Neotinea ustulata (Krutbrännare)

På bland annat torrängar och hedar, grus- och sandmarker finner man dessa 20-30 cm höga orkidéer. Här i Sverige är det bara Öland och Gotland som kan stoltsera med dem, men i övriga Europa finner man dem här-och-där.

Det konformiga blomaxet slår ut i juni och är mycket tät- och småblommigt. Knopparna är purpurfärgade, och de slår ut till ljust rosa blommor med mörka prickar. Läppen är formad som en pyamasdocka.

Plantan har grågröna breda blad, och den kan växa många år under jord före första skottet syns. Detta beteende kan även förekomma efter det att omplantering skett.

Ustulata betyder 'bränd'.

Det svenska namnet fick denna art av Linné utifrån ett lokalt namn från Persnäs. Linné skrev om arten och dess namn: "ty axet har röda blommor såsom eld, men på spitsen små outslagna blommor, hwarmed branden aftecknas".

Odling

Odla din planta på torra till fuktiga ganska öppna gräsmarker med kalk.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 7/11 2004)