Hjälp OrkidéPrat genom att betala ett par dagar serverhyra

När du handlar i OrkidéPrats butik går hela överskottet till att betala för serverutrymmet som OrkidéPrat upptar.

OrkidéPrat har en egen räkning. Räkningen OrkidéPrat får var månad är en hyresavi för serverutrymmet OrkidéPrat upptar.

Nu kan du hjälpa OrkidéPrat betala sin hyra.

När du köper valfri produkt i OrkidéPrats butik går hela överskottet till att betala för driften av OrkidéPrat. Hur lång hyresperiod som ingår i ditt köp står vid respektive vara och varierar mellan en dag och ett par veckor.

Om det är så att det köps så många produkter att hela hyresavin är betald och det finns pengar kvar så kommer resterande investeras i marknadsföring såom att trycka dekaler eller att annonsera. På så sätt kan vi bli fler i gemenskapen.

Gillar du OrkidéPrat? Bidrag gärna till hyresavin!

Av Björn Johansson (publ. 20/8 2007)