Coelogyne nitida

Coelogyne nitida är en liten planta med stor doft.

Denna planta består av 7-10 cm höga avlånga bulber. Var buld bär ett lancettformat blad. Blomstängeln skjuter fram tillsammans med den nya tillväxten på våren och blir runt 20 cm lång. Stängeln bär tre till sju blommor och böjer sig gracefullt ut från plantan.

Blommorna blir fyra cm breda och flera blommor är vanligen öppna samtidigt på stängeln. Var blomma är gnistrande vit. Läppen är karraktärsfullt markerad av gula fält med brandgul kant. Blommornas doft fyller hela rummet plantan placeras i.

Odling

Ge denna arts plantor kalla förhållanden och ge kylig vintervila. En bra placering under vintermånadernas vila är i ett ouppvärmt sovrumsfönster.

Av Björn Johansson (publ. 12/8 2002, uppd. 8/4 2005)