Sophronitis mantiqueirae

Denna art är nära släkt med S. coccinea, men skiljer sig på vad gäller ett antal aspekter. Till skillnad från S. coccinea har denna ej markerad rand på bladets mittven men bladet är markerat undertill med röda fläckar eller en röd skugga. Bladet och bulben är också mindre och denna art blommar generellt under den tid S. coccinea ej blommar.

S. mantiqueirae finner man i berg åtta mil från S. coccineas hemtrakter. Naturligt växer den ofta i mossa på grenar där den sprider sina rötter cirka femton cm från bulberna. Temperaturerna når under sommaren 30 grader under dagtid och faller till tio grader på nätterna. Under vintern, då plantan vilar, är dagstemperaturerna femton grader och faller till strax ovan frostpunkten på natten.

Variatéer av Sophronitis mantiqueirae

var. xanthocheila

har en helt gul läpp.

var. parviflora

har blommor som är 2.5 cm breda vilket är halva bredden mot normalt.

Av Björn Johansson (publ. 12/6 2003, uppd. 14/6 2003)