Interaktion

Vad är det som utgör de där relationerna?

Vad jag är intresserad av, och vill arbeta med, syns ovan. Jag kallar det TPI, PPI och MPI. Och PPI är kung.

PPI = person-person-interaktion
Det är PPI som är hela anledningen. Kanske kan jag till och med säga att PPI är meningen med livet. Dalai Lama säger att Lycka är meningen med livet. PPI kan medverka till lycka.

Jag vill möjliggöra person-person-interaktion genom att:

 • bygga person- och interaktion-centrerade tjänster
 • aktivt initiera interaktion genom att exempelvis delta i gemenskapen
 • aktivt underhålla gemenskapen genom att exempelvis moderera och ge support samt lägga till nya utvecklande tjänster
 • aktivt hjälpa gemenskapen definiera sig själv och sina interaktionspreferenser genom att exempelvis föreslå regler och interaktionsformer samt diskutera hur konflikter kan undvikas och hanteras
 • avsluta gemenskapen på gott sätt när så behövs genom att exempelvis möjliggöra export av eget prat samt hänvisa till alternativa forum för fortsatt gemenskap

PTI = person-tjänst-interaktion
Var person behöver interagera med tjänsten för att kunna kommunicera och skapa gemenskap. Interaktionen behöver vara … god.

Jag vill möjliggöra god person-tjänst-interaktion genom:

 • tjänstedesign (definition av delar i tjänsten)
 • interaktionsdesign (prototyper, tester, implementationsdefinitioner)
 • informationsarkitektur (innehållskategorisering, navigation, sök och findability)

MPI = möjliggörare-person-interaktion
De som bygger tjänsten behöver bygga sitt arbete runt kommunikation med de kommande användarna.

Jag vill möjliggöra produktiv kommunikation genom:

 • användartester (som del av Interaktionsdeign ovan)
 • support (struktur kring support-arbetet)
 • moderering

Sammanfattningsvis vill jag hjälpa personer hitta varandra under goda förhållanden. Jag vill möjliggöra goda virtuella samhällen.