Serapias lingua (Kala Satyrnycklar)

Rosa är den klassiska färgen på linguas blommor. Blomman i stort är gråviolett, och den mycket framstående läppen är djupt lila-rosa-röd.

Vit kal satyrnyckel blev först funnen nära Skoutari på Corfu. Det speciella med den är att läppen är svagt krämfärgad till vit. Läppen är även kantad i rosa, och har ett mörkare centra. Klonen är trevlig och lättodlad.

Persikofärgad lingua är en mycket attraktiv form. Ursprungligen kommer den oftast från Col. J. A. Mars handelsträdgård i Haslemere, England. Den har en underbar persikofärgad läpp med något gult på.

Gula former har gul läpp, ibland med något rött på. De brukar vara kraftiga och föröka sig bra.

Naturligt finner man lingua i medelhavsområdet där den växer på både fuktiga platser som kärr och betesmarker, och i torra maccior, olivlundar & slåtterängar.

Serapias: efter Serapis, den egyptiske döds- och läkedomsguden; lingua: tunga.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 22/6 2004)