Miltoniopsis phalaenopsis

Denna art har fått sitt namn av att dess blommor påminner om blommorna hos Phalaenopsis-släktet.

Plantorna av denna art blir 15-30 cm höga och var ny bulb bär en eller två stänglar. Stänglarna är kortare än bladen och bär 3-5 blommor. Dessa är 2 cm breda och vita. Blommornas läpp är markerad i lila.

Man finner arten naturligt i Colombia på 1200-1500 meters höjd över havet.

Garay & Dunsterville placerade arten i Miltonipsis-släktet. Linden & Reichenbach beskrev arten första gången.

Odling

Plantorna av denna art vill ha en något torrare vintervila än övriga arter i släktet. Dock skall man ej tillåta dem att torka ut helt.

Av Björn Johansson (publ. 26/6 2002)