Orkideprats villkor

Välkommen till OrkidéPrat! Känn dig som hemma.

OrkidéPassion

Här pratar vi mest orkidéer. Ibland slinker annat in, men blompassionen är vårt fokus.

Respekt för varandra

Vi är snälla mot varandra och respekterar personligheter. Vi uppskattar olika perspektiv och åsikter.

Moderering

Ibland är det nödvändigt att avsluta diskussioner om de gått över styr. Besluten är dock alltid öppna för privat diskussion.

Lagen

Vi följer självklart svensk lag både vad gäller upphovsrätt och annat. Det är var medlems ansvar att följa lagen när material publiceras i OrkidéPrat.

Köp och sälj

Köp och sälj gärna orkidéer genom OrkidéPrat. Använd gärna nyckelordet "KöpOchSälj". Ska du sälja fler än 10 plantor per år, vänligen kontakta mig.

Publicerat material

Bilder etc som publicerats i OrkidéPrat kan användas av neovita i andra sammanhang.

Av Björn Johansson (publ. 10/9 2005)