Platantherabilder

Platanthera bifolia Platanthera bifolia ssp. latiflora Platanthera chlorantha

Platanthera bifolia
Foto: PMB

Platanthera bifolia ssp. latiflora
Infällt till vänster i bilden är en chloranthablomma. Detta för att visa på de mycket långa sporrarna som karrakteriserar denna underart. Foto: AM

Platanthera chlorantha
Foto: PMB

Platanthera chlorantha Platanthera lacera

Platanthera chlorantha
Från Petgärde träsk. Foto: OP

Platanthera lacera
Foto: DT

Platanthera lacera

Platanthera lacera
Foto: DT

bildsida: 1