Nigritella nigra

Brunkullan är en ganska lågvuxen orkidé som har vackert purpurfärgade ax, och en stark, härlig doft. Och det uppskattar många insekter.

Den svenska utbredningen av denna art är främst i Jämtland-Medelpad, och i övriga Europa är den relativt vanlig i Alpområdet. Den växer på ängar och betesmarker.

Uppskatta denna planta kommer du även göra om du tittar nära på blomman, och tar på dig dina 'vetenskapsglasögon'. Du kommer nämligen se att denna arts blommor ej vänt sig om det halva varv som de flesta orkidéer gör, före de slår ut. 'Alla' orkidéblommor utvecklas nämligen med läppen uppåt, och vänds sedan 180° under sin utveckling. Brunkullans blommor gör dock ej det, som sagt, utan läppen är kvar pekandes uppåt! Festligt, tycker jag... och intressant.

Odling

Du odlar bäst dina plantor i en kalkrik, väldrenerad lerkompost. Plantera dem på en fuktig plats.

Av Björn Johansson (publ. 15/8 2001, uppd. 3/4 2004)