Orchis quadripunctata (Ögonnycklar)

Som det latinska artnamnet avslöjar, är denna art dekorerad med 'fyra' stora markeringar vid var blommas centrum. Ja, egentligten är det inte alltid fyra, utan det kan vara allt från två till sju styck.

Blommorn är för övrigt cericerosa, en rosa som mot mitten av blomman ljusnar till mjukt babyrosa. Till blomman hör också en mycket sirlig och vacker sporre, en nektargömma jag inte tror någon kan motstå.

Ofta finner man denna art på bergsluttningar i norrläge. Där växer de i karga marker, mycket sten, förna etc, och med en aning kalk.

Artnamnet 'quadripunctata' betyder 'med fyra punkter, prickar'.

Odling

I odling växer plantan mycket bra och blommar troget. Dock vet jag ej om den är helt härdig, då den har sin naturliga utbredning främst i södra och östra medelhavsområdet. Men, även i en kruka är den helt underbar!

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 22/6 2004)