Skriv början av artikeln om Grekland

Nyckelord: Grekland

Inlägg med Grekland som nyckelord.

Man kanske inte kan mäta blommor i hur vackra de är men för mig kommer detta alltid vara en personlig favorit. Tänkte jag skulle dela med mig av dessa två fantastiska (om jag får säga det själv) bilder jag tog av Comperiana i Grekland förra året. Den ena med den "vanliga" rosa färgen och den andra en vit variant som vi hittade av en ren slump på en väldigt läskig, smal, brant och gropig grusväg.

Nyckelord: Comperia Comperiana, Vild, Grekland

28/5 -14

Fantastisk form

28/5 -14

Vilken förmån att få möta denna i naturen!
Mvh
Mikael

Ge din åsikt

Hej alla orkidepratare. Saender en haelsning fraan en liten oe i Cykladerna. Haer finns orkideer, men de aer naturligtvis oeverblommade nu, men saa finns det eaven andra blommor som inte aer oeverblommade. Var tvungen att logga in daa jag blev orkide-abstinent efter flera dagar utan orkideer.
Laeste inlaegg angaaende SOS med intresse. Foervaanar mig att ingen sagt naagot om att Inga-Lill Zarif som aer medlem haer faat kicken fraan tidningen av den nya ansvariga utgivaren. Som jag ser det var hon en stor tillgaang foer tidningen, baade som layoutare och som fotograf. Vore intressaNT Att veta motiveringen! Den nya ansvariga laer ocksaa ha meddelat att alla bilder som publiserats i tidningen tillhoer tidningen. Det kan han bara gloemma, det finns det svensk lag paa som jag kan ta fram naer som helst.
Ser fram emoit att komma hem och delta mera i orkideprat i slutet paa maanaden
Peter

Nyckelord: SOS, Grekland

Peter
Det var intressanta uppgifter. Kan inte du ställa frågan på SOS forum också under SOS egna del får vi se vad styrelsen svarar. Det här är ju faktiskt inget officiellt SOS forum varför de inte egentligen behöver bry sig.
/Magnus

där kommer nog peter inte att få några svar. På det forumet har det inte hänt någonting speciellt en längre tid.Den är så gott som död,så det är nog bättre att det skrivs här så folk får veta.

Visst Bulbo, jag är medveten om detta faktum.
Men här kan styrelsen välja att inte svara, på SOS egna forum blir det lite pinsamt för styrelsen om dom inte svarar. Speciellt när dom får frågan efter revisorerna genomgång på nästa årsmöte......
Det är ju ändå så att SOS forumet är en av styrelsens kanaler att nå medlemmarna och medlemmarnas att nå styrelsen i öppen debatt. Tittar aldrig någon styrelsemedlem på deras egna forumkanal är det ju bara att stänga den. Vill inte styrelsen ha öppen debatt får de väl säga det!
/Magnus

19/6 -07

Hej Peter.

Jag är den nye ansvarige utgivaren och jag måste säga att jag blir mycket förvånad över de uppgifter du kommer med.

För det första så sparkar jag ingen överhuvud taget!

Inga-Lill framförde under ett redaktionsmöte i maj krav på mer betalt under hösten och sa också att om hon inte fick det skulle hon sluta på tidningen. Jag framförde hennes krav till resten av styrelsen, eftersom det är styrelsen som beslutar om sådana saker, och kravet avslogs. När Inga-Lill fick beskedet av mig att hennes krav avslagits, så frågade jag om hon verkligen tänkte sluta och hon bekräftade det.

Jag anser också att Inga-Lill har varit, och kommer att kunna vara, en tillgång för tidningen och jag sa till henne att hon är välkommen att komma tillbaka till tidningen om hon ändrar sig.

