Cattleya labiata (Kejsarcattleya)

Denna art varierar i storlek men har alltid smala bulber med ett långt, grönt blad.

Blommorna, vanligen tre till fem per stängel, slår ut under hösten eller vintern.

I naturen växer labiata-plantor vanligen som epifyter på höga träd på bergsidorna på ett flertal bergsområden i norra Brasilien. Man har dock även hittat den växandes litofysiskt på ställen där vinden var stark och konstant.

I naturen får plantorna stå ut med en hel del variation vad gäller luftcirkulation och ljusmängd. Vad gäller altitud så finns plantorna på altituder över 500 meter. Plantan utsätts inte för årstider utan regleras snarare av torr- och regnperioderna.

Plantorna finns i Brasilien i två distinkta områden. Plantorna från Ceará får vanligen mindre, rundare blommor med mörkare färg. De som har sitt ursprung i Pernambuco och Alagoas är ofta ljusare och större.

Cattleya labiata är typart för Cattleya, det var alltså denna art som användes för att definiera släktet.

Arten har en intressant historia som kan läsas om i ett antal artiklar i orkidétidningar. I korthet kan dock sägas att arten samlades in under det tidiga 1900-talet och, som var vanligt då, mänktes inte plantan med vilken region den kom från (på grund av konkurrensen från andra orkidéinsamlare).

Senare trodde George Gardner att han funnit arten i kustområdena kring Rio de Janeiro, men det han hittade var egentligen Laelia lobata vilket också är en attraktiv art, men med mindre blommor.

Det tog ett antal år före man förstod att arten kom från bergen i nordöstra Brasilien och sedan dess har arten funnits i vidspridd odling.

Odling

Cattleya labiata är en av de enklaste Cattleya-arterna att odla. Vanligen börjard en växa i februari och det nya skotte är färdigväxt i juli. Om skotte mognar tidigt nog kommer ibland ett andra skott som mognar i augusti. Båda skotten kan då blomma samtidigt.

Beroende på klonen så blommar labiata från september till november.

Efter blomningen ska plantan tillåtas att vila och vattning ska ges med måtta. För mycket vattning under vilan ger rotröta och dålig tillväxt kommande vår.

Liksom många andra Cattleyaarter så uppskattar labiata stora mångder sol och luft. Bladen ska vara ljust gulgröna om du vill ha alla fem blommorna på stängeln.

Omplantering ska ske under våren, så snart som skotte börjar visa nya rötter.

Av Björn Johansson (publ. 20/5 2006)