Råd / Grupper & Trädgårdar / · Föreningar /

Skriv början av artikeln om WWF

Nyckelord: WWF

Inlägg med WWF som nyckelord.

Från wwf.se:
"Asiatiska länder antar unik Borneodeklaration:
Cebu, Filippinerna: Regeringschefer från de tre asiatiska länderna Malaysia, Indonesien och Brunei Darussalam antog idag en historisk överenskommelse om att skydda natur och regnskog i hjärtat av Borneo.

Beslutet innebär att 220 000 kvadratkilometer regnskog i Asiens sista stora vildmark - en yta stor som halva Sverige - får ett ökat skydd.
De senaste decennierna har stora arealer regnskog försvunnit på grund av avverkning, skogsbränderoch palmoljeplantager.
Deklarationen utgör ett steg mot ökat samarbete mellan länderna i arbetet för hållbar utveckling, skydd av naturresurser och minskad fattigdom."

Läs gärna hela artikeln om denna fantastiska utveckling.

Nyckelord: Borneo, skydd, WWF

11/2 -07

Fantastiskt! Vi som i Sverige inte har råd... att avsätta mer än ett par % av vårt lands skogar som naturreservat. Det finns länder där 50 % av landets yta är skyddat.

11/2 -07

Det tål verkligen att fira. Jag har sett något program om hur det går för urbefolkningen där som lever som skogen, de blir lika utrotningshotade som både djur och växter.

Hurra! Känns skönt när mänsligheten gör något bra för en gångs skull.
Håller med Alf; det är pinsamt att vi i rika Sverige inte har avsatt mer yta till naturreservat.

Jag tycker det är kanon att man försöker rädda regnskogen, hoppas att andra länder följer efter.

Ang naturreservat i Sverige:
hmm jag vet inte jag om vi behöver så många fler. Vad ska vi göra med dem och vad är det som ska skyddas?
Jag tror inte vi har fler naturreservat i norra sverige för att vi inte befinner oss i riskzonen för att avverka all den skog som finns. Vi är ganska få till den ytan som vi har att leva på. Visst tittar vi på ex Holland där det inte finns någon skog överhuvudtaget så känner jag att så vill vi inte ha det i Sverige. Jag tror det är först när havet stiger p.g.a. klimatförändringar och temperaturstegring, och holländarna tvingas flytta för de inte har något land kvar som vi måste börja skydda våra stora skogar för att det inte ska huggas ner för att skapa mer bostäder osv...
Självklart på sina ställen så borde det finnas mer grönområden, ex runt storstäderna för att kunna hjälpa till med att ta hand om CO2.

Ska det vara naturreservat så ska det ju vara något som man skyddar. Se på dominikanska rep. Där har de massor med naturskyddsområden, men vad är det som de skyddar? Mest torra stäppområden där terrängen är så eländig att ingen kan bo där. Medan de avverkar skogen i rasande fart bara för att kunna ta hand om virket och få odlingsmark. Det är fruktansvärt att se. Men jag hoppas verkligen att regnskogen får finnas kvar i Borneo och att avtalet kommer att hållas. Men mycket handlar om vår livsstil i västvärlden. Hur många av er bara här på forumet är säkra på att ex era skorpor som ni köper inte innehåller palmolja? Sätter inte vi stopp för de produkterna så kommer regnskogen fortsätta att kapas för att plantera mer oljepalmer!

Hmm hur många har jag gjort mig osams med nu??

MVH Linda

Hej Linda!

Jag är nog benägen att hålla med dej fullt och fast. Vad gäller våra Svenska skogar så går det ju inte att jämföra med Borneos regnskogar. Vi har ju också en väldigt bra kontroll på återplantering m.m här i Sverige. Inom ett antal år ska vi återplantera där vi har avverkat.
Håller också med dej att om att så länge det finns efterfrågan på vissa produkter så kommer de att tillverkas eller utvinnas till vilket pris som helst.

Väl skrivet Linda
Jag håller fullständigt med dig om att det viktigaste är inte att skydda något utan det är vad man skyddar och varför som är intressant.
/Magnus

Naturreservaten har ökat kraftigt och var 2001 148 st. enbart i Skåne och de sköts inte efter stormarna Gudrun och Per som bäddar för en granbarksborreexplosion denna vår och sommar. En granbarksborre kan på en kvart flyga ett par kilometer.

