Maxillaria tenuifolia (Kokosorkidé)

Detta är en av mina favoritarter inom Maxillariasläktet. Den är nämligen lättodlad och doftar underbart.

Maxillaria tenuifolias plantor består av ett långdraget rhizom med med bulberna ett par cm isär. Bulberna är ett par cm höga och mandelformade. Bulben bär ett grässtråliknande blad. Plantan förgrenar sig vanligen villigt och skapar därigenom klungor med många blommor och bulber.

Var blomma kommer från bulbens bas och sitter på en kort stängel. Blommornas grundsfärg är gult men över det gula finns från inga till nästan heltäckande markeringar i blodrött.

Odling

Denna art passar bäst i ljusa förhållanden. Placera på en ljus plats med indirekt sol eller skuggad av en tunn gardin.

Ge plantan svala förhållanden med god luftgenomströmning och svalare nätter.

Plantera dina plantor i exempelvis en mix av två delar bark och en del vitmossa (Sphagnum). Jag har odlat plantor i ren levande vitmossa vilket fungerade utmärkt. Det är även populärt att montera plantan då det utbredande växtsättet kan göra att plantan kryper utanför krukor.

Tillse att komposten alltid är en aning fuktig men ej våt.

Du kan föröka plantan genom att dela av sidoskott. Tillse att var plantdel har minst tre bulber och ett nytt skott.

Av Björn Johansson (publ. 19/8 2002, uppd. 16/4 2005)