Råd / Odlingsplatser / · Odla utomhus /

Skriv början av artikeln om berggrund

Nyckelord: berggrund

Inlägg med berggrund som nyckelord.

8/10 -05

Berggrund?

En fråga från en besökare:
Vilken berggrund har områden där det växer rikligt med Orkidéer?
/ Fifi

Nyckelord: berggrund, kompost

8/10 -05

Hej,
Tack för din fråga.

I Sverige finns den största mängden orkidéer på Gotland. Där är berggrunden kalkrik. Orkidéer finns dock också i andra typer av marker i vårt land.

Tropiska orkidéer växer nästan uteslutande i helt neutral kompost.

Vänligen,
Björn

Hej
Tänk också på att Öland och Gottland har milda vintrar vilket har betydelse för en del arter. Öland och Gottland utgör ju norra gränsen för många orkidéer.
De ståtliga Cypripedium odlas i neutrala medium så det handlar kanske inte bara om de behöver kalk utan också om hur poröst det är i jorden etc.

Med väliga hälsningar
Joakim

12/10 -05

Ja, jordens struktur och inte minst klimatet borde vara viktigt för orkidéernas trivsel. Hur är det nu -- är det många sorter på öarna som har sin nordligaste utpost där och sedan återfinns nere på kontinenten?

Ge ditt svar