Cyanväte som är mycket giftigt kan bildas vid ofullständig förbränning.
Utsläpp av koldioxid vid tillverkning är ca 5,5 kg CO2/kg PET. När plasten bränns frigörs
kolet och bidrar till växthuseffekten.

Så oavsett om det fungerar bra som kompostmaterial, så är det inte alls bra för naturen.

30/11 -09

Hej letherneck,

Du verkar påläst på siffror. Men siffror kan användas för att visa olika saker beroende på hur dom används. När man som du gör här och använder siffror som baserar sig på nytillverkning av ursprungsmaterialet så ger du en väldigt skev bild av verkligheten när det gäller Epiweb.

Hela din argumentation bygger på nyproducering samt förbränning av plasten. Epiweb tillverkas idag av 100% återvunnet material och behöver således inte nyproduceras. Materialet omformas från flaskor mm till det material som sedan är tänkt att användas under en mycket lång tid och behöver således inte förbrännas. Materialet beräknas ha en livslängd på >100 år. Själva tillverkningsprocessen sker i slutna system med hög gasåtervinning samt rening och kräver förhållandevis låg energiåtgång.
Tanken med Epiweb har från första början varit att avlasta miljön från den hänsynslösa förbrukningen av trädormbunke samt att erbjuda ett alternativ till andra odlingssubstrat. Miljöidén har varit att man ska slippa frakta nytt odlingsmaterial konstant. Vi vet idag att frakter har en mycket stor miljöpåverkan. Genom sin låga vikt, det återvunna materialet och dess långa livslängd minskas miljöpåverkan.

Linda

30/11 -09

Mycket bra Linda....tänkte också att PET-flaskorna har vi ju redan anammat i Sverige och det kan vi som har orkidéer knappast göra nått åt , men kan vi använda dem på ett bra sätt till vår odling så måste väl det vara perfekt. Det är perfekt material att använda i växtskåp.....går att skölja substratet och använda det igen och igen , växterna trivs.Rötterna fördelar sig fint i Epiweb...även monterat.

Hoppas att du Anders dricker dina läskedrycker ur glasflaska .

30/11 -09

Hej Lika, om man får tillbaka ca: 85% av 19 000 ton PET till återvinning/år,
betyder det att minst 15% måste nyanskaffas/år, och dessa siffror gäller
endast sverige, så jag står fast vid att materialet är skadligt för naturen,
Du kan inte bara titta på en liten del av problematiken med miljöpåverkan,
det är mängden globalt som är avgörande.
PET-flaskorna avger också vissa ämen vartefter de bryts ner, (degraderar)
bl.a. Acetaldehyde vilket är samma ämne som normalt förknippas med "fyllsjuka"
Den innehåller även flamskyddsmedlet PBB (bromerade flamskyddsmedel),
vilket är ett mycket farligt ämne, och är förbjudet i nya elektriska och elektroniska
produkter som släpps ut på marknaden från och med 1 juli 2006.

Jag skulle tro att dessa miljöskadliga ämnen finns kvar även i Epiweb och utsöndras
över tiden, det pratas mycket på OP om att inte använda gifter mot ohyra, rimligtvis ska
man då också undvika att använda det som är mycket giftiga för vattenlevande organismer.
Hos oss människor har PBB givit upphov till leverskador, hudbesvär och symptom
från nervsystemet.
Mätningar gjorda i Schweiz av vatten förvarade i PET-flaskor visade värden på 6ppm/l PBB,
kanske inte så mycket tycker man, men multiplicera det med alla vatten/drickaflaskor som
tillverkas, gissa var dessa 6ppm/litern hamnar i kretsloppet när man druckit ur vattnet.
Samma sak med Epiweb, man vattnar och lite PBB följer med ut varje gång.

Jag har inget emot Epiweb som sådant, men att säga att det är miljövänligt
är nog lite överdivet om man tar med hela bilden.

30/11 -09

Letherneck, flamskyddsmedel används som namnet antyder till att hindra plaster från att kunna antändas, t.ex. höljen kring varma elektiska apparater. PBB finns inte i PET-flaskor, och troligtvis inte något annat flamskyddsmedel heller. Du kanske har läst någonstans när det var PET-plast som användes i ett annat sammanhag? Sen vad gäller Acetaldehyd så förekommer ämnet naturligt i växtriket, och därmed i många saker vi äter t.ex. frukt, bröd osv. Och som du säger är det ett mellansteg när vår kropp bryter ner alkohol. Jag skulle tro att halterna i PET är i sammanhanget en piss i Mississippi.

