Råd / Omplantering / Omplantering

Omplantering

21/8 -10

Plantering av tropiska orkidéer i kruka

Plantering och omplantering är en viktig del av odlandet av tropiska orkidéer. Vi planterar om plantor när komposten inte längre är optimal för plantan likväl som när plantan vuxit ur sin kruka.

I naturen omplanteras så klart inte orkidéer. I naturen byts dock hela tiden jorden ut genom att nytt material tillkommer, maskar bearbetar jorden och näring tillförs från död materia. Ett exempel är trädväxande orkidéer såsom Phalaenopsis. I naturen växer dessa fastklamrade på grenars bark och i klykor. Vi odlar dem dock vanligen i kruka där ingen naturlig förnying sker. Det blir då odlarens ansvar att byta ut multnande kompostdelar. Nedbruten kompost kan orsaka att rötter ej får den mängd luft och upptorkning de kräver för att må bra.

Behov?

När du skall avgöra huruvida omplantering behövs eller ej skall du titta på kompostens kondition samt plantans storlek i förhållande till krukan.

Tropiska orkidéer vill vanligen ha en lucker, genomsläpplig kompost som ger luft tillträde till rötterna. Rötternas behov av luft kommer från deras historiska placering på träd och i förna. Komposten är för nedbruten om du ser att den är kompakt iställer för lucker. Ett annat tecken är att komposten ej torkar upp lika fort som den gjort tidigare. När komposten blir kompakt minskar nämligen också avdunstningen. Tänk dock på att även temperaturförändringar påverkar avdunstningen.

Omplantering skall också ske om plantan inom nästa år kommer vandra utanför krukans kant. Detta gäller främst bulbbärande sorter såsom Cattleya, Oncidium och Dendrobium. Bulbbärande arter vandrar vanligen framåt med hjälp av ett rhizom (rotstock) som placerar nästa bulb en bit framför fjolårets bulb. Det är placeringen av nästa bulb som du behöver titta på. Ser det ut som att bulben och dess rötter kommer behöva vandra utanför krukans kant är det dags för omplantering.

Som en tumregel behöver tropiska orkidéer planteras om minst var tredje år.

Tidpunkt

Omplanteringen stör plantan och kan skada dess nuvarande rötter. För att ge plantan förutsättningar att snabbt återhämta sig brukar den göras strax före det att en ny tillväxtperiod skall påbörjas.

Hos orkidéer som skjuter nya skott vart år är den optimala tidpunkten för omplantering när det nya skottet börjat skjuta fram och du kan se små 'vårtor' på skottets undersida. Dessa 'vårtor' är de nya rötterna som är på väg ut från skottet. Medan de nya rötterna fortfarande är små går de ej lika lätt av vid omplanteringen. Samtidigt arbetar de nya rötterna efter omplanteringen snabbt in sig i komposten och ger plantan vatten och näring.

Viss försiktighet är på sin plats. Det finns nämligen bland annat sorter av Cattleya som låter hela sitt skott bli fullvuxet före rötterna bildas. Att omplantera en sådan planta när skottet är ungt kan ha förödande konsekvenser.

När det gäller uppåtväxande orkidéer såsom Vanda och Phalaenopsis är en lämplig omplanteringstid när plantan går ur sin eventuella vila.

Omplantera också efter det att blommorna fallit. Om plantan blommar behöver den energi som rötterna kanske ej kan erbjuda efter omplanteringen.

Förberedelser

När du bestämt dig för att omplantera din orkidé skall du vattna igenom krukan ordentligt så att kompost blir fuktig. Låt sedan plantan stå någon timme på sin vanliga plats. Uppfuktiningen gör att komposten blir enklare att ta bort från plantan och rötterna är segare och mer böjliga.

En fara med omplantering är att skadedjur och sjukdomar kan överföras mellan olika plantor. För att undvika överföring av sjukdomar är det bra att täcka omplanteringsbordet med tidningspapper. Efter var planta kastar du det senast använda tidningspapperet. Sjukdomar kan också överföras via redskap och händer. Tvätta händerna efter var planta. Redskap såsom knivar bör steriliseras genom att de flammas över en eldlåga från till exempel en tändare. Tvätta händerna och flamma knivar mellan var planta.

