Släktet Ponerorchis

Det lilla släktet Ponerorchis innehåller plantors vars blommor är både stora och vackra.

Ponerorchis-släktet består av 17 arter och återfinns i stora delar av Asien. Släktet är nära släkt med Orchis och inte minst knölarna i de båda släktena liknar varandra. Hos Ponerorchis är dock knölen mindre, ofta bara någon halvcentimeter lång. Naturligt finner man plantorna i bergsområden eller på öppna gräsmarker.

Blommorna hos släktet är vanligen en cm höga och en halv cm breda. Färgen varierar från ljust till mörkare rosa och vissa plantor är markerade med mörkare fläckar. Blomstängeln är en förlängning av örtstammen och håller fem till 25 blommor vilka slår ut under juni eller juli och står i upp till en månad. Ju äldre plantan blir, desto fler blommor producerar den vanligen.

Den art som är mest odlad är P. graminifolia vilket är en gräsliknande orkidé med fantastiska blommor. Den kan verka skör, men är i själva verket tacksam och lättförökad.

Odling

Ponerorchis passar bra i en kruka i ett alpinhus eller, med vissa förberedelser, i vanligt boningsrum. Generellt vill plantorna ha gott om vatten och ljus och hög luftfuktighet. Komposten får inte låta vatten bli stående runt de få, tjocka rötterna.

De små bulberna skall planteras i höga, breda krukor. Enstaka bulber i en åtta cm bred kruka, grupper om tre till fem plantor i en tolv cm bred kruka. Tillse att dräneringshålen är många.

Kompostmixen till dessa plantor skall vara genomsläpplig. En lämplig blandning är perlit, tvättat pimpstensgrus och fördelad, levande vitmossa. Mixen skall vara pH-neutral eller svagt sur. Bulben placeras med ögat uppåt cirka en cm under kompostytan. I Japan täcks ytan ofta med smått, polerat grus från akvarieaffär.

När plantering skett skall tmperaturen sakta stiga från vilans fem grader till normaltemperatur. Detta behöver ta några veckor om plantan skall blomma. Vattna först när skottet syns ovan kompostytan och öka sedan vattningen ju störra skottet blir. Låt kompostytan torka upp mellan vattningarna. Näring bör ges från några veckor efter det att vattningen påbörjas. Vanlig orkidénäring i normaldos duger fint.

Under hösten avstannar tillväxten och bladen dör. Några veckor efter det att bladen dött har även rötterna dött och bulben är nu redo att vila. Ge vatten och näring till någon vecka efter det att bladen gulnat helt. Låt sedan temperaturen falla under några veckor och sedan stabiliseras runt fem plusgrader vilket sedan är temperaturen plantorna vilar i. Under vilan ges inget vatten, men luftfuktigheten får gärna vara 60-70 procent.

Plantorna förökar sig vanligen vegetativt vart år. De nya sidoskotten bör få sitta ihop med sin moder till dess att de lossnar av sig själva. Omplantering ska ske vart år och vid denna tidpunkt kan även lossnade bulber planteras för sig.

Av Björn Johansson (publ. 8/3 2004, uppd. 7/11 2004)

Ponerorchisbilder

Ponerorchis chrysea Ponerorchis chusua Ponerorchis graminifolia 'Momoko'

Ponerorchis chrysea
Foto: CY

Ponerorchis chusua
Foto: CY

Ponerorchis graminifolia 'Momoko'

Ponerorchis graminifolia var. micropunctata Ponerorchis limprichtii Ponerorchis limprichtii

Ponerorchis graminifolia var. micropunctata

Ponerorchis limprichtii

Ponerorchis limprichtii

bildsida: 1