Släktet Sobralia

Vi känner idag till ungefär 125 Sobraliaarter. Arterna har gemensamt att de är höga terrest växande plantor med smala stammar och tydligt venerade blad.

Blommorna skjuter ut från stammens topp och kan vara allt från vita via gula och orange till rosa och röda. Tyvärr blommar många av arterna bara en kort tid. Vissa blommor är bara öppna några timmar innan de slokar. Det finns dock också arter som blommar länge.

Släktet etablerades 1794 i och med att Sobralia dichotoma beskrevs. Typmaterialet hade samlats in redan 15 år tidigare då Lopez, Pavon och Dombey utforskade Chile och Peru. Släktet gavs sitt namn för att hedra den spanska botanisten Dr. Francisco Sobral.

Bara 17 hybrider har hittills registrerats för släktet. Detta trots att den första hybriden, Sobralia Wiganiae, registrerades redan 1856 och att blommorna är mycket vackra.

Odling

Sobraliaplantor har inga pseudobulber, men istället ett tjockt rotsystem som bland annat lagrar vatten och näring. Plantorna trivs därför bäst i en fuktig, genomsläplig kompost. En bra mix är lika delar tree-fern och färsk vitmossa (Sphagnum). En annan variant är vitmossa blandat med bark och delvis förmultnade pH-neutrala löv. För optimal blomning och tillväxt bör plantan placeras i en kruka som verkar liten för plantans storlek. Om plantans blad får svarta markeringar tyder detta på att näring har kristalliserats i komposten eller att komposten brutits ner. Omplantering av plantan är då tillrådigt.

Vattna plantan så den alltid är något fuktig och ge orkidénäring var vecka under sommaren, var tredje vecka under vintern. Placera dina Sobraliaplantor i halvskugga, alltså något mindre ljus än exempelvis Cattleyaplantor. Plantorna vill ha det tempererat eller varmt. I deras naturliga miljö faller ibland temperaturen under nätterna kraftigt så skapa gärna temperaturskillnader mellan natt och dag.

När plantorna först kommer till dig kan det ta ett år för dem att etableras. Blomningen kommer igång när plantan etablerat sig ordentligt.

Av Björn Johansson (publ. 2/9 2004, uppd. 19/5 2005)

Sobraliabilder

Sobralia macrantha Sobralia macrantha alba

Sobralia macrantha
Från Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, Journal d'horticulture av Charles Morren

Sobralia macrantha alba
Foto: BBG

Sobralia macrantha alba Sobralia macrophylla

Sobralia macrantha alba
Foto: BBG

Sobralia macrophylla
Från Flore des serres et des jardins de l'Europe av Charles Lemaire med flera

bildsida: 1