Råd och bilder

Släkten och sorter med svenskt namn

Släkten och arter som har svenskt namn.

Släkten uppdelade i släktskapsgrupper

Denna gruppering av art- och släktartiklarna baseras på hur närbesläktade orkidésläktena är. De släkten som tillhör samma underfamilj har samlats.

Apostasioideae

Cypripedioideae

Epidendroideae

Orchidoideae

Vanilloideae

Recensioner

Beskrivningar av och åsikter om orkidérelaterad media.