30/3: Ny modereringsprocess

30/3 -08

Vi i modereringsrådet (jag, Felixan, Gunsan Orkidémormor och Martin Algotson [ej medlem]) har arbetat fram en ny process för att hantera modereringen på OrkidéPrat. Nu är det er tur att säga vad ni tycker. Hör av er via kommentarer eller privat meddelande till någon av oss.

Mål
Modereringens och villkorens mål är att OrkidéPrat ska vara som ett trevligt kafferep: gemytligt prat om orkidéer.

Vad är en konflikt?
Jag har ingen vetenskaplig definition, men det handlar om att känslor är i svallning, på ett negativt sätt...

Vad skapar konflikter?
Hittills har jag uppfattat följande som vanliga saker som skapar konflikter:
# Missuppfattningar och feltolkningar av texter som skrivs.
# En individ skriver saker som uppfattas som ett angrepp på gemenskapen, alltså ett angrepp på OrkidéPrat.

Hur löses konflikter?
Kommunikation (kanske i form av medling) måste till för att lösa konflikter. Detta gäller både i Palestina och här på OrkidéPrat. Öppenhet och villighet att utvecklas är också viktigt.

Vår process
1. Någon medlem uppfattar att hon själv, eller någon annan medlem, blivit orättvis behandlad. Medlemmen kontaktar då någon i modereringsrådet och berättar om problemet.

2. Modereringsrådet sammanträder och analyserar situationen och försöker förstå vad som ligger bakom eventuella negativa inlägg. Om situationen ej kräver en insats diskuteras detta med den anmälande medlemmen.

3. Om vi bedömer att en onödig konflikt uppstått kontaktar vi de som vi ser är involverade i konflikten. Vi kommunicerar helst via telefon och diskuterar vilket problemet är, hur det kan lösas och hur liknande problem kan undvikas i framtiden. Vi arbetar med coaching-tekniker, alltså ställer många frågor och vill att personen vi pratar med skall försöka förstå situationen och själv hitta en lösning.

4. Om det, mot förmodan, fortsätter komma offentliga uttryck för konflikten, pausar vi tråden. Pausen upphävs när vi bedömer att inga fler negativa uttryck kommer publiceras. Hur lång tid det tar kommer variera från fall till fall.

Vad innebär detta för dig som medlem?
* Först och främst innebär detta att du aldrig skall behöva känna dig utsatt här på OrkidéPrat.
* Det innebär också att om någon behandlar dig eller någon annan illa behöver du kontakta oss i modereringsrådet. Gå inte till attack mot personen som du anser är orättvis mot dig.
* Det kan hända att du blir kontaktad av modereringsrådet angående inlägg du gjort på OrkidéPrat. Försök då se det som en möjlighet att utvecklas. I grunden handlar ju konflikter oftast, som jag skrev ovan, om missförstånd och feltolkningar.

Så, nu är det er tur: Vad bör göras annorlunda? Beror konflikter på något annat än det jag tror? Har du en bra definition på vad en konflikt är?

Nyckelord: OrkidéPrat

31/3 -08

Det är ju de regler som alltid funnits, ända sedan BBS-tidernas begynnelse, vad
jag vet. Moderatorn eller som här modereringsrådet, fungerade som övervakare
för att se till att disskusionen inte övergår till personliga konflikter. Den som
var moderator hade sista ordet, och i allvarliga fall, stängdes den av som inte
följde reglerna.
Konflikt betyder ju förenklat att parters åsikter är motstridiga, och båda parterna
anser sig ha rätt, vilket i värsta fall leder till osämja i någon form.

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.

Annat av Björn:   Frågor · Dagbok · Bilder · Önskningar · ButikAnnonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.