Släktet Renanthera

Renantherasläktet består av 18 arter fördelade från centrala Kina, över sydostasien till Filippinerna.

Släktet är mycket nära släkt med Vanda och plantorna ser ut som Vandaplantor men med något smalare blad. Blomstängeln skjuter ut mellan de avlånga solfjäderbladen och bär 10 till 80 blommor beroende på vilken art det gäller.

Blommorna är vanligen gula, orangea eller röda och markerade med stora fläckar. De är mycket uppseendeväckande.

Odling

Renentheraplantor odlas bäst i en träkorg med en grov, öppen kompost. Vattna rikligt under tillväxten och blomningen och ge näring. Efter blomningen önskar plantorna något mindre vatten och näring.

Placera plantorna i halv eller full sol. Mörkt rödgröna blad ger bäst blomning så låt solen stråla.

Plantorna trivs generellt under samma förhållanden som Vanda så varmt och hög luftfuktighet är tillrådigt.

Av Björn Johansson (publ. 28/8 2004)

Renantherabilder

Renanthera coccinea Renanthera coccinea

Renanthera coccinea
Ill: WJH

Renanthera coccinea
Detaljer av blomma Ill: WJH

Renanthera imschootiana Renanthera matutina

Renanthera imschootiana

Renanthera matutina

Renanthera matutina

Renanthera matutina

bildsida: 1