Epifyter och Kväve

20 mars

Under alla år jag odlat orkide'er har jag till och från funderat på hur högepifyter får sin näring, däribland kväve. Ibland kan de växa högst upp eller längst ut på grenarna utan några grenar spm kan samla på sig div förmultnade växtrester och fågelspillning som sedan lakas ut av regnet. Kan luftens kväve följa med regnet ner över orkidéernas rötter och sedan tas upp av växten?

Nyckelord: Orkidéer och Kväve

23 mars

Kvävefixerande bakterier har rapporterats i rötterna på epifytiska orkidéer t.ex. Azotobacter se länk: https://www.insa.nic.in/writereaddata/Up...
två exempel på cyanobakterier som N-fixerare; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989419308224
abstract https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022286225013
en fjärde studie visar på olika stort upptag av kväve hos Laelia speciosa, en epifyt, beroende på om de levde i stad eller i skogen se länken: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27282994

24 mars

Tack Dick. Kunnig som alltid. Då har jag fått ett svar på kvävefunderingarna. Hur förhåller det sig med övriga nödvändiga näringsämnen?

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.

Annat av bolebo:   Frågor · Dagbok · Bilder · Önskningar · Butik