Masdevallia molossus

Detta är en miniatyrart från Sydamerikas bergstrakter. Blommorna är koppformade och röda eller orangea.

Odling

Odlas, liksom många andra arter, bäst kallt.

Av Björn Johansson (publ. 14/8 2002)