Sophronitis pterocarpa

Denna arts plantor ansågs länge tillhöra S. cernua men har nu fått status som egen art. Det för taxonomin främsta särskiljande draget dem två emellan är utformningen av den del av läppen som pollinerare landar och förflyttar sig på. Specifikt är det två vingar på läppens nedre del som leder insekterna vidare till nektargämman förbi pollineringsorganen. Dessa två vingar har även gett artens sitt namn--pterocarpa betyder vingar.

Plantans blad är eliptiska och något hjärtformade vid basen.

Av Björn Johansson (publ. 14/6 2003)