Pogonia ophioglossoides

ophioglossoides får ett enda, veckat blad över vilket den solitära blomman höjer sig. Blomman är ljust rosa.

Plantan rotstock är ovanlig i och med att den endast består av två långa, tunna rötter och en liten bit rotstam. Detta är fullt naturligt och plantorna är blomstora. Förökning sker genom att plantorna sätter mer än ett skott vart år, något de mer än gärna gör om de odlas under rätt omständigheter.

Arten är vida utspridd över Kanada, norra USA, delar av Sibirien och ner till Japan. Den borde därför klara sig bra även här i Sverige, i vart fall i södra delarna.

Man finner plantan naturligt i fuktiga surkärr.

Odling

Den odlas inte speciellt ofta, men är relativt enkel att klara i ett orkidékärr eller i en fuktig torvrik kompost, placerad i full sol. Man kan till och med få lyckat resultat genom att odla dem i en plastkruka fylld med levande Sphagnum, vitmossa, gärna tillsammans med köttätande växter såsom Drosera och Sarracenia. Man kan även välja en kompost bestående av sand och grov torv. Oavsett medium är det viktigt att plantan ej torkar ut.

Av Björn Johansson (publ. 17/1 2003, uppd. 10/12 2007)