Ophrys insectifera (Flugofrys, Flugblomster)

Detta är en av våra mest karraktärsfulla nordiska orkidéer.

Blommans läpp är kastanjebrun, vikt och har en liten blåaktig spegel. Sepalerna är smala, antennliknande. Det är alltså inte konstigt att denna art kallas Flugblomster. Petalerna är för övrigt ljust gröna och plantan blir 2-3 dm. hög. Blommorna öppnar sig succesivt på stängeln och en planta kan därför visa sina blommor hela juni.

Arten växer norr om Alperna och har även några kolonier i Norditalien och Spanien. I Sverige finns den i relativt stora mängder på Öland.

Pollineringen sköts av en art av grävstekel.

Odling

Man finner arten på fuktiga ängar och den vill bara ha en kort torrperiod under sommaren.

Av Björn Johansson (publ. 10/7 2001, uppd. 22/6 2004)