Cirrhopetalum longissimum

Denna arts namn kommer av blommornas långa petaler. Blommorna är ljust rosa.

Odling

Kallväxande art som inte bör ges kallare omgivning än 10°. Låt vila under vintern.

Av Björn Johansson (publ. 12/8 2002)