Kan man tänka sig att använda plastkrukor så tycker jag man kan tänka sig att använda EpiWeb. Att det är 100% återvunnet material tycker jag dessutom låter fantastiskt.

30/11 -09

@Mi: Jag har också undrat vad Cattleya daffodil var för något när jag såg den i orchidehusets sortiment. Det fanns ju knappt någon information på hemsidan så man fick ju intrycket att det skulle vara en art (eller kanske en primärhybrid). Hoppas du får klarhet i vad det är till slut. Jag skulle maila orchidehuset och fråga.

30/11 -09

Cattleya Daffodil finns med som hybrid i RHS register: http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldata...

1/12 -09

Du använder fortfarande argument rörande nyproduktion för att hävda din tes.
Om 85% av all PET-produkter återvinns, och materialet till Epiweb kommer till 100% av dessa procent. Vad är då problemet? Jag hade köpt ditt argument om Epiweb använt en del av de 15% som måste nyproduceras, men så är inte fallet.

Du säger vidare att PET avger Acetaldehyd vid nedbrytning. För att PET ska avge acetaldehyd måste en termisk nedbrytning ske. Dvs att materialet måste upphettas. I detta fall över 100 grader.
Dessutom avger mogen frukt, kaffe och bröd Acetaldehyd. Plantor producerar acetaldehyd som en del i deras normala metabolism. Även rökning producerar acetaldehyd. Jag skulle gissa att en fyllesjuk eller rökare avger hundrafallt mer än vad en petflaska gör.

Vad gäller PBB så har jag aldrig hört att det skulle finnas med i plast som används för matvaror. Låter mycket konstigt. OM så är fallet så är det något som vi inte kan göra något åt då det finns med från början i det återvunna materialet. Genom att vi använder återanvänt material som redan producerats tillförs inga ytterligare mängder till naturen.
Dricker du själv vatten, läsk eller annat från PET-flaska eller enbart andra kärl?

Epiweb är inte ett helt miljövänligt material, det finns inga sådana. Så fort vi människor börjar använda saker så påverkar vi miljön mer eller mindre. Vare sig det är vitmossa, kork, leca eller bark.

Linda

1/12 -09

Mi, Letherneck har svarat på din fråga klart och tydligt redan i sitt första inlägg. Samtliga cattleya hybrider brukar simpelt kallas för cattleya, namnet för just din hybrid är Daffodil. Den ska skrivas med stor bokstav. Namn på arterna skrivs med liten bokstav och är uteslutande på latin. Du kan alltså förstå att du har en hybrid bara efter namnet därför daffodil är ingen latin utan engelska

Apropå Epiweb och laelior - de trivs utmärkt i den! Både epiphyter och litophyter, stora som små Jag personligen har samtliga mina laelior i Epiweb numera.

1/12 -09

...och förmödligen är den kanske också gul i färgen Dafodil = påsklilja

1/12 -09

Jag är ganska ny när det gäller orkidéer, men jag har fått lära mig att skriver man tex Cattleya daffodil så är det en art, skriver man Cattleya Daffodil så är det en hybrid. Om det är fel, så rätta mig gärna. Och som letherneck har lyckats luska fram så finns det två olika hybridvarianter av denna. Därför vill jag väldigt gärna veta vilken variant jag har fått. Den jag har fått är namngiven som Cattleya daffodil, därför trodde jag att det var en ren art.

1/12 -09

Oj viken diskussion detta blev. Mi jag beklagar att jag inte kontrollerade detta bättre. Det är en hybrid men vilken som letherneck skriver om håller jag på att ta reda på. Om du känner dig lurad så ersätter jag dig naturligtvis. När jag plockade dessa hos odlaren så tyckte jag först att det var konstigt att jag inte kände till en Cattleya med det artnamnet!!! Men redan där skulle jag ha reagerat. Sedan kom vi hem och syrran lade ut soritmentet i webshopen. I all stress så blev det fel. Hon frågade mig och jag svarade att har odalren skrivit att det är en art så är det väl det ändå fast vi inte kunde hitta den. Jag trodde då att det kanske var en naturhybrid. Men ursäkta felet. Peter

1/12 -09

Om det är den jag tror att det är: Ryn (Rhyncanthe) Daffodil (Rhyncholaelia glauca x Guarianthe aurantiaca), så är ju detta en primärhybrid, vilket jag personligen tycker är lika fint som en ren art.