Vad gäller bilder, så var det en fråga från min sida till Inga-Lill eftersom jag inte har varit inblandad i redaktionen mer än två månader och inte haft tid att ta reda på allt som gäller ännu. Det som är viktigt för tidningen är inte vem som äger bilderna, men om vi har nyttjanderätt (jag kan måhända ha uttryckt mig dåligt när jag pratade med I-L) till bilderna. Om vi inte har det innebär det ju att vi inte kan publicera bilder som har förekommit i gamla nummer av tidningen och det är mitt jobb som ansvarig utgivare att se till att vi inte gör sådant. Annars är det ju jag som blir personligt skadeståndsansvarig!

/Poul

19/6 -07

Flera av SOS styrelseledamöter är medlemmar här, som vi konstaterat i annan tråd. Bara vi är hövliga så vill de säkert diskutera saken här.

19/6 -07

Bra info Poul. Tack för den. Jag gillar öppenheten och då Inga-Lill är medlem här kan hon själv kommentera om hon så önskar. Om hon inte vore medlem skulle det vara besvärligare att diskutera kring saker som involverar henne.

20/6 -07

Poul, hur orden fallit faar ni reda ut. Faktum aer att hon inte laengre aer paa redaktionen. Vad gaeller nyttjanderaetten, saa kan du inte utnyttja gamla bilder utan att goera upp med aegaren till bilden om ett nytt honoar,saa aer reglerna i svenska fotografers riksfoerbund.
Naer det gaeller komunikation vad som haender i SOS paa styrelsenivaa finns det mycket mera att haemta haer aen i deras forum. I jaemfoerelse mellan Neovita och SOS forumet aer SOS forumet stendoed. Jag tycker att tidningen blivit baettre efter Linda tagit oever, men daa kunde det bara gaa aat ett haal. Jag tycker att Linda aer duktig och abitioes efter de foerutsaettningar som ges, aeven om jag inte alltid delar hennes uppfattningar. Personligen oevervaeger jag mycket allvarligt att laemna SOS. Bristen paa maalsaettning, och maalgrupper, och ambitionsnivaan passar inte riktigt mig, men detta maaste ju vara upp till var av en av medlemmarna, jag vill inte paaverka naagon. Jag har mera nytta av Neovita aen jag har av SOS, men alla har ju olika utgaangspunkter. Kort sagt, det jag hade foervaentad mig av SOS faar jag inte och daa aer det lika bra att dra sig. Det finns maanga anledningar som jag inte tar upp haer, men taevlingsbiten och dommarna aer inte bland mina favoriter.
Peter

18/8 -07

När den här frågan kom upp 19/6 så valde jag att inte svara, men nu har jag skickat ett öppet brev till styrelsen m.fl. Jag lägger också upp brevet här på Neovita.

Jag vill genom detta brev kommentera och bestrida uppgifter som förekommit i samband med att jag inte längre arbetar med tidningen ”Orkidéer”.
Från flera håll görs gällande att jag sagt upp mig från tidningen, så är inte fallet.

För att klargöra vad som hänt vill jag först ge en kort bakgrund för de personer som inte är så väl insatta. Jag har för mitt arbete, som normalt har uppgått till 40-50 timmar per nummer, inte erhållit någon egentlig lön. Jag har fått ersättning för omkostnader relaterade till mitt arbete med tidningen, såsom resor, inköp av böcker, datortillbehör etc. Ersättningen har betalats ut mot redovisning av kvitton till ett maxbelopp av 2000 kronor per nummer.
Då mitt arbete trots allt kräver en arbetsinsats motsvarande drygt en arbetsvecka per nummer framställde jag i våras önskemål, dock inget krav, om en ersättning på 1000 kr utöver de redovisningspliktiga 2000 kr. Min önskan var att denna ersättning skulle betalas ut som skattepliktig inkomst. Jag hade då fått en inkomst som jag fritt kunnat disponera och även tillgodoräkna mig socialt, vad gäller till exempel pension och sjukersättning.
När jag i maj kallades till ett möte med den nye ansvarige utgivaren Poul Möller, fick jag förklarat för mig att man omöjligen kunde höja ersättningen och att man därför skulle söka nya medarbetare, vilka skulle arbeta helt ideellt.
Man gav mig vid detta möte inte något alternativ. I en ”normal” löneförhandling brukar parterna diskutera alternativa lösningar för att försöka komma fram till en gemensam lösning, men en sådan verkar inte ha varit önskvärd i detta fall. Det gavs över huvud taget inget utrymme för diskussioner.

