Råd / Luft / · Temperatur /

Skriv början av artikeln om temperaturförändring

Nyckelord: temperaturförändring

Inlägg med temperaturförändring som nyckelord.

Hadley på Marriott orchids rekommenderar enligt Mia.P i en tråd nedan att Paphiopedilum blominitieras så här: Ställ dem kallare ca 10 grader på nätterna och 20 på dagarna i 3 - 4 veckor och ge bloom booster näring med högt fosforinnehåll (det är P i NPK). Sen kan man ta in dem i värmen igen. Då ska detta ha stimulerat till knoppsättning.
Frank Smith i Krull-Smith anger allmänt min. 13ºC och max. 29ºC för Paphiopedilum.
Jag har liknande erfarenhet i min lilla odling. Men jag vill rikta ökad vikt vid dygnets temperaturskillnader. Min Paphiopedilum Transvaal fick 12ºC temperaturstegringar i oktober för ett par år sedan och hade stora fina sekvensblommor i februari. I fjor lyckades det mig inte att få den i blom. Nu hoppas jag att längre ge den och de andra Paphiopedilum minst <12ºC> nu oktober i uterummet mot väster. Jag ställer upp dem från golvet för att öka dygnets temperaturskillnaderna och ev. också stänga cirkulationsfläkten för att öka tempswingen.
Phalaenopsis behöver ibland också blomintieras med lägre nattemperatur runt 16ºC under några vårveckor.

Nyckelord: blominitiering, Phalaenopsis, temperaturförändring, Paphiopedilum

19/10 -06

Intressant.
Var får man tag på sån där näring som det pratas om?

Jag tror inte på att överdosen fosfor har så stor betydelse men på tempsvängen. Jag har alltid använt vanlig näring i mina erfarenheter på många Paphiopedilum.

19/10 -06

Jag har köpt min bloom booster här i USA, den innehåller N-11 P-35 K -15.

Hadley menade att man bara behöver ge den näringen i tre v. så det kanske inte spelar någon roll om man byter näring eller inte. Han menade bara att om man sänker kvävenivån och således svälter plantan så känner den att för att inte dö måste den blomma och reproducera sig på det sättet istället.

Jydsk Orchide Import har tre olika specialödselmedel: Normal 20-20-20, Främjer rötter och växt 28-14-14 och Främjer blom / Flera och större blommor 05-11-26, som närmar sig Bloom Booster 11-35-15. Tom Ericsson, SLU, ifrågasätter specialgödselmedel till orkidéer i vår tidning Orkidéer och här har vi haft mycket lång och intressant tråd om Klor i regnvatten, som är granngårds.
Både MagnusA med superrent R.O. och jag med regnvatten använder Blomstra 05-01-04 med 50 ppmN kontinuerligt.
Det vore intressant om det finns någon annan som kan bekräfta Hadleys idéer eller du kan referera till info.
Se Tom Ericssons artikel i Orkidéer 2006 september Nr 7 tabell 1. En jämförelse av marknadens utbud av orkidégödsel med avseende på balansen mellan kväve, fosfor och kalium (N-P-K). Kväveinnehållet utgör basen i denna jämförelse och har sats till 100. Proportionerna av P och K har därefter beräknats i procent av kväveinnehållet.
Blomsta 100-20-84
Bloom Booster 100-140-113
MSU 100-10-96
Om jag nu skrivit och räknat rätt?

Ge ditt svar