1/12 -09

Merwic. inte ens kemikalieinspektionen vet i vilka produkter det finns någon form av
flamskyddsmedel, de säger: Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och det saknas en
totalbild över vilka som används i Sverige idag. Det är inte registrerat vilka varor som är
flamskyddade eller vilka ämnen de är flamskyddade med. De studier som gjorts tidigare har varit
har: All studies funded by chemical corporations report “no harm”. Men tittar man vidare så hittar
man studier från andra fristående organisationer som visar skrämmande siffror:
bisphenol A ett ämne som vandrar från PET-flaskor till innehållet:
Chemical Corporations: HARMFULL to rats: 0%
Government : HARMFULL to rats: 98%
Det visade sig att kemikalietillverkarna använde en typ av möss som var genetiskt utvalda
att vara okänliga för just detta ämne, medan oberoende forkare använde vanliga möss.
Källa:
Frederick S. vom Saal, Ph.D.
Curators’ Professor of Biology
Division of Biological Sciences
University of Missouri-Columbia

Lika, jag dricker inte varken vatten eller läsk från PET-flaskor, jag har jobbat med miljöproblem
i 30 år, som arbetsmiljöansvarig på min arbetsplats och i kommun och landsting, jag var med
och implementerade Agenda 21 i koncernen där jag arbetar och som politiker i kommunen.
Jag har själv skador som orsakats av, vad man förr bara kallade flamdämpare, men idag kallas
Bromerade flamskyddsmedel, de användes i härdoljor för att förhindra brand vid temperaturer upp
till 900 grader, jag jobbade med vämebehanling av specialstål i många år där dessa oljor användes,
och utsattes för ämnena i både gasform och av oljan, men av tillverkaren sades vara ofarliga då.
Tänk på att så vanliga ämnen som asbest och amalgan enligt tillverkarna OCH myndigheter
var totalt ofarliga under större delen av förra århundradet, idag är de förbjudna av kända orsaker.

1/12 -09

Letherneck: Det är väldigt lätt att handplocka små lösryckta citat från internet för att understödja sina teorier eftersom nätet fullkomligt svämmar över av olika åsikter. Det är då man måste vara källkritisk och dubbelkolla fakta. Bisphenol A är en monomer som används för att skapa en mängd plaster (polymerer), främst karbonatplaster. PET är en annan plasttyp som inte görs med Bisphenol, och PET innehåller också ingen Bisphenol A. Däremot finns det andra plaster (med bishenol) som finns i matvaruhandeln. Sen det där om Kemikalieinspektionen - läser man hela deras sida så finns ingen hänvisning alls till PET-plast. Däremot pratar de om plast generellt.

Nu tycker jag vi istället gläds åt Mi:s nyinskaffade Cattleya och hoppas på att Peter snart får besked om vad det är för korsning.

1/12 -09

Letherneck: Jag är sjuksköterska i psykiatrin.

1/12 -09

Utan att ge mig in i diskussitionen om villka material som inte är bra för miljön kan jag
upplysa om att jag använder uteslutande EPIweb till mina orchideer och det växer otroligt bra i detta material. Mig veterligt efterliknar EPIweb trädormbunken i strukturen och denna har varit så eftertraktad att den numera är fridlyst. Använder ni EPIweb så tag med lite vitmossa som ni lägger närmst rötterna. Jag har 100 orchideer och alla utom tre cymbidium är planterade i EPIweb
När paphiopedilum växer bra i detta material så tycker jag att det är ett bra betyg
Jag hade utan några som helst betänkligheter planterat min cattleya i EPIweb med lite vitmossa
Var dock noga med vattningen till en början

1/12 -09

.. ja jäklar, det här var roligt !!!

1/12 -09

EpiWeb:
Evert, gäller detta även Phalaenopsis? Har för mig jag har sett någonstans att dessa inte är så förtjusta i EpiWeb.

