Sophronitis pygmaea

Som namnet antyder är detta den minsta arten i släktet. Bulben och bladet tillsammans blir sällan mer än fem cm höga. Arten får små röda blommor.

Den beskrevs 1976 utifrån plantor som Roberto Kautsky samlade in på dess enda naturliga växtplats, kustbergen i staten Espirito Santo i Brasilien.

Av Björn Johansson (publ. 14/6 2003)