Renanthera imschootiana

Denna art ses som i det närmaste utrotad från naturen idag. Plantan finns på CITES appendix 1.

Plantan blir med tiden upp till 50 cm hög och får vedartade stammar.

Blommorna kommer på höga grenade stänglar och är utslagna lång tid. Stänglarna kan hålla så många som 80 blommor. Var blomma är orangeröd med en mängd röda markeringar vid blommans centra och på blombladsspetsarna. De nedre sepalerna är karakteristiskt stora. Läppen är mycket liten, vit med mörkt röda sidlober. Blommorna blir sex cm höga.

I naturen fann man plantan på trädstammar vid kanten av låglandsskogar på 500-1500 meters höjd.

Odling

Odla denna art under samma ljus- och temperaturförhållanden som en Cymbidium.

Av Björn Johansson (publ. 17/9 2005, uppd. 28/11 2005)