Skriv början av artikeln om 4n

Nyckelord: 4n

Inlägg med 4n som nyckelord.

20/2 -08

Phrag.

Vad stor bla. 4n för i olika hybrider bland phragmipedilum??

Nyckelord: 4n, Phragmipedium

20/2 -08

Bjarne

Hittad detta men orkar inte tränga in idag. På fredag morgon kommer min värmepump så måste vara ledig och plocka bort allt som står ivägen imorgon.

N (Haploid)- Describes a nucleus, cell or organism possessing a single set of unpaired chromosomes. Gametes are haploid.

Polyploidy- cells or organisms contain more than one copy (ploidy) of their chromosomes. Polyploidy occurs in animals but is especially common among flowering plants, including both wild and cultivated species.

Gametes-Specialized haploid cells produced by meiosis and involved in sexual reproduction.
Male gametes are usually small and motile (spermatozoa), whereas female gametes (oocytes) are larger and nonmotile.

2N (Diploid)- A cell with a full set of genetic material, consisting of chromosomes in homologous-(corresponding in structure, position, origin, etc.) pairs and thus having two copies of each autosomal genetic locus- (The position of a gene or chromosome segment on a chromosome. Alleles are located at identical loci on homologous chromosomes). A diploid cell has one chromosome from each parental set.
Most animal cells have a diploid set of chromosomes. The diploid human genome has 46 chromosomes. The gametes (eggs and sperm) contain a single set of chromosomes (haploid).

4N (Tetraploid)- Having four times the haploid number of chromosomes in the cell nucleus.

3N (Triploid)- Having three times the haploid number of chromosomes in the cell nucleus.

20/2 -08

Du vilar inte på hanen Berak
Spännande med den nya värmepumpen!

22/2 -08

På svenska blir det alltså:

2N (diploid) detta är en planta med full genuppsättning d.v.s. en helt vanlig planta

4N (tetraploid) detta är en planta med dubbel genuppsättning vilket resulterar i en dubbelt så stor blomma och en kraftigare planta. Dessa kan också lätt korsas vidare med både 2N och 4N.

3N (triploid) här har man korsat en 4N med en 2N och då blir det alltså en planta med 1,5 gånger sin genuppsättning och alltså kan man oftast inte korsa den vidare då den blir steril.

Detta gäller inte bara för Phragmipedium utan för många andra släkten också det är inte heller så att det bara är hybrider utan det finns tetraploida arter också!

22/2 -08

Tack Thomas och Bertil
Frugan är blivande biolog så jag fick ett föredrag igår.

Ge ditt svar


Annonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.