Släktet Prosthechea

Släktet Prosthechea består av ungefär 90 olika arter och är representerat i större delen av tropiska Amerika. Alla arterna har pseudobulber, och blommor som vanligen ej är större än 4 cm.

Släktet upprättades redan 1838 men dess största revision skedde 1997. Under detta år genomföres en stor studie av det dåvarande släktet Encyclia och en mängd arter flyttades från Encyclia till Prosthechea.

Odling

Under den tid då dessa plantor är i aktiv tillväxt vill de ha gott om vatten och halvskugga. De bör vara medeltempererat eller varmt placerade och ges god luftfuktighet.

Hårdbulbade arter i släktet vill efter tillväxten ha en torrare vila. De arter som ej har hårda bulber bör däremot ej få torka ut. Under vilan kan kallare temperaturer ges.

De flesta av släktets medlemmar är epifyter och de passar därmed bra monterade.

Av Björn Johansson (publ. 19/5 2005)

Prosthecheabilder

Prosthechea cochleata Prosthechea cochleata

Prosthechea cochleata
Foto: SM

Prosthechea cochleata

Prosthechea cochleata Prosthechea cochleata

Prosthechea cochleata
Foto: KL

Prosthechea cochleata
Foto: BBG

Prosthechea garcianum Prosthechea ochracea

Prosthechea garcianum
Foto: JS

Prosthechea ochracea

Prosthechea radiata Prosthechea radiata

Prosthechea radiata
Foto: JS

Prosthechea radiata
Foto: BBG

Prosthechea vespa

Prosthechea vespa
Foto: JS

bildsida: 1