Råd / Problem med plantor / Vita flygare · Ohyra och sjukdomar / Vita flygare

Vita flygare

21/8 -10

Om man rör vid en mjöllössangripen plantan flyger djuren snabbt upp i luften. Efter ett tag sätter de sig åter tillrätta, ofta på undersidan av dess blad.

Djuren skadar plantan genom att suga växtsaft från dess blad och stammar. De lämnar också en sockerhaltig vätska efter sig, så kallad honungsdagg. I daggen kan det växa sotdaggssvampar vilka ger mörk beläggning på blad och stammar.

Mjöllössen är vita, små (2 mm) insekter med två par vingar. Liksom ullöss är kroppen täckt av vax, här i pulverform. Larverna är mindre än de fullvuxna djuren och platta. Mjöllöss kan lägga 200 ägg under sin livstid.

Bekämpning

Att bekämpa vita flygare är besvärligt då de gärna flyger när man kommer nära plantan. Man får dock försöka klämma ihjäl djuren och dess larver. Man kan även spruta hela växten 5 gånger med en veckas mellanrum med Pyrex, Aldecid, Florina eller liknande.

Biologisk bekämpning går med parasitstekeln Encarsia formosa, eventuellt i kombination med rovstinkflyet Macrolophus caliginosus och/eller svampen Verticillium lecanii.

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.