12/2 -07

Efter att ha flygit över Borneo och sett de enorma odlingarna av palmer för palmolja så är jag tacksam att det kan bli kvar större fredade områden av regnskogen.
Vi kan även bojkotta produkter med palmolja som är ett av de största hoten mot regnskogarna vid sidan av nedhuggning för virket.

I södra Sverige finns idag antagligen ingen opåverkad skog kvar. Även i norrland håller faktiskt urskogen på att försvinna. Att vi har återplantering betyder i det fallet ingenting: habitaten för många rara arter är förstörda i och med avverkningen. Uttrycket "granåker" har inte uppkommit av en slump. Visst ska man ha naturreservat där det finns något att bevara, men det betyder inte att en halvöken inte är värd att skydda. Ett argument som man ofta hör är att regnskog ska bevaras för där finns så många (okända) arter. Sverige tror vi gärna att vi vet vad vi har, men så är knappast fallet. T ex för mossor, lavar och insekter finns nästan oändligt inventeringsarbete kvar. Därför behöver vi bevara många olika naturtyper och stora ytor. Skyddet handlar om att undvika mänsklig påverkan. Man behöver inte vara många för att ha stor påverkan; just skogsbruket är ett exempel på det.
Att tro att "grönområden" kring städer skulle kunna ta hand om koldioxiden som produceras där är nog att överskatta växternas förmåga att binda CO2. Vi är inte ens säkra på att grönområden eller skog faktiskt binder mer CO2 än de släpper ut... Taigan, den är stor, där finns kanske en möjlighet.
Men det är klart, vi kan ju plantera granskog överallt så att vi kanske kommer närmare en lösning på koldioxidproblemet, men hur artrik är en planterad granskog? Eller en planterad regnskog? Vem behöver alla orkidéarter egentligen. Det räcker väl med gran... (nä ja' ä' int' bitter)

Carina: all palmolja är inte ett hot mot regnskogen. Det gäller att stödja dem som odlar palmolja på ett vettigt sätt. För många är nämligen palmolja en av de få möjligheter som finns för att få mat på bordet.

12/2 -07

Simon du hann före, får nöja mig med att instämma i dina inlägg. Vad gäller palmolja m m kan man alltid välja KRAV-märkt om man vill undvika att stödja miljöförstörande odling.

12/2 -07

Ja, det är skillnad på skog och skog. Vi som är 50+ kanske minns att det såg annorlunda ut längs vägarna när vi var unga. Nu här i Sveriges "skogrikaste" landskap Hälsingland, ser man nästan bara planterade träd vid sidan av vägen om man far runt på småvägarna. Det är mycket brådskande att skydda de små rester som finns av skog som är mindre påverkad. De sällsynta växter, svampar, lavar, mossor och djur som lever i dessa halvt orörda skogar finns inte alls i vanlig planterad skog. För att inte tala om städernas grönområden. Skogsbruksföretagen i Sverige har alltid haft oinskränkt makt över svenskarna. I Sverige är Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket olika statliga verk som haft olika mål för sina verksamheter. Ofta med motsatta åsikter. I de flesta andra länder ingår skogsbruket i naturvårdens organisation.
Det är lätt för oss att tycka att man ska skydda regnskogen, den är ju så exotisk för oss. Men våra djupa skogar är lika spännande för en människa från Asien. Jag skäms när jag pratar med människor från andra länder och måste erkänna att Sverige inte skyddat nästan någonting.

12/2 -07

Tänk det vore härligt om mer regnskog bevarades och fick fortsätta leva ostörd. Inte att förglömma hjälper ju dessa skogar till med både klimat och syresättning, så vi hugger oss själva i svansen med att förstöra den...

Hum... Jag undrar vad som hände med de där fotbollsplanerna med regnskog man "köpte" via fritids etc för evigheter sedan... Skulle vara intressant å veta om de kvadratmetrarna fortfarande är orörda eller trotts allt har sågats ner.
//Åsa

För att gå vidare på Simons spår om växters upptagning av CO2 så vill jag bara nämna att Sverige med sina stora skogsområden och omfattande nyplantering faktiskt får öka sina utsläpp av CO2 pga att skogen kan absorbera det. Dock är detta bara uträknat på den återplantering och det CO2 utsläpp Sverige står för och inte av det som vi får ta del av från andra länder.