1/12 -09

Hej MI!
Jag har femton Phalaenopsis och dessa växer uteslutande i EPIweb
Min Minimark som bara växer i EPIweb var en ynka poäng ifrån en silvermedalj

1/12 -09

C daffodil:
Som jag fattat är Cattleyor antingen enbladiga eller tvåbladiga. Den här är däremot både och. Är det olika mellan arter och hybrider? När jag skärskådar den tycker jag dessutom att bulberna liknar Encyclias väldigt mycket. Ska bli spännande med info. Har tagit en bild med mobilkamera, så ursäkta den dåliga kvalitén.

1/12 -09

Lika. och Du menar vad?

Merwik, jag skrev: Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och det saknas en
totalbild över vilka som används i Sverige idag. Det är inte registrerat vilka varor som är
flamskyddade eller vilka ämnen de är flamskyddade med.

Vilket betyder just det som står, de har ingen aning vilka produkter som innehåller just
de ämnen vi pratar om.

Men att det inte skulle finnas något av dessa ämnen i PET-flaskor motsägs:
The oxidation state and coordination environment of antimony (Sb) incorporated into polyethylene
terephthalate (PET) bottles were estimated based on X-ray absorption fine structure (XAFS) at Sb K-
edge. Prior to XAFS analyses, Sb concentrations in 177 PET bottles collected in Japan and China
were determined, showing that 30.5% and 100% of Japanese and Chinese PET bottles, respectively,
contained more than 10 mg/kg of Sb.

Antimony trioxide is the most important of the antimony compounds and is primarily used in flame-
retardant formulations.

Evert, vad jag menar är inte att Epiweb är dåligt för växter, bara att tillvekningen av plasten som
används till det är miljöskadligt.

1/12 -09

Mi, det är inte så ovanligt att det finns bulber med både ett och två blad på samma
planta när det gäller både primärhybrider och vanliga hybrider, jag har några cattleya-
hybrider som uppför sig likadant. Jag tycker plantan ser väldigt grön och fin ut, med
nytt skott på väg också, så den får Du säkert mycket glädje av framöver.

Här har Du några bilder på blomman:
http://amo.com.mx/galerias/Hibridas/slid...

http://www.coluna-da-sal.com/orchidarium...

http://amo.com.mx/galerias/Hibridas/slid...

http://www.orquideas-katia.com/orquideas...

Denna tror jag är den gamla hybriden från 1907:
http://www.hennis-orchideen.de/Vorlagen/...

2/12 -09

Jag vet inte om jag ska ge mig in i debatten men när jag ser en källa som denna:
"Källa:
Frederick S. vom Saal, Ph.D.
Curators’ Professor of Biology
Division of Biological Sciences
University of Missouri-Columbia"
så undrar jag - var är detta publicerat (finns det en fullständig källhänvisning?) och är publikationen kvalitetsgranskad ("peer review" - troligen är den det eftersom vom Saal har en gedigen publiceringshistorik i bagaget) ? Om detta inte finns tillgängligt är värdet av referensen lika med noll eftersom man inte kan gå tillbaka till originalarbetet och se vad de egentligen kom fram till i publikationen. Hur relevant är det för den fråga man diskuterar? ( I detta fall: hur stor/vilken miljöpåverkan har Epiweb jämfört med andra odlingsmedier för epifytiska orkideer?)

Sen vet jag inte heller hur antimon (Sb) kom in i diskussionen (var finns källhänvisningen?) , jag trodde att frågan handlade primärt om Cattleya Daffodil och sekundärt om PET (polyetentereftalat) i Epiweb. Vidare kan jag inte heller se kopplingen mellan bisphenol-A och PET, det handlar ju om helt olika plasttyper. Slutligen:oavsett vilket material man studerar så kan man säkert hitta diverse läskiga kemikalier i det, om man letar tillräckligt länge och med rätt metoder. Frågan är dock: vad spelar det för roll för miljön och för individen? vad är exponeringen och upptaget i kroppen/miljön? Leta på rätt sätt och du hittar säkert farliga kemikalier i pinjebarken eller i vitmossan också (beroende av ursprung och behandling).

Sena kvällshälsningar/Jari

Ge ditt svar


Annonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.