Du behöver också välja en kruka att plantera i. Huruvida du väljer plast eller lera är en smakfråga. Problemet med lera är att rötterna ibland sätter sig fast vid krukväggen och kan vara svåra att inte skada vid omplantering. Plast håller vatten längre vilket passar vissa odlingsförhållanden. Tvätta krukan i diskmaskin eller för hand så den är helt ren när du planterar ånyo.

Ofta kan samma kruka användas igen. Om en annan kruka behövs så välj en som tillåter tre års ny tillväxt. De flesta tropiska orkidéer tycker dock om att stå trångt i krukan så ta ej till för mycket i storlek. Om du har möjlighet bör du välja en låg kruka. Genom att välja en sådan minskar du utrymmet för rötterna. Vid krukvalet är det viktigt att tillse att krukan har ordentligt med dräneringshål. Vatten skall inte bli stående i krukan.

Använd en kompost (jordblandning) som passar den specifika art du skall omplantera. För information kring olika sorters krav, se deras släktes- och art-artiklar bland råden.

Omplanteringen

Slå ur rotklumpen ur krukan och låt gammal kompost falla bort från rötterna. Om komposten är mycket nedbruten kan rötterna behöva tvättas av i ljummet vatten.

Skär sedan, med en flammad kniv, bort alla döda och ruttna rötter. Döda, intorkade rötter kan trimmas så bara några millimeter är kvar av dem. Du behöver inte skära i den friska roten om den döda roten är intorkad. Om en rot är mjuk och ruttnande heböver du dock skära bort en bit av den friska roten också. Genom detta försöker vi stoppa fortsatt nedbrytning av roten.

I detta steg kan du också dela stora plantor. Tillse att var delning har minst tre bulber och ett nytt skott. Bryt eller skär sedan av rhizomet eller liknande vid naturliga punkter.

Efter rensningen är det bra att låta plantans snittytor torka någon halvtimme på en luftig, skuggad plats.

Fyll krukans botten med lämpligt bottenmaterial. Detta kan vara krukskärvor, större stenar eller liknande. Materialets syfte är att låta vatten rinna undan och ej bli stående runt rötterna.

Ibland är orkidéplantor stora men trivs endock i en liten kruka. Ett exempel är Cattleyaplantor. Ett stöd kan då behövas så plantan ej ramlar omkull före rötterna vuxit så mycket att plantan är stabil. Ett stöd kan vara en enkel blompinne eller kanske en konstruktion som tar stöd i krukans botten. Placera den eventuella stödpinnen i krukan redan nu så rötterna ej skadas av senare applicering.

Ovanpå bottenmaterialet lägger du en kulle av den kompostblandning din planta önskar. Placera sedan plantan på kullen. Kullen är hög nog om plantans nederkant (rhizomet) finns ungefär i jämnkant med krukans kant. Sprid ut rötterna så jämnt det går över kompostkullen och tillse att rötternas spetsar pekar nedåt. Arbeta in kompostmix mellan rötterna och fyll sedan på med ytterligare kompostmix nästan till övre kanten på krukan. Lyft krukan och sätt sedan bestämt ner den på arbetsbänken. Genom detta sätter sig komposten i krukan och runt rötterna. Packa till komposten under tiden du fyller på den. Komposten skall vara så packad att plantan stöds men komposten samtidigt släpper igenom luft. Enda undantaget är GreenMix som ej skall tryckas till runt rötterna utan snarare läggas runt rötterna och ges en lätt packning.

Efterskötsel

Efter omplanteringen skall plantan placeras svalare och skuggigare är normalt. Mindre vatten än normalt skall också ges. Syftet är dels att minska avdunstningen från plantan, dels att uppmuntra rötterna att söka sig ner i mixen efter vatten. Låt plantan stå kvar under dessa förhållanden ett par veckor och ge den sedan normala förhållanden.

Med tiden kommer du troligen utarbeta en egen process för omplantering. Ha dock gärna riktlinjerna ovan i bakhuvudet så du ej glömmer någon del. Lycka till!

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

9/2 -14

Aqvarium och stentrappa. Från Nilsson Janne.

Hej!
Jag håller på att bygga en orkidevägg.

Jag kan inte mycket om orkideer varför det förstås skapar en hel del funderingar.

Ge mig gärna råd o synpunkter så kanske det lyckas....

9/2 -14

Mycket vackert det du håller på med Många av oss har startat med Phalaenopshybrider, de är vackra och blommar länge

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.