Spiranthes spiralis (Höstskruvax)

Denna orkidé är inte lika sällsynt i naturen som S. aestivalis är. Det tycker jag är tur, för att stöta på ett Höstskruvax på en promenad i skogen måste vara mycket trevligt...

Denna lilla art har en rosett av gröna, venerade blad vid markytan. Denna rosett verkar det över sommaren inte hända mycket med, men så i september/oktober bryter blomstjälkarna fram från sidan av rosetten. Blomaxet bär små vita blommor.

Man finner plantan naturligt i södra och centrala Europa. Några plantor har påträffats i Danmark. Den växer ofta på betade gräsmarker och i ljusa skogar.

Plantan beskrevs av F. Cheval.

Odling

Höstskruvaxet uppskattar en väldrenerad kalkrik jord och ganska frekvent vattengiva.

Av Björn Johansson (publ. 7/1 2002, uppd. 22/6 2004)