Nyckelord i Orkideprat

Genom att ange nyckelord till ditt inlägg ökar du möjligheten att andra medlemmar hittar och läser din fråga eller dagbok.

Varför Nyckelord?

Nyckelord möjliggör att en fråga eller ett dagboksinlägg sammankopplas med andra inlägg som handlar om samma ämne. Medlemmar som är intresserade av exempelvis ohyra eller blå orkidéer kan enkelt hitta alla inlägg om sitt ämne.

I ett vanligt kategori-indelat forum kan inlägg bara tillhöra vissa förvalda kategorier. Med nyckelord kan du själv ange exakt vad ditt inlägg handlar om. Enklare för medlemmar att hitta inlägg som intresserar dem!

I vanliga forum kan bara inlägg tillhöra en kategori. Du kan dock ange upp till tre nyckelord till dina poster i OrkidéPrat. Tre gånger så enkelt för medlemmar att finna din post!

Hur välja Nyckelord?

Skriv ditt dagboksinlägg eller din fråga. Läs sedan igenom inlägget och formulera ett, två eller tre ord som sammanfattar hela inlägget. Ange dessa som nyckelord. Om du exempelvis skriven en fråga om hur din nya Phalaenopsis ska skötas kanske lämpliga nyckelord är Phalaenopsis violaceae, ljus och luftfuktighet. Det är alltid bra att ange plantans släkte och eventuellt art-/sortnamn som nyckelord.

Hur få din post att synas?

Att ange relevanta nyckelord till ditt inlägg är ett enkelt sätt att öka din posts synlighet. Exempelvis kan bara poster med nyckelord synas på "Alla Nyckelord"-sidan.

Tänk på att ange relevanta nyckelord. Om något orelevant anges minskar din posts värde för andra medlemmar och därigenom din uppskattning.

Hur ange Nyckelord?

Ange ett nyckelord per nyckelordsruta vid inläggsformulären. Nyckelord kan innehålla mellanslag så både Pleione maculata och näring är ok.

Nyckelord beskriver inlägg så medlemmar kan hitta inlägg på enkelt sätt. Alla inlägg bör ges ett eller flera relevanta nyckelord.

Av Björn Johansson (publ. 10/9 2005, uppd. 11/9 2005)