Råd / Odlingsplatser / Orkidékärr · Odla utomhus / Orkidékärr

Orkidékärr

21/8 -10

Många av våra inhemska orkidé arter lever i en naturtyp som kallas extremrikkärr. Denna naturtyp kännetecknas av att man har ett närings- och kalkrikt grundvatten stående nära markytan. Det är faktiskt väldigt enkelt att skapa denna naturtyp i trädgården. I denna artikel beskrivs hur man går till väga och planteringsförslag ges.

Principen är mycket enkel och visas i skissen nedan. Man konstruerar helt enkelt en damm med vanlig dammfolie där kanterna på dammen inte når ända upp till markytan. Därefter fyller man 'dammen' med jord. Nu har man fått ett litet 'grundvattenmagasin' strax under markytan. Vid torka kommer marken fortfarande att vara fuktig och vid häftiga regn kommer överskottsvattnet att rinna över kanten på dammfolien under markytan så att kärret inte dränks. Genom att variera höjden från grundvattenytan till markytan skapas miljöer med olika fuktighet där olika växter trivs. Djupet av grundvattenmagasinet bör vara 20 - 30 cm för att förhindra uttorkning under sommaren.

Konstruktion

Det ända man behöver är en plätt i trädgården, en bit dammfolie och en spade. Orkidékärret behöver inte vara särskilt stort, 1 m2 räcker gott. Det bör dock ligga i full sol, då de flesta kärrlevande orkidéer föredrar detta.

Man börjar med att gräva ett halvmeterdjupt hål. Botten av hålet täcks med dammfolien. Om det finns gott om vassa stenar i jorden kan det vara lämpligt att först lägga ut ett några centimeter tjockt lager av till exempel stenfri matjord eller sand så att folien inte skadas. Vill man vara extra försiktig kan man också skydda folien med fiberduk. Lägg då först ut fiberduken, sedan dammfolien och sen ytterligare en fiberduk ovanpå folien.

Sedan skall folien vikas upp runt kanterna. Man kan exempelvis lägga en ring med stora stenar eller bygga en ram av trä som man sedan viker folien över. Det viktiga är att folien hålls på plats så att den inte glider ner och förorsakar läckage från grundvattenmagasinet. Sedan är det bara till att fylla igen hålet med jord. Om jorden i trädgården är alltför svårgrävd kan man anlägga kärret direkt på marken och sedan fylla på med jord runt kanterna istället.

Har man ingen trädgård kan man givetvis använda sig av en stor kruka. Krukan får inte ha några dräneringshål i botten, men man måste borra hål i sidan på krukan 10 - 20 cm från botten så att växterna inte dränks.

Jord

Som nämndes tidigare skall jorden i ett extremrikkärr vara kalkhaltig. Om den befintliga jorden är kalkhaltig kan man använda den, annars kan man med olika tillsatser höja kalkhalten. I zoobutiker säljs ofta krossade musselskal som kan användas till att förbättra jorden. Det behövs cirka 10 liter musselskal per kvadratmeter. Man kan också blanda vanligt trädgårdskalk i jorden. Jorden bör ha ett pHvärde på mellan sju och åtta. Vid behov kan man strö ytterligare kalk över jorden, till exempel varje höst.

Om man anlägger sitt kärr under den torra årstiden måste man vattna rejält innan man planterar för att fylla på grundvattenmagasinet.

Man kan givetvis använda sig av sur jord (lågt pH) i kärret, då trivs andra växter, till exempel Cypripedium acaule och californicum, samt Dactylorhiza sphagnicola.

Planteringsförslag

Många av våra inhemska orkidéarter trivs i orkidékärret. Alla svenska orkidéarter är fridlysta, men det finns flera plantskolor som säljer fröodlade plantor. Det finns många lättodlade nyckelarter att välja mellan, till exempel ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) och dess former Blodnycklar och Vaxnycklar, Majnycklar (Dactylorhiza majalis) och Sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri). Andra trevliga arter är Flugblomster (Ophrys insectifera), Kärrknipprot (Epipactis palustris) och den väldoftande Brudsporren (Gymnadenia conopsea). En mycket lättodlad art är den Nordamerikanska Epipactis gigantea.

I utkanten av kärret, där avståndet mellan grundvattenytan och markytan är lite större trivs några Cypripediumarter, nämligen Cypripedium reginae, parviflorum och pubescens. Dessa arter vill dock helst ha lite skuggning runt middagstid, exempelvis av en liten buske eller en hög perenn. I plantskolorna finns det massor av andra växter som kommer att trivas i ditt orkidékärr. Många sumpväxter som växer i 10 - 20 cm djupt vatten trivs också i kärret, speciellt i de lägre partierna, då deras rötterna här alltid kommer att vara fuktiga.

Varianter

Man kan givetvis kombinera ett orkidékärr med en damm. Det blir oftast mycket vackert och ser naturligt ut. Om man inte har så stor plats i trädgården, men ändå vill ha en liten vattenspegel, kan man gräva en liten grop i jorden mitt i kärret så som visas i bilden ovan. Då har man ju också koll på om grundvattenmagasinet behövs fyllas på, till exempel vid extrem torka.

Man kan också kombinera ett kärr med ett stenparti, kanske med en liten bäck som rinner över stenarna och ner i kärret.

Det är bara din fantasi och kreativitet som begränsar--ett orkidékärr passar i alla trädgårdar, så ut och gräv!

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.Annonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.