Råd / Släkten, arter och hybrider / Barkeria /

Nyckelord: Barkeria barkeriola

Denna art är lik B. uniflora, men man kan skilja dem åt genom att denna art är lite mindre och har tjockare vingar på kolumnen. Sepalerna är även längre än petalerna. Naturligt finner man den på låga buskar från havsnivå upp till 1000 meter över havet. Utbredning Centralamerika

Läs hela artikeln

Inlägg med Barkeria barkeriola som nyckelord.

Barkeria barkeriola av Orchi på Wikipedia. Från Björn. Fri bild.

 

Nyckelord: Barkeria barkeriola

Prata om bilden


Annonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.