Coeloglossum viride

Breda grodgröna, ganska korta blad och en kompakt blomstängel i juni och juli bjuder denna arts plantor på. Plantorna blir 10-35 cm höga.

Blommorna är, liksom bladen, gröna med gult och rött på.

I Sverige växer Grönyxnen långt upp i fjällvärlden, både i björkskog och på hedar. Men, den finns även så långt ner som norra Medelhavsområdet och i Asien. Det är faktiskt en av de vanligaste bergs- och fjällorkidéerna i Europa.

Släktet Coeloglossum är nära släkt med Orchis, Dactylorhiza och Gymnadenia, och det bildar ofta hybrider med dessa.

Denna arts namn kommer från 'koilos', ihålig; 'glossa', tunga samt 'viridis', grön.

Odling

Grönkullan tycker om en kompost som är både fukthållande och väldrenerad, samt kalkrik. Den växer helst i full sol.

Av Björn Johansson (publ. 24/7 2002, uppd. 22/6 2004)