Angående koldioxid och skog.
Det är bara växande skog som binder mer koldioxid än den släpper ut, och detta har börjat ifrågasättas pga ny forskning. Urskog och regnskog (som är en urskog) bidrar INTE med att binda mer koldioxid. Här är nedbrytningen av död biomassa en stor koldioxidproducent. Om jag inte missminner mig helt fel så visar det sig även att regnskog inte bidrar särkilt nämnvärt med syresättning av atmosfären, det är främst barrskogsbältet över norra halvklotet som gör detta.
Slutsatsen är att regnskog varken bidrar till att lösa koldioxidproblemet eller att syresätta atmosfären. Anledningen att skydda den är den stora artrikedomen och att det är en unik biotop. Tänk vad mycket okända medicinalväxter regnskogen kan gömma.
/Magnus
PS handeln med utsläppsrätter av koldioxid och hur man räknar ut hur mycket ett visst land får släppa ut är ett annat diskutabelt område som jag helst slipper.....

Oups!
Det finns även lokala anledningar att skydda regnskogen som jag inte nämnde ovan. Jorderosion översvämmningar osv
/Magnus

12/2 -07

Jag har hört att det är alger som bidrar med mest syre...

Björn det är helt klart en stor bidragande faktor och de har idéer på att öka algbeståndet på vissa ställen på jordkolotet och dessa ska sedan förbränna CO2 och på så sätt motverka växthuseffekten.

Björn: Helt klart är att alger är den enskilt största biomassan som lever av fotosyntes. Frågan är bara om de är den enskilt största nettoproducenten av syre. Jag har inte den kollen just nu....
Emma: Visst binds mycket koldioxid när algerna växer men den frigörs när algerna dör och bryts ner. Det blir ett nollsummespel i slutänden. Det är detta nollsummespel som biomassan lever på. Biomassan tillför inte mer koldioxid till atmosfären än vad den tagit upp. MEN den minskar heller inte den totala mängden koldioxid som finns i omlopp!
.
.
.
Den krassa verkligheten är att idag finns det ingen vettig metod att på lång sikt minska koldioxidmängden i atmosfären. Vi kan dock se till att vi minskar användningen av fossila bränslen så att halten koldioxid i atmosfären inte ökar lika fort som den gjort de senaste årtionden.

12/2 -07

Sa han som tar bilen till jobbet istället för att cykla... Eller har du fixat cykelpedaler nu?

Intressant med infon att de stora skogarna inte gav mer till syrenivåerna i atmosfären, det trodde jag att de gjorde... Man lär så länge man lever!
//Åsa

Magnus du har rätt i att det inte finns någon vettig metod. Såg för inte så länge sedan en artikel i Illustrerad vetenskap där de tog upp flera galna metoder en bland annat där man skulle försöka efterlikna skeendet vid vulkanutbrott.

Hrmmmf
Ja, jag erkänner att jag åker lite för mycket bil men cykel är på gång att bli lagad.
Men problemet är inte att folk i detta land åker med bränslesnåla bilar,,,,,,,,,,, men visst känns det fel att ta bilen när man kan cykla. Men jag är ibland lite för bekväm av mig..........
Eftersom jag forskar om hur man skall kunna utvinna solenergin och lagra den i ett kemiskt bränsle så är jag alldeles för informerad i energi och miljöfrågor genom mitt arbete.
/Magnus

12/2 -07

Ja, just det, det är palmer de odlar och därför röjer regnskogen, där bor en del urbefolkning, halvnaka i skogen, som sedan då skogen är borta inte har någonstanstans att bo och äta (om de nu finns kvar). En del tvingas in i storstaden och där de inte klarar ett civilecerat liv som vi är vana vid. Det är väl klart att vi inte bara ska en sorts växt som växer i jorden. Det är inte de fattiga som röjer skogen, det är storbolag.

12/2 -07

Lägger inte i mig debatten om miljön men fler naturreservat är alltid värt att fira. Party!

Ge din åsikt