20/12: Att sälja orkidéer i OrkidéPrat

20/12 -08

+ 21/12 -08

Starta din butik
Det första steget i att sälja orkidéer på OrkidéPrat är att klicka på “ditt alias” > “Inst. för din butik” i huvudmenyn.

Kryssa för de betalternativ du accepterar och skriv in de detaljer som efterfrågas. Betalningen från köpare kommer ske direkt till dig, jag hjälper inte till med själva betalhanteringen.

Läs igenom köp- och säljvillkoren. Skriv in de undantag och kompletteringar du vill göra till de allmänna villkoren.

Spara dina ändringar.

Erbjud varor till fast pris
Klicka “Köp & Sälj” > “Sälj orkidéer” i huvudmenyn. Formuläret som visas är mycket likt formulären för frågor, dagboksinlägg etc. Fälten är:

 • “Rubrik”-fältet skall innehålla varans namn och storlek, ex “Sophronitis cernua, blomstor”. Om det skrivs så blir det rätt vid sortering av varor i butiken.
 • Välj “Fast pris”.
 • Vid fast-pris-försäljning kan man ange hur många av varan som finns tillgängliga. De olika exemplaren skall vara av samma sort och i samma storlek (skapa annars separata varor).
 • Priset är i svenska kronor.
 • OrkidéPratGåvan är en procentuell andel av varans pris som du kommer skänka till OrkidéPrat efter avslutat köp. Valfri procentsats (0-100%) kan anges. Mer info om OrkidéPratGåvan finns nedan.
 • Frakten anges på varje vara. Om en person beställer flera varor kommer den högsta individuella frakten användas. Ex: “Vara 1” har 40 kr frakt, “vara 2” har 60 kr frakt. Frakt för beställningen blir då 60 kr. Ange en fraktsumma som ligger så nära den verkliga kostnaden som möjligt. I enkäter har det tydligt framkommit att det inte uppskattas när säljare tjänar pengar på frakten.
 • Om du under de senaste tre dagarna lagt upp tre eller fler varor så finns alternativet att inte visa varan i “Allt Nytt Prat”. Varan kommer fortfarande visas i din butik, under “Varor” etc, men “Allt Nytt Prat”-sidan blir ej för fylld med varor.
 • Beskriv varan så noga det går. Skriv om den specifika varan och dess nuvarande status (antal bulber, eventuella skador, blomstänglar etc). Skriv eller länka till odlingsråd.
 • Ange plantnamn etc som nyckelord så varan dyker upp på lämpliga ställen i Pratoteket.
 • Ladda gärna upp en bild på den specifika varan som erbjuds. Om du kan skapa ett kollage med nuvarande planta och den specifika plantans blomma så är det absolut bäst. Om du bara har möjlighet att visa upp bild på den generella arten, skriv att så är fallet i beskrivningen.

Varorna visas upp
I menyn “Köp & Sälj” i huvudmenyn visas varor upp på olika sätt. Bland annat finns en lista med alla varor samt en “översikt” som visar alla nuvarande sambeställningar och auktioner samt ett slumpmässigt urval varor. Var medlem har en lista med sina egna varor. Fler sätt att hitta varor tillkommer framöver.

Varor beställs
På sidan för var vara finns (om varan ej är slutsåld) möjlighet för medlemmar att lägga varan i sin “plantkasse”. När medlemmen fyllt sin plantkasse med de varor som önskas anges epostadress, leveransadress samt eventuellt ett meddelande till säljaren på plantkasse-sidan. När beställningen skickas skapas två privata meddelanden (ett till köparen, ett till säljaren) som bekräftar att beställningen är genomförd.

Administrera beställningen
När beställningen är skickad behöver den betalas och levereras. Under “ditt alias” > “Sålda varor” finns en lista med de beställningar du mottagit. Köpare har en motsvarande lista med köpta varor. För var beställning syns betalningsalternativ så köparen snabbt kan betala.

När köparen betalt anger hon det under Status. Du som säljare får då ett privat meddelande.
När du mottagit betalningen kryssar du för det under ‘Status’. Ett privat meddelande skickas till köparen. Fråga gärna om köparen har några speciella leveransönskemål.

När du levererat varorna, kryssa i det under ‘Status’. Ett privat meddelande skickas till köparen. Du kan gärna skicka med leveransinfo, trackingnummer etc.
När varorna mottagits kryssar köparen för det och du får ett privat meddelande.

Det skickas en hel del privata meddelanden om beställningarna. Detta beror på att i enkäter har det framkommit med stor tydlighet att kommunikation är den enskilt viktigaste ingrediensen i en härlig transaktion. Jag har därför automatiserat kommunikationen till stor del (du kryssar bara i två rutor för att signalera att betalning mottagits samt att leverans skett).

OrkidéPratGåva
OrkidéPratGåvan skall betalas in inom en månad efter det att beställningen levererats. I gåvan ingår moms och om du vill ha en faktura eller ett kvitto på gåvan så kan du höra av dig till mig. Ange de beställningsnummer gåvan avser som meddelande när du betalar till plusgirokonto 141 54 86-8.

Övrigt

 • När en person köpt en vara dyker inköpet upp som en rad bland varans kommentarer.
 • Ge gärna köparen feedback på hela transaktionen i ett privat meddelande när transaktionen är slutförd.
 • Kontakta mig om konflikter uppstår.
 • Enbart jag kan upphäva köp.
 • Varor kan inte längre raderas när någon köpt ett exemplar av varan.

Nyckelord: OrkidéPrat

För att svara på frågor och skriva kommentarer, Logga In eller Bli Medlem Nu.

Annat av Björn:   Frågor · Dagbok · Bilder · Önskningar · ButikAnnonsen här nedanför hjälper till med OrkidéPrats serverkostnad.