Råd / Vattning / pH

pH

21/8 -10

I odlingsråd för de flesta jordlevande orkidéer brukar det nämnas något om vilket pH-värde jorden bör ha. Många odlare kanske inte tänker så mycket på detta utan förlitar sig på sin intuition, men det är faktiskt ganska lätt att mäta jordens pH om man bara vet hur man gör. Dessutom kan man ganska lätt ändra och kontrollera jordens pH om man vill.

Förbereda mätning

Den standardiserade metoden för pH bestämning av jord är att man först torkar jorden i 105 °C i 24 timmar, varefter 10 g jord blandas med 10 g (= 10 ml) destillerat vatten. Man mäter sedan pH i vattnet med en pH-meter efter 10 minuter.

Vid mätning av jordens pH för odlingsändamål är noggrannheten inte så viktig, så man kan förenkla metoden avsevärt. Jorden behöver då bara vara lufttorr, massan jord och vatten är inte så noga, bara man tar lika mycket jord som vatten. Om man tar mer vatten än jord kommer det mätta pH värdet bli högre än i verkligheten.

Har man en våg som man kan väga små vikter på, till exempel en brevvåg, kan man lätt väga upp lika mängder, annars kan man använda sig av följande metod:

  • Torr, lagom packad jord väger ungefär 1.5 g per ml (torvrika jordar kan dock väga betydligt mindre)
  • Man tar då helt enkelt tre delar vatten och två delar jord och blandar.

Det är viktigt att man använder destillerat vatten. Kran eller regnvatten påverkar nämligen pH. Destillerat vatten kan man köpa på flaska, exempelvis på apotek.

Mätning

Vad skall man då mäta pH med? En pH-meter är dyr, men det finns billigare alternativ. I zoobutiker säljs små pH-kit för pH-mätning av akvarievatten för 50 - 100 kr som är utmärkta. Det finns även indikatorpapper som är tillräckligt noggranna. De flesta jordlevande orkidéer vill ha ett neutralt (pH = 7) eller svagt basiskt pH (pH större än 7).

Ändra substratets pH

Det finns två enkla sätt att höja jordens pH på. Man kan kalka jorden med trädgårdskalk, eller så kan man tillsätta krossade mussel- eller ostronskal. Krossade ostronskal kan man också finna i zoobutiken. Det används ibland som bottenbeläggning i akvarier för att höja vattnets pH. Ostronskal är en utmärkt pH buffert, det vill säga att pH stabiliseras på en lagom nivå även om man tillsätter surt vatten. Dessutom innehåller ostronskalen många för växter nyttiga mineraler.

Vissa orkidéer, till exempel Cypripedium acaule och Dactylorhiza sphagnicola, föredrar sura miljöer (pH mindre än 7). Om man vill minska jordens pH kan man tillsätta torv eller halvförmultnade tallbarr. Observera dock att mycket av den torv man kan köpa i gardenceters är både kalkad och gödslad, så läs innehållsförteckningen innan du köper något.

Det finns en extra anledning för oss Svenskar att hålla koll på pH-värdet. Det var nämligen en svensk vid namn Sören Peter Lauritz Sörensen som år 1909 'uppfann' pH-skalan.

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.