Svenska Orkidésällskapet är trots allt en förening med mycket god ekonomi och med stora summor i kassan, vid senaste bokslutet fanns över 700,000 kronor. Under de fem år som jag arbetat med tidningen har jag i hög grad bidragit till det ekonomiska resultatet genom att skära ner kostnaderna för tidningen, både genom billigare tryckkostnader och en effektiviserad distribution. Produktionskostnaden för tidningen är alltså lägre idag än för fem år sedan, detta trots att tidningen nu är nästan helt i färg.
I det perspektivet kan 3000 kronor (ca 2000 efter skatt), tyckas som en utgift som föreningen skulle kunna mäkta med.

Man får inte förringa tidningens betydelse för föreningen, min tro är att många är medlemmar i SOS just på grund av tidningen, alltså genererar den pengar till föreningen i form av fler medlemmar. Naturligtvis kommer produktionen av tidningen medföra utgifter, ”det kostar pengar, att tjäna pengar.”

Redan för mer än ett år sedan förekom uppgifter, från vad som brukar kallas ”vanligtvis välunderrättad källa”, om att man i ledningen hade planer på att ”kicka” mig. Tyvärr är jag därför inte säker på att endast ekonomiska aspekter har varit avgörande i detta sammanhang.

En del av er kanske tycker att jag klagar, men eftersom det som hittills framkommit varit ledningens version, tycker jag att det är min fulla rätt att även redovisa min version.

För att sammanfatta, jag har fått sparken och jag har inte fått någon förklaring varför, trots att jag blev lovad en skriftlig sådan vid mötet i maj. Hade jag gjort ett undermåligt arbete, hade åtgärden varit förstålig, men jag vet att jag gjort att bra arbete och många av tidningens läsare har uttryckt sin uppskattning.

Kista den 18 augusti 2007
Inga-Lill Zarif

Tack att du har öppnat ditt hjärta!

18/8 -07

Jag är inte så insatt i det hela men jag tycker det är viktigt att få höra bägge sidor när det är konflikter, för det blir så lätt en massa spekulationer. Så Inga-Lill jag tycker inte att du klagar och ett undermåligt arbete har du inte gjort i mina ögon, bl.a tar du fantastiska bilder.
Hälsn Helen

18/8 -07

Jag tycker det är helt befängt att det ska avsättas en sådan viktig tillgång som Inga-Lill är för tidningen enbart för en strunt summa som 3000kr! Det finns ingen fotograf med den kvalitén på sina fotografier som skulle jobba för mindre. Utan en visuell kvalitét i en tidning, speciellt om orchidéer, så kan jag faktiskt avstå från en prenumeration. Visst har innehållet i tidningen en stor betydelse i sig, men för egen del så är det ytterst viktigt att även få vila ögot på något vackert i färg.

Jag skulle bra gärna vilja veta vart de resterande pengarna går om 3000kr är en för stor summa?
För det kan väl inte ligga något annat bakom Inga-Lills uppsägning?

/Cecilia

19/8 -07

Ja, man kan ju verkligen börja fundera på vad som ligger bakom egentligen?

Jo det är nog så.
För övrig behövs det ju alltid två för att man ska bli oense.
Men eftersom ingen av parterna verkar vilja skryta om dispyten offentligt, varken här eller på sos så kanske båda parter är liknöjda.

19/8 -07

Ja, jag skulle också vilja veta vad som ligger bakom men styrelsen tiger.

21/8 -07

Varför tiger styrelsen,undrar jag med.

21/8 -07

Kan ju bero på att detta inte är SOS forum - det vore kanske en bättre plats att ta den diskussionen på.
Jag tror ingen i styrelsen är närvarande här.

21/8 -07

Flera av SOS styrelsemedlemar är med i OrkidéPrat. Jag har dock ingen koll på när de senast var inloggade etc.

Ge din åsikt


Annonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.