Textile-formatering i Orkideprat

Textile är ett enkelt sätt att ge sin text lite extra "stuts".

Textile, ett enkelt formgivningsspråk skapat av Dean Allen på Textism.org, ger möjlighet att göra text fet, snedställd etc. Ange formateringstecknen på lämpligt ställe i dina inlägg i OrkidéPrat.

Paragrafer

Observera att paragrafer alltid ska ha en blank rad mellan sig. Placera dessutom bq. etc direkt på den nya radens början, utan mellanslag före.

bq. Citatblock. 'bq.' följt av ett mellanslag gör paragrafen till ett citatblock. Exempel:

Textile, ett enkelt formgivningsspråk skapat av Dean Allen på Textism.org, ger möjlighet att göra text fet, snedställd etc. Ange formateringstecknen på lämpligt ställe i dina inlägg i OrkidéPrat.

# Nummerlista. '#' följt av ett mellanslag gör paragrafen till en nummerlista. Följande rader med '# ' framför sig ger fler nummer. Exempel:

 1. Rad ett i listan
 2. Rad två i listan
  1. * Punktlista. '*' följt av ett mellanslag gör paragrafen till en punktlista. Följande rader med '* ' fortsätter listan. Exempel:

   • Sak ett i listan
   • Sak två i listan

   Fraser

   _kursiv_

   *fet*

   -genomstruket-

   +understruket+

   ^upphöjt^

   ~nedsänkt~

   Tabeller

   Observera mellanslagen mellan tabellens "innerväggar". Ange dock inget mellanslag före första |.

   | en | tabell | rad |

   | ytterligare en | tabell | rad |

   Länkar

   "länktext":adress

   Bilder

   !bild-adress!

   Av Björn Johansson (publ. 12/9 2005)