Sophronitis wittigiana

Detta är en djupt rosa Sophronitisart med varierande mängd gula markeringar på läppen. Blommans petaler och sepaler har mörkare vener.

Plantan är speciell då bulberna växer en till vänster, nästa till höger på rhizomet och därigenom skapar en dubbel rad med bulber. Bladet är ovalt. Blommorna slår ut på stjälkar som är mycket längre än plantans blad och blomningen sker strax före vilan.

Naturligt finner man dessa plantor på högt belägna trädgrenar där de utsätts för mycket ljus och mycket luftfuktighet.

Arten beskrivs första gången 1878 utifrån ett exemplar insamlat på artens enda naturliga växtplats, staten Espirito Santo i Brasilien. Barbosa Rodrigues (Barb. Rodr.) namngav den.

Av Björn Johansson (publ. 13/6 2003, uppd. 14/6 2003)