Råd / Vetenskap kring orkidéer / Nomenklatur

Nomenklatur

22/8 -10

Namngivning, hur och i vilken stil ett orkidénamn bör skrivas. För en mera detaljerad information läs boken Handbook on Orchid Nomenclature and Registration (1993).

Släkte och artepitet

Första termen i ett orkidénamn indikerar vilket släkte en planta tillhör. Regeln säger att släkten som man hittar i naturen, Ascocentrum, Vanda och Renanthera, liksom släkten som är framställda av människan som Ascocenda (Ascocentrum x Vanda) skrivs med stor begynnelsebokstav och i kursiv stil.
Andra termen i ett orkidénamn indikerar, om plantan har sitt ursprung i naturen, vilken art av släktet som plantan tillhör t.ex. Vanda coerulea. Artnamn skrivs med liten begynnelsebokstav och i kursiv stil.
Exempel: Vanda tricolor, är en planta ur Vandasläktet och den specifika arten har namnet tricolor.

Hybridepitet

Om en planta är producerad på konstgjord väg så är det en hybrid (som inte finns i naturen). Om en planta är en hybrid så skrivs andra termen med stor bokstav och i icke kursiv stil. Hybridnamnet får bestå av flera ord och varje ord ska börja med stor bokstav t.ex. Vanda Meechai Blue
Exempel: Ascocenda John De Biase, är en planta ur det konstgjorda släktet Ascocenda och den specifika hybriden har namnet John De Biase.

Naturhybrider

Är som namnet beskriver hybrider som moder natur har ombesörjt. Arter som växer nära varandra geografiskt kan ibland bli pollinerade av varandra och en ny art kan födas. En naturhybrid indikeras med ett ?x? framför artnamnet som skrivs med liten begynnelsebokstav och i kursiv stil. Som exempel kan nämnas Vanda x charlesworthii som är en naturhybrid mellan Vanda coerulea och Vanda bensonii.

Form, varietet och underart

Under släkte och artnamn/hybridnamn finns form (förkortas ?f.?), varietet (förkortas ?var.?) och underart (förkortas ?ssp.?). Dessa förkortningar skrivs i icke kursiv stil medan det efterföljande namnet t.ex. alba skrivs med liten begynnelsebokstav och i kursiv stil

En form är en sporadiskt förekommande mutation som ibland kan hittas inom den vida populationen av arten. Som exempel kan nämnas Vanda sanderiana f. alba. Namnet uttalas ?alba formen av Vanda sanderiana?.

En varietet av en art är en definierbar variant, som utgör en bråkdel av den generella populationen. En varietet har inte ett eget geografiskt område, vilket är fallet för en underart. Som exempel kan nämnas Vanda subconcolor var. disticha. Namnet uttalas disticha varieteten av Vanda subconcolor.

En underart har sitt egna geografiska utbredningsområde, och har definierbara skillnader gentemot arten, men har för stora genetiska likheter med arten för att för att klassas som en egen art. Som exempel kan nämnas Ascocentrum aurantiacum ssp. philippinensis. Ascocentrum aurantiacum växer vanligtvis i Sulawesi medan underarten philippinensis växer på Filipinerna.

Klon

Ännu längre ner i den taxonomiska hierarkin kommer ?klon?. En klon definierar en individuell planta och klonnamnet skrivs inom enkla citattecken. Ett klonnamn kan bestå av flera ord där varje ord börjar med stor bokstav, klonnamn skrivs i icke kursiv stil t.ex. Vanda Robert?s Delight 'Pink Sky'
Om man fröförökar en orkidé så får man många plantor som var och en är en egen individ (klon). Om man lyckas få fram en planta som har egenskaper som är mycket bättre än det normala, så kan man med hjälp av celldelning föröka plantan på konstgjord väg. Man får då nya plantor som är exakta kopior av den klonade plantan. Dessa får då bära det klonnamn som föräldern haft.
Exempel: Ascocenda John De Biase 'Udom?s Pride', är en specifik planta med klonnamnet 'Udom?s Pride' av hybriden John De Biase ur det konstgjorda släktet Ascocenda.

Identifikation av föräldrarnas namn

Namnen på en hybrids två föräldrar skrivs ibland ut på plantans namnetikett och i olika publikationer och böcker. Vanligtvis skrivs tecknet ?x? för korsning mellan de två namnen på föräldrarna, för att visa att det är en korsning t.ex. Ascocenda Princess Mikasa (Vanda Royal Sapphire x Vanda coerulea). Inom parenteserna skrivs den förälder som har burit frökapseln först och sedan ett multiplikationstecken för att visa att det är en korsning och sist den pollengivande föräldern.

Diskutera artikeln och möjliga förbättringar

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.